جملاتی درباره شکوه و عظمت ایران؛ سخنان بزرگان و سیاستمداران درباره ایران

ایران کشوری چند هزار ساله با تاریخ و تمدن غنی است که همواره از آن به عنوان اولین ابر قدرت تاریخ یاد می‌شود. حال تاریخ‌نگاران، سیاستمداران و… بزرگی در جهان درباره ایران و ایرانی صحبت کرده و نظرهای تخصصی داده‌اند. در ادامه نگاهی بر این متن‌ها و جملات خواهیم داشت. با ما باشید.

جملاتی درباره شکوه و عظمت ایران؛ سخنان بزرگان و سیاستمداران درباره ایران

سخن بزرگان درباره ایران

کرونین

” تمدن ایران از اهرام مصر قدیمی تر است… در هفت هزار سال پیش از میلاد در سراسر خاک ایران کمتر نقطه ای یافت می شد که در آن جنگل و مراتع طبیعی نباشد. اگر غیر از این بود تمدن عظیم آریایی در ایران بوجود نمی آمد

آرتور پوپ

” تاریخ ایران نشان دهنده کلیه مراحل پیشرفت بشری از پنج هزار و پانصد سال پیش از میلاد تا زمان کنونی است.”

آرتور پوپ

” ایران از دوهزار سال به این طرف شاهکارهای معماری بوجود آورده است و می توان تخت جمشید را از لحاظ عظمت با آکروپلیس یونان و فروم رومی برابر دانست.”

” ایران یکی از بزرگترین مراکز صنعتی آسیا و سرچشمه زیباترین و پردوام ترین هنرهای زیباست که در جهان بشریت بوجود آمده است.”

هرودوت

” نخستین ملتی که دانشمندانش پیش از مصری ها و بنابراین خیلی پیش از یونانی ها به تعلیم فلسفه پرداخته و مدارسی برای آموختن آن داشته اند ، ایرانیان بوده اند.”

سخن بزرگان درباره ایران

هانری بر

” ایران در دنیا ، ملتی بس مهم به حساب می آمد ، هم به خاطر کمکی که به اختلاط و امتزاج اقوام و ملل مختلف نمود و  هم به جهت سهمی بس عالی و ارجمند که در پیشرفت و تعالی بشریت داشته است.”

ابن خلدون

” و اما ایرانیان بر شیوه ای بودند که به علوم عقلی اهمیتی به سزا می دادند و دایره این علوم در کشور شان توسعه یافته بود زیرا دولت های آنها در نهایت پهناوری و عظمت بود و هم گویند که این علوم پس از آنکه اسکندر ، دارا (داریوش سوم) را بکشت و بر کشور کیانیان غلبه یافت از ایرانیان به یونانیان رسیده است ، چه اسکندر بر کتب و علوم بیشمار و بی حد و حصری از

 ایشان دست یافت.”

پروفسور ادوارد براون

” اگر آنچه علم عربی نامیده می شود ، کارهایی که ایرانیان کرده اند ، از میان برداریم ، بهترین قسمت آن از بین می رود.”

مطلب مشابه: متن در مورد وطن و زادگاه و عکس نوشته هایی در مورد کشور عزیز ایران

ابن خلدون

” از امور غریب یکی این است که حاملان علم در اسلام اغلب از عجم بوده اند ، خواه در علوم شرعی و خواه در علوم عقلی ، و اگر در میان آنها مردی را نسب عرب بود ، در زمان و محل تربیت از عجم شرمنده می شد.”

گاریسون

” ایران تنها مشعلدار علم خود نبود ، بلکه مشعل علم خود را به اروپا برد و آن مشعل هنوز با نوری درخشانتر می سوزد.”

رضا توفیق نژاد فیلسوف ترک

در وجود متین و محکم ملت ایران قدرت و اراده و مقاومتی غیر قابل انکار نهفته است. این بوده است که در سخترین نبردها و شدید ترین یورشهای بیگانه تاب آورده است. سرزمین اش ویران شده است – ملت اش قتل عام شدند و خراجهای بسیار از آنان گرفته شد و متجاوزان را پس از مدتی به فرهنگ خود در می آورند و با تمامی تجاوزات تاریخ به کشورشان هرگز هویت ملی خود را فراموش نکرده اند. جسارت و ارزش والا نهادن به فرهنگ و تمدنشان مهم ترین عاملهای این جریان است.

 روح ایرانی از شدت دخالت بیگانگان زخمی و متاثر است. این امر در اعتقادات این ملت نیز مشاهده می شود.

 معنویت و عرفان اندیشمندان ایرانی بر تمامی بزرگان جهان آشکار است. از خصوصیت های ایرانیان باستان میتوان به صراحت در کردار اشاره نمود. آنان هر تصمیمی را با عقل و درایت و اندیشه و خرد بررسی میکرده اند و سپس تصمیم می گرفتند.

 از نزد دنیای باستان ایرانیان باستان کمترین خرافه پرستی – خیال پردازی و دروغ افکنی را در جهان داشته اند.

 ایرانیان بر دنیای دیگر ارزش بسیار قائل می شوند و از دست زدن به کارهای زشت که سرای پسینشان را تیره می کند دوری میکنند. آنها از دید اخترشناسی با نگاهی عالمانه به گیتی نگریسته اند که امروزه مایه شگفتی ماست. آنها برخی مسائل را روبروی یکدیگر قرار داده اند. برای مثال : الوهیت را مقابل انسانیت – شر را مقابل خیر – آخریت را مقابل دنیا و . . .گذاشته اند تا هرگز از راه راست دوری نکنند. اخلاق را میتوان مهم ترین سند افتخار نیک ایرانیان باستان دانست.

نیک کردای و نیک پنداری بزرگ ترین سند مباهات فرهنگ و تمدن ایرانیان باستان است که بدون شک آموزه های زرتشت راهگشای آنان بوده است. ملتی هستند که نه تنها بر خلاف صدها ملت دیگر جهان دینشان به عاریت نبوده است بلکه خود مهد ادیان جهان نیز بوده اند.

میترائیزم – زرتشتی – مزدکی – مانویت و . . . همگی ادیان و ائین های کهن جهان هستند که ادیان پسین از آن الهام گرفت شده است. ایرانیان به طور کلی برای رسیدن به این آروزها کوشش کرده اند : در زندگانی شان فیض و برکت افزوده شود. در تمامی زندگی با نیروهای شر و اهریمنی مبارزه نموده اند.

 برای رسیدن به پاکی روح و بدن باید همیشه تدرست و توانا بود. با مردانگی و سخت کوشی باید مقابل همه سختی ها ایستاد و با روحیه فداکاری و از خودگذشتگی سرافرازی کشورشان را رقم بزنند. جغرافیای تاریخ ایران تالیف استاد بارتولد ترجمه حمزه سردادور .

سخن بزرگان درباره ایران

دكتر ج-ه. ايليف ، خاورشناس انگليسي

“با در نظر گرفتن سهم عظيمي كه نژاد آريايي (ايراني) در تاريخ تمدن جهاني دارد ، جاي تعجب است كه مردم مغرب زمين يعني اخلاف اين نژاد از اصل و بنياد و اهميت اين تيره و فرهنگ سرزمين هايي كه در گذشته مهد و گهواره گذشتگان ما بودند تا اين حد بي اطلاع باشيم .غربي ها تمدن هاي رومي ، يوناني و يهودي را كم و بيش با شير مادر مكيده و آنرا را جذب كرده اند در حاليكه براي اكثر اين مردمان ، صحنه هاي وسيع تاريخ ايران كه گذشتگان و اجدادشان از آن سامان برخاسته و پرورش يافته اند چون ماه آسماني دور و خارج از دسترس است. براي مغرب زمين ها تاريخ اوليه نژاد آريايي محدود بمواردي است كه تاريخ يونان يا بني اسرائیل برخوردار است. يك قسمت از اين بي اطلاعي به دليل از بين رفتن اسناد و مدارك تاريخي و كتابخانه هاي ايران است. از اين رو به ناچار منابع ما همه جانبداري از يونان دارد . (ميراث ايران – امليف)

استاد ویتنی آمریکایی

ایران از زمان کوروش بزرگ به بعد تا نبرد ماراتن بسیار متمدن و توانا بوده است و اقوامش بزرگترین ملت گیتی بوده است.

 هنوز روم طفل یا اروپای جدید پا به عرصه وجود نگذاشته بودند و یونانیان نیز ملت متمدن نبودند ولی ایرانیان دارای تمدن و فرهنگی والا و انسان پرور بودند. با اینکه ملت اش از چندین تیره و قومیت تشکیل شده است ولی در امور کشوری همگی با یکدیگر متحد می شوند .

 ایران را میتوان یکی از بنیان گذار ادیان جهان نامید. بسیاری از دینهای امروزی ریشه در ایران بزرگ ان روزگار و اندیشه خداپرستی ایرانیان داشته است. جدایی از اسناد دینهای گوناگون در ایران زمین همان سه واژه زرتشت ( کردار و گفتار و پندار نیک ) به راستی اساس تمام مذاهب بعدی دنیا است که پس از زرتشت ظهور کردند.

 یعنی همگی همان راه زرتشت را خواستند ادامه دهند. اساس زندگی ایرانیان باستان بر اندیشه نیک استوار شده است که گفتار و کردار نیک پس از رعایت اندیشه نیک به خودی خود عملی می شود.

پرفسور اسمیت

ایرانیان بی گمان نخستین آموزگاران جهان بوده اند و آنچه مردمان دیگر دارند از ملت ایران آموخته‌اند

( ایران در پس پرده تاریخ , ص 13 )

مطلب مشابه: شعر ایران با مجموعه ای از اشعار درباره وطن و میهن از شاعران مختلف

شعرهای فردوسی بزرگ درباره عظمت ایران

استاد میه فرانسوی

آزادی خیال و اندیشه – غیرت دینی – هوش بالا – ذوق ویژه برای رسیدن به چیزهای بالاتر و جدیدتر و جوانمردی از خصوصیات بارز ایرانیان در جهان است . امری که در متون باستانی و حتی گاتهای زرتشت به خوبی مشاهده می شود.

رنه گروسه مولف کتاب تاریخ صنایع شرق نزدیک

ایرانیان در صحنه تاریخ در نظر افراد پژوهنده و تاریخ شناس جهان بدون هیچ تردیدی ملتی شریف و از نژادی کهن هستند که حس شرافت و روح جوانمردی آنها در مقابل روح متوحش آشوریان و بابلیان مایه آرامش گیتی است.

از ابتدایی که ایرانیان ظهور کردند اکنون ما احساس میکنیم که از نژاد خود ما اروپاییان هستند. بی دلیل نیست که یونانیان باستان ایرانیان را هماوردان قابل و ملتی برتر از دیگر ملتها دانسته اند.

ایرانیان اثبات کردند که برای جایگاه نژاد آریایی در مشرق زمین نمایندگان قابلی هستند.

 به عبارتی میتوان گفت که ایرانیان و رومیان توانستند امپراتوری بزرگ و بدون کشتارهای وحشیانه در جهان پایه ریزی کنند امری که یونانیان نتوانستند به ان دست بیابند. این مسئله را نمی توان امری کوچک و بی اهمیت تلقی داد زیرا آزادی دین و باور و آئین و قومیت ها در امپراتوری هخامنشی زبان زد خاورشناسان بزرگ دنیاست. ملتی ایران که متشکل از مادها و پارسها و  پارتها مکی می‌باشد یکی از درخشان ترین حکومتهای مدنی گیتی را به یادگار گذاشته اند ( که شاید خود آنان از آن بی اطلاع باشند ).

جملاتی درباره شکوه و عظمت ایران

دارمستتر ایران شناس فرانسوی

اسکندر در نظر داشت شرق و غرب یعنی عالم متمدن جهان آن روزگار را با هم یکی کند و دولتی سترگ و یونانی بر آن حکمفرا نماید ولی در این امر موفق نشد. اسکندر (گجستک) برای رسیدن به این هدف یونان را با فرهنگی ایرانی گسترش داد ولی نتوانست ایران را با فرهنگ یونانی بیامیزد. مردم به جز نام اسکندر ملعون در نظرهایشان چیزی از آن هجوم تاریخی به یاد نمی آورند.

سرپکسی سایکس ایران شناس انگلیسی

صفات اخلاقی ملت ایرانیان باستانی به طوریکه در اسناد تاریخی آمده است نیک خویی – مردانگی – پشت کار – راستگویی و درستی بوده است که دیگر صفات اخلاقی زاده اینهاست . ایرانیان بر مهمان نوازی و خون گرمی و دست دلبازی در گیتی زبان زد هستند و در گذشته از وام گرفتن از دیگران به شدت خودداری میکرده اند.

ایرانیان بر پذیرش مسئولیت های زندگی و بنیاد خانواده اهمیت بسیاری قائل هستند و از اروپاییان امروزی که از زیر این مسئولیت شانه خالی میکنند بسیار بالاتر می باشند. در کتب ما اروپائیان آمده شده است که یونان مهد تمدن و صنایع و فرهنگ اروپا است ولی با تحقیق و پژوهش در مشرق زمین به روشنی دیده می شود که یونان خود نیز تحت تاثیر فرهنگ و  تمدن ایرانیان – مصریان و کریت ولیدیه بوده است.

پرفسور رپ ایران شناس آلمانی

گذشته از اینکه ایرانیان طبع بلند و نظریات عالی دارند و پیوسته مایل به ترقی و پیشرفت هستند برای رسیدن به این هدف کوشش بسیار نیز میکنند. این دو خصلت یعنی افکار پاک و بلند و اجرای بی کم و کاست آن یعنی آنکه هر دو مکمل یکدیگر هستند.

 این دو عامل برای ترقی و سربلندی هر ملتی کافی است و این را در آئین زرتشت در جامعه ایران باستان به راحتی می توان یافت.

 نمونه آن اندیشه نیک است که سرلوحه تمام زندگی ایرانیان بوده است . یعنی اگر اندیشه ای نیک نباشد پس کردار و گفتار هم نیک نخواهد شد و کردار و گفتار نیک در صورت نبود اندیشه نیک فاقد ارزش است.

پس اندیشه نیک در بالای نماد ملی ایرانیان ( فَرََوَهَر – َفَره َوشی ) واقع است و کردار نیک و گفتار نیک در زیر اندیشه نیک واقع شده است. ( بر بالای دستان فروهر ) . اخلاق نیکو و تزکیه روح و فواید آن در عالم معنوی از یک طرف – نتایج آن در امور اجتماع و پیشرفت به سوی مراحل فراتر تمدن از طرف دیگر جامعه و ملتی را به سوی سعادت و سربلندی سوق می دهد. این سعادت و تعلیمات نیک و انسان دوستانه در ایران مدیون آئین فرهمندی دین بهی زرتشتی است.

 نفوذ فوق العاده روحانیت و اشخاص دینی در تمدن های کهن بشری و اثرات سو آن بارها دیده شده است ولی این امر در دین زرتشتی دگرگون شده است. هرچه با تمدن جهان باستان بیشتر آشنا می شویم بر اهمیت و برتری فرهنگی ایرانیان آگاه تر می شویم.

 تعلیم زرتشت ایرانیان را به احترام به طبیعت و آفرینش آموزش داده و این امروزه در خون و وجود این ملت است.  این به راستی در جهان امروز بسیار ارزشمند و قابل ستایش است.

گزنوفون مورخ بزرگ و باستانی یونان

ایرانیان بر خلاف کشورهای دیگر که مجرمین و گناه کاران را مجازاتهای سنگین میکردند در مرحله نخست تمام کوشش خود را جهت گسترش تربیت و فرهنگ مینمودند تا نیازی به مجازات و پیدایش مجرمین نباشد. برای دوری از رذائل اخلاقی تلاش میکردند. کودکان را در سنین پایین در محله ای به نام “الوترا” آموزش میدهند . مکتب – تیراندازی – اسب دوانی – قضاوت و عدالت از مهم ترین آموزشهای ایرانیان است. حتی کودکان را در سنین پایین آموزش غذا خوردن نیز میدهند.

قناعت در زندگی – پرت نکردن آب دهان در کوچه و بازار – پاک نکردن بینی یا پوشش خود در جامعه و . . . همگی از نشان های خاص مردم ایران است . کوروپدیا – گزنوفون یونانی – برگ

گایگر ایران شناس آلمانی

در نظر محققین سرچشمه برخی از بهترین مایه های مدنیت کنونس غرب از تعلیمات و تمدن ایران سرچشمه گرفته است و زرتشت کهن ترین آموزگار و مبلغ نظریات دستورهایی است که امروزه در جهان غرب موجب رفاه مادی و معنوی و آزادی بشریت گردیده است.

مطلب مشابه: جملات وطن دوستی + متن های زیبا برای وطن و میهن پرستی

سخن بزرگان درباره ایران

کلمان هوار خاورشناس مشهور فرانسوی:

در زمان شاهنشاهی شاپور دوم (ذوالاکتاف) مسیحیانی که کلیسای ارتودوکس مرتد خطاب می شدند و زندگی را برایشان سخت کرده بود، به دربار ایران پناهنده شدند و شاهنشاه یک زندگی عادی با مستمری برای آنان در نظر گرفت و در ایران مستقر شدند. او در نبردی سخت ژولین امپراتور روم را شکست داد و او را مجبور کرد به دلیل خسارت های که به شهرهای ایران زده است خسارت بدهد و معاهده صلحی با وی امضا نمود.

اوژن فلاندن مورخ فرانسوی:

در بنا کردن پرسپولیس (تخت جمشید) ۲ عامل وجود داشته است دست پرقدرت بشر و مهارت استاد. این در تصاویر غول پیکر پادشاهان و نمادهای ملی ایرانیان آشکار است. شک ندارم که باستان شناسان این نکته را اثبات کرده اند. تخت جمشید در بین آثار باستانی جهانی اهمیت ویژه ای دارد. زیرا هرکس با دیدن آن مات و مبهوت می شود. هر چه در تخت جمشید است سرمشقی برای استادان امروزی است.

 دکتر ریچارد فرای:

ویرانه های تخت جمشید با کاخ های پارسه نشانه های هنر شگفت جهان باستان است. ویرانه های این عظمت به راستی انسان را مبهوت خودش می کند. چه برسد به زمانی که این کاخ های ایرانیان با سنگ های قیمتی و سربازان پادشاهی و ستون های عظیم پابرجا بوده است.

 دکتر ریچارد فرای:

ویرانه های تخت جمشید با کاخ های پارسه نشانه های هنر شگفت جهان باستان است. ویرانه های این عظمت به راستی انسان را مبهوت خودش می کند. چه برسد به زمانی که این کاخ های ایرانیان با سنگ های قیمتی و سربازان پادشاهی و ستون های عظیم پابرجا بوده است.

شعرهای فردوسی بزرگ درباره عظمت ایران

 آلبر شاندور:

شاهنشاهی ایران که پایه گذار او کورش بزرگ است به هیچ وجه بر اساس خشنونت پی ریزی نشد. بلکه وارون آن درست است زیرا با رعایت حقوق مردمان پایه گذاری شد.

هانری بر دانشمند فرانسوی در کتاب تمدن ایران باستان می نویسد

این پادشاه بزرگ (کورش هخامنشی) وارون سلاطین قسی ‌القب و ظالم بابل و آشور بسیار دادگر و بخشنده و مهربان بود زیرا اخلاق روح ایرانی اساسش تعلیمات زردشت بوده. به همین سبب بود که شاهنشاهان هخامنشی خود را مظهر صفات (خشترا) می شمردند و همه قوا و اقتدار خود را از خدواند دانسته و آن را برای خیر بشر و آسایش و سعادت جامعه انسان صرف می ‌کردند

 کنت کورث می نویسد:

طلاهای انباشته شده و پارچه های زینتی و اثاثیه نفیس ایرانی در شهر سلطنتی پارسه خارج از حد و حساب بوده است و به همین دلیل هتا بر سر تخلیه آن توسط غارتگران (اسکندر گجستک) جدل های بسیاری رخ داد.

Parse

ادوراد براون:

در پنجره های کاخ پرسپولیس یکی از سنگ ها را دیدم که در مقابل نور خورشید همچون شیشه می درخشد. با دیدن این صحنه متاثر شدم. زیرا پس از گذشت ۲۱۰۰ سال از ویرانی این کاخ توسط اسکندر با این که کسی نبوده تا سنگ ها را صیقل دهد ولی با این همه هنوز همچون آینه درخشش دارد.

 پیر لوتی نویسنده مشهور فرانسوی:

کاخ های شاهنشاهی تخت جمشید یا پارسه یکی از عجایب دنیای قدیم بوده است و با اهرام مصر از حیث غرابت برابری می کند. تمام کتیبه های موجود در این کاخ ها با انسان سخن می گوید و درس عبرتی برای آیندگان است.

آلبر شاندور نویسنده کتاب مشهور کورش بزرگ:

پارسی ها با کمک و یاری رساندن یکدیگر و به یاری پادشاهان مقتدر خود عظمت و شکوهی را در تاریخ به جای گذاشته اند که نشانه نبوغ و نژاد پاک آنان است. نژادی که حماسه آنان را همچون آفتابی در تاریکی نشان می دهد. آنان درخششی در جهان از خود به جای گذاشته اند که برای آیندگان نیز خواهد ماند.

مطلب مشابه: اشعار وطن | گلچین زیباترین اشعار در مورد کشور ایران و میهن

بارتلد خاورشناس مشهور روسی:

دولت شاهنشاهی ایران نخستین دولت در جهان بوده است که توانست اسیران را عفو کند و با کشورهای مسخر شده با عدالت رفتار کند و حکومت های منظم تر از گذشته برای آنان به ارمغان بیاورد. برخی این رفتار انسان دوستانه آنان را حاکی از نفوذ دین در دولت پادشاهی آنان می دانند ولی مادها نیز مذهبی بودند ولی هیچ وقت نتوانستند این قوانین انسان دوستانه و حقوق بشری را رعایت کنند. ایرانیان همچون رومیان که امپراتور روم بوده اند امپراتور آسیا بودند. به جرات می توان گفت که گسترش معلومات ادبی و علمی یونانیان که در کتب خود از آن سخن گفته اند تنها در زیر سایه فتوحات ایران و تمدن کهن آن حاصل شده است.

پرفسور ژرژ کامرون استاد خطوط کهن باستان:

کاخ ها و نبشته های پرافتخار تخت جمشید یکی از شاهکارهای عالی بشر است که توسط داریوش بزرگ و فرزندش خشیارشا بنا نهاده شد. پلکان و ستون های با شکوه آن در خور ستایش است.

شعرهای فردوسی بزرگ درباره عظمت ایران

تورات

نژاد ایرانی را آسمانی می داند و می گوید این نژاد برای نجات ملت ها و گسستن زنجیر های اسارت وبردگی ماموریت داشته است.

سر پرسی سایکس

به پدران و مادران یاد داده شده بود که ما برای اروپاییها ، برای تمام صنایع و کلیات تمدن خود مرهون یونانی ها هستیم ولی اکنون مسلم شده است که یونانی ها شاگرد ایرانیان بوده اند.

دکتر ولمگانگ شولنس گورلیتس

کسی نمی داند که ایران برای تاریخ فکری و اخلاقی کلیه جوامع بشری چقدر مهم بوده است.متاسفانه مدارس آلمان راجع به دوره عظمت ایران باستان که در تمام تمدن ها حتی تمدن ترک و عرب تاثیر و نفوذ داشته چیزی به شاگردان یاد نمی دهند.

سخن بزرگان درباره ایران

ارتز ابهام پوپ

بندرت جهان فرهنگی به این اندازه فعال و زنده دیده است. یونان و روم در دوره های تاریخی ، از حیث شماره افکار ثمر بخش و رسوب دامنه کارآمدی این افکار بر ایران تفوق پیدا کرده ولی روزگار یو نان روم در مقایسه با روزگار ایران بسیار کوتاه بود.چون واحد مقیاس زندگی تاریخی ایران باشد ، یونان جز واقعه ای افتخار آمیز و عظمت روم جز پی از نمایشنامه جهانی جلوه گر نمی شود.نمودی با چنین عظمت و نیرومندی ادبی را در صحنه تاریخ به اشتباه می اندازند.نه تنها تاریخ آسیا بلکه تاریخ جهان هم تا زمانی که منابع قدرت ایران کشف و بیان و اندازه گیری نشود و دامنه تاثیر آن به سنجش در نیاید و درست فهم و درک نشود ، غیر قابل فهم خواهد بود.

واندر دادن

دردوره ساسانیان یک نهضت مهم نجومی در ایران به وجود آمد که از نجوم هندی و یونانی مستقل بوده و خود سهم به سزایی در پیدایش نجوم اسلامی داشت.

در کتاب مطالعاتی درباره ساسانیان آمده است :ولی موفقیت سلاح عرب نتوانست فرهنگ ایران را از بین ببرد عملا ثابت شده است که شکست ایران فقط ظاهری بود و اعراب ناچار گشتند در بسیاری از موارد اصول سابق را حفظ کنند.

نهرو

هنر ایران سنن درخشان و نمایان دارد.این سنت ها در مدت بیش از ۲۰۰۰ سال بعد از زمان آشوریها تا کنون ادامه یافته است.

رته گروسه

تاج محل روح ایران است که در کالبد هند تجسم یافته است.

نهرو 

حدود فرهنگ ایرانی به خود ایران محدود نبود . فرهنگ ایرانی در مناطق وسیع و پهناوری از ترکیه در غرب تا هند درشرق گسترده بود . زبان فارسی در دربار امپراطوران مغول هند و به طور کلی در آسیای زبان فرهنگ شمرده می شد.

مورتن

یک روحیه ملی مرگ ناپذیر و فنا نشدنی یکی از نیرومند ترین عوامل خلقیات ایرانی است.

مطلب مشابه: سخنان کوروش بزرگ + متن های زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی و عشق

شعرهای فردوسی بزرگ درباره عظمت ایران

شعرهای فردوسی بزرگ درباره عظمت ایران

ندانی که ایران نشست منست

جهان سر به سر زیر دست ِ منست

هنر نزد ایرانیان است و بـــس

ندادند شـیر ژیان را بکــس

همه یکدلانند یـزدان شناس

بـه نیکـی ندارنـد از بـد هـراس

دریغ است ایـران که ویـران شــود

کنام پلنگان و شیران شــود

چـو ایـران نباشد تن من مـبـاد

در این بوم و بر زنده یک تن مباد

همـه روی یکسر بجـنگ آوریــم

جــهان بر بـداندیـش تنـگ آوریم

همه سربسر تن به کشتن دهیم

بـه از آنکه کشـور به دشمن دهـیم

چنین گفت موبد که مرد بنام

بـه از زنـده دشمـن بر او شاد کام

اگر کُشــت خواهــد تو را روزگــار

چــه نیکــو تر از مـرگ در کـــار زار

شعرهای فردوسی بزرگ درباره عظمت ایران

که ایران چو باغی‌ست خرم بهار

شکفته همیشه گل کامکار

اگر بفکنی خیره دیوار باغ

چه باغ و چه دشت و چه دریا، چه راغ

نگر تا تو دیوار او نفکنی

دل و پشت ایرانیان نشکنی

کزان پس بود غارت و تاختن

خروش سواران و کین آختن

زن و کودک و بوم ایرانیان

به اندیشه بد مَنه در میان

هوا خوشگوار و زمین پرنگار

تو گفتی به تیر اندر آمد بهار

همه سر به سر، دست نیکی بَرید

جهانِ جهان را به بد مسپرید

نخوانند بر ما کسی آفرین

چو ویران بود بوم ایران زمین

دریغ است ایران که ویران شود

کَُنام پلنگان و شیران شود

ز ضحاک شد تخت شاهی تُهی

سر آمد بر او روزگار مِهی

چنین است کردگار گردان سپهر

گهی درد پیش آردت، گاه مهر

به کام تو گردد سپهر بلند

دلت شاد بادا تنت بی گزند

چنین روز روزت فزون باد بخت

بداندیشگان را نگون باد بخت

بیا تا همه دست نیکی بریم

جهانِ جهان را به بد مسپریم

وزین پس بر آن کس کنید آفرین

که از داد آباد دارد زمین

بسازید و از داد باشید شاد

تن آسان و از کین مَگیرید یاد

کسی باشد از بخت پیروز و شاد

که باشد همیشه دلش پر ز داد

مطالب مشابه را ببینید!

شعر احساسی + زیباترین اشعار عاشقانه ❤️ از شاعران معاصر ایران جملات روز دختر 1403 و تاریخ روز دختر + متن تبریک عکس نوشته روز دختران ایرانی اشعار نظامی گنجوی + مجموعه شعار عاشقانه و کوتاه زیبای از شاعر ایرانی نظامی گنجوی اشعار فردوسی + عکس نوشته و مجموعه شعر فردوسی شاعر محبوب ایرانی عکس پروفایل اشعار حافظ + مجموعه شعر حافظ شاعر نامی ایران جملات کوروش درباره ایران، عشق، زن؛ سخنان ارزشمند پادشاه ایرانی جملاتی از مصطفی ملکیان ؛ جملاتی بسیار فلسفی از استاد بزرگ فلسفه ایرانی اشعار عاشقانه مولوی + مجموعه شعر زیبا از شاعر ایرانی مولانا عکس پروفایل اشعار مولانا + گزیده زیباترین اشعار شاعر ایرانی مولانا متن در مورد نوروز باستانی + جملات تبریک عید نوروز ایرانیان با عکس پروفایل