متن جنگیدن برای عشق و جملات سنگین تلاش عاشقانه

متن و جملات سنگین جنگیدن برای عشق

متن و جملات سنگین جنگیدن برای عشق و تلاش عاشقانه برای به دست آوردن معشوق را در این بخش روزانه گردآوری کرده ایم.

این ما آدم‌ها هستیم که لیاقت خودمان را تعیین می‌کنیم.
پس اگر به خواسته‌های خودمان نرسیدیم،
یادمان باشد برای لیاقت داشتن آنها نجنگیدیم….

***

بعد رفتنت فهمیدم
جای اونهمه جنگیدن میشه
بیخیال هر چی شد حتی تو…

***

عشق یعنی

جنگیدن برای ڪسی

ڪہ دوسش داری

***

متن جنگیدن برای عشق

دوستت دارم یعنی اینکه من به اندازه کافی به تو اهمیت می‌دهم تا برای آنچه که داریم بجنگم و آنقدر آن را می‌خواهم که هرگز رها نکنم.

***

برای عشقتان بجنگید
قبل از اینکه دیر بشود،
اگر ادعای دوست داشتن دارید،
برای تصرفِ مساحت پیراهنش
برای مرز حلقه آغوشش بجنگید!
دفاع از حقتان برای عشق
دفاع مقدس است…

***

جملات زیبا برای رسیدن به عشق و اهداف

بهترین چیزی که می‌توانید برایش بجنگید تا آن را نگه دارید، دست آن شخصی است که خیلی دوستش دارید.

***

متن جنگیدن برای عشق

کسانی که واقعاً یکدیگر را دوست دارند همیشه برای کنار هم بودن می‌جنگند و هیچ چیز نمی‌تواند مانع آن شود.

***

متن جنگیدن برای عشق

اگر آنقدر شجاع نیستید که برای عشق خود بجنگید، باید آماده باشید تا او را با دیگری ببینید.

***

روابط ارزش جنگیدن دارند
اما نه وقتی که تنها
مبارز میدان شما باشید.

***

جملات سنگین تلاش برای به دست آوردن عشق

من حاضرم برای عشق بجنگم، همیشه بوده‌ام. اما قبل از ثبت نام برای جنگ، باید بدانم که در کنار یک جنگجوی واقعی، نه یک فراری، خواهم جنگید.

***

اگر او را دوست دارید، اگر می‌خواهید او بماند، برای او بجنگید.

***

متن جنگیدن برای عشق

عشق یعنی
جنگیدن

***

حتی اگر 100 دلیل داشتم که از تو دست بکشم، حداقل به دنبال یکی برای ادامه جنگ می‌گشتم.

***

جنگیدن برای عشق در مواقع سخت جوهر واقعی دوست داشتن است.

***

هیچ چیز لذت بخش تر

از جنگیدنِ دو نفره برای رسیدن

به آرزوهایِ مُشترک نیست

***

متن جنگیدن برای عشق

برای عشق تان بجنگید

قبل از اینکه دیر بشود،

اگر ادعای دوست داشتن دارید،

برای تصرفِ مساحت پیراهنش

برای مرز حلقه آغوشش بجنگید!

دفع از حق تان برای عشق

دفاع مقدس است…

***

مردی که برای عشق می‌جنگد، همیشه سعی می‌کند زن را به زندگی خود برساند، نه به بالین او.

***

متن جنگیدن برای عشق

اونجایی که منتظر جنگیدنش بودی
ولی دیدی فقط یه لبخند بهت زد بدون روزِ رفتنش نزدیکه!

***

این ما آدم ها هستیم

که لیاقت خودمان را تعیین می کنیم.

پس اگر به خواسته های خودمان نرسیدیم،

یادمان باشد برای لیاقت داشتن آنها نجنگیدیم….

***

متن جنگیدن برای عشق

یه رابطه خوب یعنى با کسى باشى

که کنارش ارامش داشته باشى،

نه اینکه هر روز باهاش بجنگی

تا علاقتو بهش ثابت کنى…

***

متن جنگیدن برای عشق

گاهی به خاطرِ گریختن از تنهائی

برای دوست داشته شدن می جنگیم ،

و این جنگ و گریز را

عشق می نامیم !

***

جملات تلاش برای رسیدن به معشوق

تصمیمتو بگیر
ولی کوتاه نیا
اگه مجبور شدی،
بجنگ واسش…

***

برای آن شخصی که از نظر جهانیان زیباست جنگ نکنید، برای آن شخصی که دنیای شما را به مکانی زیبا تبدیل کرده بجنگید.

این مطالب را هم ببینید