متن بیو جدایی، جملات کوتاه جدایی از عشق و متن غمگین با فونت خاص

در این مطلب روزانه متن بیو جدایی، جملات کوتاه جدایی غمگین و متن های خاص در مورد عشق و جدایی از عشق سابق با فونت خاص را بخش بیوگرافی ارائه کرده ایم.

جملات و متن بیو جدایی

متن بیو جدایی، جملات کوتاه جدایی از عشق و متن غمگین با فونت خاص

میخواستم بهش پیم بدم

یادم نبود دیگه مال من نیست ????

اومدم‌بادلم‌منطقی‌حرف‌بزنم‌گف‌خفه‌شودوسش‌داری :/

ی‍‌ادش #ب‍‌خ‍‌ی‍‌ر ی روز ی ب‍‌ن‍‌ده‍ #خ‍‌دای‍‌ی م‍‌ی‍‌گ‍‌ف‍ت #ه‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌ه ب‍‌اه‍‌ات‍م..!

خنده هامون درد شدن:)
کاش زندگی هم تبدیل به مرگ میشد????✨.

یِہ ‍روز یِہ ج‍‌وری م‍‌ی‍‌رَم کِہ ب‍‌ودَن‍‌َم ب‍‌َرات‍‌ون #خ‍‌اط‍‌ِرِه شِہ . !


دنیام بودی!
دنیام رو به آتش کشیدی!
روزنه نورم بودی!
تاریکم کردی!
مراقبم بودی!
اما زنده زنده دفنم کردی!

مطلب مشابه: بیوگرافی باکلاس و کوتاه + جملات کوتاه برای گذاشتن در بیو اینستاگرام

متن بیو جدایی، جملات کوتاه جدایی از عشق و متن غمگین با فونت خاص

برا چی فراموشش نمیکنی ؟
_ چه توقعی داری لامصب..
همه زندگیم بودا :))

گاهی یک بلاک نکردن باعث میشه یه عمر تاوان بدی..!!????‍????????

جملات بیو جدایی

یه دیالوگ تو فیلم’رهایم کن’ بود که میگفت:
من هربار که میباختم به تو نگاه میکردم
العا که تورو باختم‌ به کی نگاه کنم..؟

از چشم افتادی
مث برگی که از درخت میوفته!))

°دِلـم بدجوری تـنـگ شده برات #لعنتیـ

بَعدِ اونـ روز
دیگهِ سِتارِه ای تو آسِمون نَدیدَم..!

مطلب مشابه: متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام و تلگرام + جملات bio با مفهوم و زیبا

ع‍‌اش‍‌ق ش‍‌دن ت‍‌و #س‍‌ن.پ‍‌ای‍‌ی‍‌ن..
م‍‌م‍ک‍‌ن‍‌ه #خ‍‌وش‍‌ح‍‌ال‍‌ی‍‌ت‍‌و واس‍‌ه ه‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌ه،

ن‍‌ابود ک‍‌ن‍‌ه..! ????

وق‍‌ت‍‌ی ع‍‌اش‍‌ق ی‍‌ه ن‍‌ف‍‌ر می‍‌ش‍‌ی؛دی‍‌گ‍‌ه از ک‍‌س دی‍‌گ‍‌ه ای خ‍‌وش‍‌ت ن‍‌م‍‌ی‍‌اد،اگ‍‌ه غ‍‌ی‍‌ر از ای‍‌ن‍‌ه ت‍‌و ع‍‌اش‍‌ق ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی؛

متن بیو جدایی، جملات کوتاه جدایی از عشق و متن غمگین با فونت خاص

گفته بودم صبورم اما
نه در برابر نبودنت … 

یادِتِه چِقَد دوستِت داشتَم
اَلان بِ هَمون اَندازِه اَزَت #مُتِنَفِرَمـ

توع‍‌ه ل‍‌ع‍‌ن‍‌ت‍‌ی ک‍‌ل‍‌ی ب‍‌غ‍‌ل ب‍‌ه‍‌م ب‍‌ده‍‌ک‍‌اری 🙂

.
ن‍‌ب‍‌ودن‍‌ت س‍‌خ‍‌ت‍‌ه ام‍‌ا دی‍‌گ ب‍‌ودن‍‌ت‍‌م ح‍‌س‍‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌ده :))

قَرارِمون این نَبود یِ خاطِره تَلخ بِشیم..:)

وقتی میبینمش،یادم میره قرار بود دیگه
دوستش نداشته باشم)!

متن بیو جدا شدن از عشق

من ‍کی ای‍‌ن‍‌ق‍‌در ‍ب‍‌خ‍‌اط‍‌ر ‍‌‍ی‍‌ن‍‌فر ضع‍‌ی‍‌ف ‍ش‍‌دم ‍کہ ‍ح‍‌تی ‍ا‌‌خ‍‌ت‍‌ی‍‌ار اش‍‌‌ک‍‌ام‍‌م ‌‍ن‍‌دارم 🙂

مطلب مشابه: متن بیو غمگین + جملات کوتاه مفهومی بسیار غمناک برای بخش bio شبکه های اجتماعی

_بزرگ ترین دروغی که شنیدی چی بود
+هیچوقت ولت نمیکنم…

اونجا که تتلو میگه:
دیدی دلشوره هام بی جا نبودن:))

زندگیمو به چشماش باختم آقاي قاضي (:

کاش انقـבر בوسم בاشتے کـہ ـ؋ـقط مرگ میتونست جـבامون کنه،نـہ اون هرزه!

چ‍‌ج‍‌وری دل‍‌ت‍‌ون م‍‌‍‌ی‍‌اد #چ‍‌ش‍‌ای ی‍‌ک‍‌ی از س‍‌رد ب‍‌ودن‍‌ت‍‌ون #ق‍‌رم‍‌‍‌ز ب‍‌اش‍ہ .؟

آخرش تویی و امکان ارسال پیام وجود ندارد:)

مطلب مشابه: متن بیوگرافی خاص با بیش از 100 جمله کوتاه برای تلگرام و اینستاگرام

متن بیو جدایی، جملات کوتاه جدایی از عشق و متن غمگین با فونت خاص

بهم نمیرسیم اما بهترین غریبه ات میمانم که تورا از دور دوست خواهد داشتღ

یادی ک‍‌ن‍‌ی‍‌م از اونای‍‌ی ک‍‌ه ق‍‌رار ب‍‌ود ه‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌گ‍‌ی باش‍‌ن ؛

تــــلـــخ تـــریــــن جــــمـــلــــه :
‘ قــــــول داده بــــــودی… ‘

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

ش‍‌ای‍‌د ق‍‌ض‍‌ی‍‌ه غ‍‌ر‍ور ن‍‌ی‍‌س‍‌ت ‍و دل‍‌ش ‍واق‍‌ع‍‌ا ب‍‌را‍ت ت‍‌ن‍‌گ ن‍‌م‍‌ی‍‌شه 🙂
‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‎‎‌‌‎‌‌‎‎

لــعنت به اخـرین بارے ڪه بغلتـڪـردمـو نـمیدونستم اخرین باره …:)

مطلب مشابه: جملات بیو تلگرام و اینستاگرام جدید + متن های مثبت زیبا و قشنگ برای بخش بیو

م‍‌ن ش‍‌د‍‌م ی #ر‍‌و‍‌ا‍‌ن‍‌ی ب‍‌ی #خ‍‌ا‍‌ب ت‍‌و ب‍‌ا ا‍‌ون #ب‍‌خ‍‌اب م‍‌ن ب‍‌ا‍‌ #ق‍‌ر‍‌ص.خ‍‌ا‍‌ب :))

ه‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌ہ س‍‌خ‍‌ت‌ت‍‌ر از #ج‍‌دا ش‍‌دن اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ک‍‌‌ه بع‍‌ده‍‌ا ب‍‌ای‍‌د وان‍‌م‍‌ود ک‍‌ن‍‌ی ب‍‌‌ه #ن‍‌ش‍‌ن‍‌اخ‍‌ت‍‌ن ک‍‌س‍‌ی ک‍‌‌ه ی‍‌روزی ه‍‌م‍‌ه چ‍‌ی‍‌زت ب‍‌ود 🙂

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

جملات کوتاه بیو جدا شدن از عشق

کاش فراموش کردنتم به اندازه‌ی‌‌ دوست داشتنت‌ راحت بود:

م‍‌ی‍‌ش‍‌ه ی‍‌ه ب‍‌ار دی‍‌گ از اول ب‍‌ا ه‍‌م دوس‍‌ت ش‍‌ی‍‌م؟
ای‍‌ن‍‌دف‍ع‍‌ه ق‍‌ول م‍‌ی‍‌دم عاش‍‌ق‍‌ت ن‍‌ش‍‌م:)

‘گ‍‌ف‍‌ت‍‌م=ب‍‌م‍‌ان‍‌م،ب‍‌م‍‌ان‍‌ی،ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌ن‍‌د،#ب‍‌م‍‌ی‍‌رن‍‌د.
‘م‍‌ان‍‌دم،ن‍‌م‍‌ان‍‌دی،دی‍‌دن‍‌د،#خ‍‌ن‍‌دی‍‌دن‍‌د…

مثلاً به یاد خنده هایی که باهاش داشتی. . . بغض‌کنی(:

ش‍‌د ش‍‌د ،
ن‍‌ش‍‌د اسم‍‌ش‍‌و م‍‌ی‍‌زارم‍‌ روی پ‍‌س‍‌رم‍‌ . (:!’

حوصله‌کسیو‌ندارم 🙂 فق‌حوصله‌یکیو دارم‌ک‌اونم‌حوصله‌منو‌نداره!

مطلب مشابه: متن کوتاه بیو واتساپ + جملات خواندنی یک خطی برای بخش بیو واتساپ

چ‍‌ق‍‌د س‍‌خ‍‌ت‍ه ک‍ه ت‍‌و ه‍‌ق ه‍‌ق گ‍‌ری‍ه ه‍‌ات ن‍‌ف‍‌س ک‍‌م ب‍‌ی‍‌اری اون‍‌وق‍‌ت #ع‍‌ش‍‌ق‍‌ت ب‍ه ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍ه ب‍‌گ‍ه #ن‍‌ف‍‌س‍‌م(:

میگفت:فقط مرگ میتونه مارو از هم جدا کنه!
-ینی الان ما مُردیم؟:)

میدونی دلتنگی ینی چے؟ /: ینے با دیدَنع خَندش تو عکس گریَت بگیرع =(

تو هیچوقت نمیفهمی# من چقد اون شب گریه کردم تا برگردی:) ⛦️

ڪاش حداقل از اول نبودی…! ️

این روزا هرکی گفت دوستت دارم بگو تا ساعت چند..؟! ️

جان به جانم بکنند،من دلم پیش همانیست که نیست. .

مطلب مشابه: متن بیو موفقیت + جملات کوتاه برای Bio تلگرام، اینستاگرام و شبکه های اجتماعی

من هنوزمـ دوست دارم!!! هرچند تو حتی منو از رویاهاتم پاڪ کردی

دلگیرم:) از کسی که مرا غرق خودش کرد،ولی نجاتم نداد:)️

*#م‍‌‍‌ت‍‌ن‍‌ف‍‌رم‍‌‍‌ از وق‍‌ت‍‌ای‍‌ی ک‍ہ ی‍‌هو #ب‍‌ی‌دل‍‌ی‍‌ل ح‍‌ال‍‌م ب‍‌د م‍‌‍‌ی‍‌ش‍ہ’ ️

ش‍‌ای‍‌د م‍‌ن ب‍‌ل‍‌د ن‍‌ب‍‌ودم ن‍‌گ‍‌ه‍‌ت دارم ا‍‌م‍‌ا خ‍‌ب خ‍‌ودت‍‌م ن‍‌خ‍‌واس‍‌ت‍‌ی ب‍‌م‍‌ون‍‌ی (=

ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️

چجوری به نبودت عادت کنم؟:)
هر روز بیشتر از دیروز دلتنگت میشم

آخ‍‌ر ه‍‌ر داس‍‌ت‍‌ان‍‌ی

ام‍‌ک‍‌انارس‍‌الپ‍‌ی‍‌اموج‍‌ودن‍‌دارد:)

سرنوشت چیه دیگه تو خودت نخواستی مال من باشی

انقد از خوبیات گفتم الان خجالت میکشم بگم تنهام گذاشتع:))

مطلب مشابه: متن بیو شاخ اینستاگرام و تلگرام + متن و جملات خفن

میخام بزنم زیر اون قولی که گفتی اگر نبودم هم با خودت کاری نکن…

اگه قرار باشه یکی از ماها اول بمیره…
دوست دارم اول من بمیرم^^
تا هیچوقت نفهمم بدون تو بودن چه حسی داره! 🙂

ه‍‌م‍‌ه‌ م‍‌ی‍‌خ‍‌وان‍‌ت ول‍‌ی ت‍‌و ف‍‌ق‌ #ی‍‌ک‍‌ی‍‌و م‍‌ی‍‌خ‍‌وای ک‍‌ه اون ن‍‌م‍‌ی‍‌خ‍‌وادت ج‍‌ال‍‌ب‍‌ه

ه‍‌رل‍‌ب‍‌خ‍‌ن‍‌دیہ‌داس‍‌ت‍‌ان‌داره‌و‌ه‍‌راش‍‌ک‌یہ‌خ‍‌اط‍‌ره:

دو‍س‍ دا‍ش‍ت‍‍ن‍‍ی‍ ‍ت‍ر‍ینـ آرزومـ بــودیـ !
دوسـ داشـتـنـیـ تـریـنـ حـسـرتـمـ شـدیـ 🙂

‏فقط كافيه دلتنگ باشی
تا هر ثانيه برات هزار دقيقه طول بكشه…‌!

وقتی حرف میزنم درکم نمیکنین
چرا باید توضیح بدم ک ب چه علت حالم بدع ..

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ

اینجا آבما #مال هم نمیشن #آرزوے هم میشن…!

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

مطلب مشابه: متن بیو شاخ دخترونه تلگرام و اینستاگرام + 15 عکس پروفایل زیبا و جالب دخترونه

آق‍‌اےِ ق‍‌اضے ت‍‌ب‍‌ر ز‍د ب‍‌م ح‍‌ت‍‌یٰ ا‍ون‍‌ی‍‌ک‍‌ه دل‍‌ی‍‌ل زن‍‌دگ‍‌ی‍‌م ب‍‌و‍د . . !

مُتَنَفِرَم اَزَت وَلی
دِلَم نِمیاد نِفرینِت کُنَم ….
دِلبَر

باید میدونستم عشقت یه بازیه!

چیزی که داره نابودت میکنه رو اسمشو عشق نذار
عشق اونه که حالتو خوب کنه…

کاش تموم شه این قهرا بی آشتی 🙂

دلتنگ بود اما غرور داشت….

بِـہ خُـدا دَر دِل و جـانَم نیسـت هیـچ ، جُـز حَسـرَتِ دیـدارش..:)

دلم میخاست بگه گورِ بابای بقیه و حرفاشون؛ تو بمون واسم !:)

وق‍‌ت‍‌ی *م‍‌ون‍‌دن‍‌ی ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی ، ل‍‌ف‍‌ظ‍‌ش‍‌م ن‍‌ی‍‌ا خب؟’

هر کی‌ام به ما گفت دوستت دارم
یا مست بود یا خمار

مطلب مشابه: متن بیو مذهبی + جملات کوتاه مخصوص تلگرام و اینستاگرام

مطالب مشابه را ببینید!

بیو زندگی واتساپ تلگرام (40 متن بیوگرافی معنی زندگی با جملات سنگین) بیو گنگ اینستاگرام؛ مجموعه 100 متن بیو گنگ شاخ با ترجمه بیو کوتاه مفهومی و عمیق؛ 150 متن بیو با مفاهیم ناب و پر مفهوم بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی بیوگرافی عاشقانه جدید؛ 100 متن بیو رمانتیک احساسی کوتاه برای عشق و همسر متن بیو دلبرانه و دخترانه + جملات کوتاه برای دختران لاکچری و خاص متن بیو عاشقانه + تکست کوتاه رمانتیک برای بخش بیوگرافی اینستاگرام و تلگرام متن بیو غمگین + جملات کوتاه مفهومی بسیار غمناک برای بخش bio شبکه های اجتماعی بیو عاشقانه خاص دلبری جدید { 150 متن بیو دلبرانه برای عشق } متن بیو افراد متاهل + جملات کوتاه و تک خطی بیو و کپشن زن و مرد متاهل