متن بیو انگلیسی برای اینستاگرام و تلگرام + جملات bio با مفهوم و زیبا

در این بخش تعدادی متن بیو انگلیسی bio را برای شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام قرار داده ایم که دارای جملات مفهومی و زیبایی هستند. هر وقت کسی وارد صفحه اینستاگرام شما می شود در اولین نگاه به بخش بیو شما نگاه می کند که به همین دلیل باید یک متن مختصر و بسیار زیبا قرار دهید تا نظر مخاطب شما جلب شود.

در ادامه این بخش متن های بیو انگلیسی زیبا را با ترجمه فارسی گردآوری کرده ایم که بسیار زیبا هستند.

متن بیوگرافی انگلیسی با ترجمه فارسی

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدید

Some people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

***

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you know

سخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن بیو انگلیسی

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛

این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱

ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

***

Every human being is a book
waiting for its reader

‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

جملات مخصوص بیو

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

***

know the difference between being patient and wasting your time

تفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

جمله انگیزشی بیو

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..

єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

***

Silent people have the loudest minds

افراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن انگلیسی بیو

Live for ourselves not for showing that to others

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

***

I will win, not immediately but definitely

فورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن بیو انگلیسی

متن Bio

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️

вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

جملان مخصوص بیو اینستاگرام

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

***

Life is short… Smile while you still have teeth

زندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

جملات انگلیسی زیبا برای بیو

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

نوشته مخصوص بیو

Everybody got their reason
Everybody got their way

هر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

***

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience

هرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

دلنوشته بیوگرافی تلگرام

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

***

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a year

به شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن و جملات BIO

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

***

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakes

هر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن بیو انگلیسی

جملات کوتاه بیو

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن انگلیسی زیبای بیو

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️

Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

***

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weak

مهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن بیو انگلیسی

جملات انگلیسی بیو

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again

این پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

***

If things go wrong
dont go with them

اگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن زیبای انگلیسی برای بیو

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱

ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

جمله های کوتاه انگلیسی برای بیو

Where there is great love there are always miracles.

وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

***

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night

گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

جمله کوتاه زیبای انگلیسی برای بیو

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن بیوگرافی تلگرام

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.

امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

***

Forgiving someone is easy, trusting them again not

بخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

جملات با مفهوم زیبا

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرى

ot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن زیبای بیو برای تلگرام

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگم

پیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

***

For every negative
there is a positive

برای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

جمله کوتاه بیو

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱

nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن انگیزشی بیو

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

جملات خاص

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن زیبای بیو

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

جملات کوتاه بیو

When you catch in a calumny, you know your real friends

هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

 

Always the huge blaze is from small spunkie

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

 

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.

در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید

در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

 

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

 

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

 

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

جملات خیلی کوتاه برای بیو bio

As free as the ocean

به رهایی اقیانوس. …

***

There is beauty in simplicity

زیبایی در سادگیست. ..

***

Optimism is contagious

خوشبینی مسری است.

***

Nothing is eternal

هیچ چیز ابدی نیست…

***

متن بیو جالب

Daydreamer, night thinker

رویا پرداز متفکر شب ..

***

Dream Big

رویای بزرگ داشته باش.

***

To travel is to live

سفر تو زندگی است.

***

Spreading Smiles

لبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

***

Slowing Down

در حال کم کردن سرعت.

***

متن انگیزشی بیو

Simplicity is the key to happiness

سادگی کلید خوشبختی است.

***

Nice guys do invite you lunch

مردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

***

Just like my eyeliner, I always wing it

مانند خط چشمم دنباله دار هستم.

***

My standards are high. Just like my heels

استاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

***

Doing all things with kindness

انجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

***

I shine from within so no one can dim my light

من از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

***

جملات بیو اینستاگرام

I’m a woman with ambition and a heart of gold

زنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

***

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pockets

از هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

***

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, right

من عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

***

Believing in making the impossible possible

باور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

***

We are born to be real, not perfect

همه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

***

I’m slowly becoming the person I should have been a long time ago

کم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

***

In a world full of trends I want to remain a classic

در جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

***

We have nothing to fear but fear itself

از هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

***

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory

گاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

***

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot

خبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

***

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks

گاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

***

My mission in life is not merely to survive but thrive

ماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

***

It wasn’t always easy but it’s worth it

هیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

***

Time is precious, waste it wisely

زمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

***

Live each day as if itٌs your last

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

***

Life is short. Live passionately

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

***

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me

من زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

مطالب مشابه را ببینید!

بیو زندگی واتساپ تلگرام (40 متن بیوگرافی معنی زندگی با جملات سنگین) بیو گنگ اینستاگرام؛ مجموعه 100 متن بیو گنگ شاخ با ترجمه بیو کوتاه مفهومی و عمیق؛ 150 متن بیو با مفاهیم ناب و پر مفهوم بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی بیوگرافی عاشقانه جدید؛ 100 متن بیو رمانتیک احساسی کوتاه برای عشق و همسر متن بیو دلبرانه و دخترانه + جملات کوتاه برای دختران لاکچری و خاص متن بیو عاشقانه + تکست کوتاه رمانتیک برای بخش بیوگرافی اینستاگرام و تلگرام متن بیو غمگین + جملات کوتاه مفهومی بسیار غمناک برای بخش bio شبکه های اجتماعی بیو عاشقانه خاص دلبری جدید { 150 متن بیو دلبرانه برای عشق } متن بیو افراد متاهل + جملات کوتاه و تک خطی بیو و کپشن زن و مرد متاهل