متن تبریک روز شیراز + عکس نوشته و عکس پروفایل شیراز

روز شیراز

15 اردیبهشت روز شیراز است و به همین مناسبت متن تبریک روز شیراز و عکس نوشته های پروفایل شیراز را آماده کرده ایم.

عکس نوشته و متن روز شیراز

روز شیراز

من دیشب یه تفالی به حافظ زدم این اومد!

با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی
تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

جالب نیست!؟

روز شیراز

عکس نوشته شیراز

گفتــم اي سلطـــان خوبان رحـم کــــن بر این غـــریب

گفت در دنبال دل ره گــــم کـــند مسکـــــین غریب

گفتمــش مگـــذر زمانی گـفت معـــذورم بــــدار

خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب…

روز بزرگداشت حافظ مبارک

روز شیراز

شعر شیراز

چو تو آمدی مرا بس که حدیث خویش گفتم

چو تو ایستاده باشی ادب آن که من بیفتم

تو اگر چنین لطیف از در بوستان درآیی

گل سرخ شرم دارد که چرا همی‌شکفتم

چو به منتها رسد گل برود قرار بلبل

همه خلق را خبر شد غم دل که می‌نهفتم

به امید آن که جایی قدمی نهاده باشی

همه خاک‌های شیراز به دیدگان برفتم

دو سه بامداد دیگر که نسیم گل برآید

بتر از هزاردستان بکشد فراق جفتم

نشنیده‌ای که فرهاد چگونه سنگ سفتی

نه چو سنگ آستانت که به آب دیده سفتم

نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد

به خیالت ای ستمگر عجب است اگر بخفتم

ز هزار خون سعدی بحلند بندگانت

تو بگوی تا بریزند و بگو که من نگفتم

روز شیراز

شعر شیرازی از یدالله طارمی

افق طالع من طلعت باباکوهی است
کو فروتابد از آن کوه سرافراز به من
بانی کلک فریدون به قطار از شیراز
بار زد قافله شکر اهواز به من

روز شیراز

عکس پروفایل روز شیراز

شب است و باغ گلستان خزان رؤیاخیز
بیا که طعنه به شیراز میزند تبریز
به گوشوار دلاویز ماه من نرسد
ستاره، گرچه به گوش فلک شود آویز

روز شیراز

متن زیبا در مورد شیراز

هرگز به ناز سرمه فروشش نیاز نیست
نرگس که از خم ازلش ناز می دهند
بار دمه و ستاره در ایوان شهریار
کامشب صلا به حافظ شیراز می دهند

روز شیراز

شعر شیراز میگن نازه

خاطرم می کشد سوی شیراز
مرغ جان می کند روان پرواز
رند مستم به دست جام می است
کرده ام باز بیخودی آغاز
جام و می لب نهاده اند به لب
نی و نائی به همدگر دمساز
در گلستان عشق سرمستان
بلبلانند جمله خوش آواز
سر ساقی و حال میخانه
بشنو از من ز دل به سوز و نیاز
عارفانه درآ به خلوت عشق
عاشقانه به عشق او می ناز
نور سید ز نعمت الله جو
راز محمود باز جو ز ایاز

روز شیراز

اشعار زیبا در مورد شیراز

سخنم ساقیئی است روح افزا
نفسم مطربی است خوش آواز
ملک من عالمی است بی پایان
وان تو از ختا است تا شیراز

روز شیراز

عکس نوشته با موضوع شیراز

سر امید فرود آر و روی عجز بمال
بر استان خداوندگار بنده نواز
به نیکمردان یارب که دست فعل بدان
ببند بر همه عالم خصوص بر شیراز

روز شیراز

شعر زیبا با موضوع روز شیراز

خاک شیراز همیشه گل خوشبوی دهد

لاجرم بلبل خوشگوی دگر بازآمد
پای دیوانگیش برد و سر شوق آورد
منزلت بین که به پا رفت و به سر بازآمد
میلش از شام به شیراز به خسرو مانست
که به اندیشه شیرین ز شکر بازآمد
جرمناکست ملامت مکنیدش که کریم
بر گنهکار نگیرد چو ز در بازآمد

روز شیراز

عکس پروفایل Shiraz

خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز
که برکند دل مرد مسافر از وطنش
عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل
صبا به شهر درآورد بوی پیرهنش

روز شیراز

متن تبریک روز شیراز

کاروانی شکر از مصر به شیراز آید
اگر آن یار سفرکرده ما بازآید
گو تو بازآی که گر خون منت درخوردست
پیشت آیم چو کبوتر که به پرواز آید

این مطالب را هم ببینید