متن در مورد مدیریت + جملات و سخن بزرگان در مورد مدیریت کردن

متن در مورد مدیریت

جملات زیبا و سخن بزرگان در مورد مدیریت و مدیر موفق بودن را گردآوری کرده ایم. می توانید از این جملات زیبا استفاده کنید و به عنوان یک مدیر از تجارب بزرگان دنیا استفاده کنید.

متن و جملات و سخن بزرگان در مورد مدیریت

اگر یک معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد که مدیر مافوق او، دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است، هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد.

آندره موروا

***

یک دانشمند حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر است نه فرمانبردار؛ او کمال بخش نیست، سرآغاز هم نیست؛ او فردی بی خویشتن است.

فریدریش نیچه

***

مدیر خوب می داند که هیچ نتیجه ی مطلوبی هیچ گاه به دست نخواهد آمد.

آندره موروا

***

افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترک دست زنند، مگر اینکه یکی از میان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترک رهبری کند.

آندره موروا

***

سخن بزرگان در مورد مدیر موفق بودن

نخستین ویژگی مورد نیاز یک مدیر، داشتن اراده است.

آندره موروا

***

یک مدیر حقیقی هیچگاه گمان و باور ندارد که یک هدف که برآورده شد، دیگر همه ی کارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است.

آندره موروا

***

متن در مورد مدیریت

می توان در ظرف دو سال یک کارخانه ذوب آهن ساخت، ولی برای تربیت یک مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف کرد.

جواهر لعل نهرو

***

باید گفت که چه در درون شرکتها و چه در روابط بین افراد، مدیریت از هر چیزی مهمتر است.

آنتونی رابینز

***

جملات زیبا در مورد مدیریت افراد

یک مدیر پر توقع و جدی همیشه بیش از یک مدیر سهل انگار و سست، مورد علاقه و محبت زیردستان است.

آندره موروا

***

هیچ رهبری نمی تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اینکه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد.

آندره موروا

***

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد دچار آشفتگی و بی نظمی می شود.

آندره موروا

***

مدیر واقعی و حقیقی به بشریت اعتماد نمی کند، اما به چند تن از مردان به تمامی اعتماد می کند.

آندره موروا

***

عطش قدرت، خطرناک ترین پدیده خود سری مدیر است.

برتراند راسل

***

متن در مورد مدیر و رئیس

در حقیقت، هیچ چیزی برای فرمانبران و زیردستان آنقدر باعث دلسردی و دلسوختگی از کار نمی شود که داشتن یک مدیر سست عنصر و دو دل و دورو.

آندره موروا

این مطالب را هم ببینید