سخنان افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی با جملات آموزنده و فلسفی

سخنان افلاطون و جملات فلسفی زیبا

در ان بخش روزانه مجموعه سخنان افلاطون، فلیسوف بزرگ و معروف یونانی را ارائه کرده ایم. امیدواریم که این جملات آموزنده زیبا و فلسفی مورد توجه شما قرار بگیرد.

افلاطون یکی از فیلسوفان بزرگ یونان و آتن در عصر کلاسیک یونان است. به تعبیر دیوگنوس لائرتیوسی نام واقعی او آریستوکلِس بود و به دلیل هیکل تنومندش به او لقب افلاطون را دادند. همچنین بسیاری او را بزرگ‍ترین فیلسوف تاریخ می‌دانند. او در کنار استادش سقراط و شاگردش، ارسطو، یکی از سه فیلسوف بزرگ یونان باستان است. فیلسوف‌شاه و نظریه مثل دو ایده اصلی در آثار او هستند.

به راستی اگر انسان، اندیشه‌ی خود را متوجه به وجود راستین نماید، دیگر زمان آن نخواهد داشت که رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستیزه کند و درباره‌ی آنها دشمنی و کینه در درون خود بپروراند.

***

نادانی هر کس به دو چیز دانسته می شود : اول خبر دهد و بگوید چیزی را که از او نپرسیده اند. دوم سخن گفتن بیش از حد ضرورت

***

جویندگان جاه و مقام، اگر نتوانند بر همه‌ی قبیله‌ ریاست کنند، بر یک سوم قبیله را کافی می‌شمارند و اگر نتوانند نظر خرده‌گیران و بزرگواران را به خود جلب کنند، به خوش‌باوری زیردستان و فرومایگان بسنده می‌کنند.

***

عشق پدر امنیت، ملاطفت، نازکی، نرمی، شادی و رغبت است که بدو، خیرات عزت و همه بدیها ذلت و زوال یافته اند.

***

زیاده‌روی در آزادی، به ناچار منجر به زیاده‌روی در بندگی خواهد شد؛ چه در فرد، چه در حکومت.

***

انسان، چیزی را دوست می‌دارد که شایستگی آن را با شایستگی خویش، یکسان بداند؛ یعنی رونق آن را رونق خود و شکست آن را شکست خویش بپندارد.

***

سخنان افلاطون

نداشتن آرزو و بی‌میلی، در حکم آن است که انسان، چیزی را رد کند و از خود براند.

***

اشرار از کسانی هستند که عیبهای مردم را جستجو کنند و به آن تکیه نمایند و نیکی آنها را نادیده انگاشته یا فراموش کنند؛ مانند مگسی که در جاهای کثیف می نشیند و از جاهای تمیز دوری می کند.

***

متن انگلیسی فلسفی افلاطون

Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.

مهربان بودن با کسانی که می بینید، مبارزه ای سختی می باشد.

***

The unexamined life is not worth living to a human.

زندگی کردن بدون تجربه و آزمایش، ارزشی برای انسان ندارد.

***

سخنان افلاطون

No human thing is of serious importance.

هیچ انسانی از اهمیت زیادی برخوردار نیست.

***

One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors.

یکی از مجازات های عدم پذیرش شرکت در سیاست این است که شما به تحت کنترل بودن خود توسط افراد پائین تر از خود پایان می دهید.

***

جملات آموزنده و زیبای افلاطون

سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است که هر زمان بروز کند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است.

***

رقت به سه كس واجب است : 1-عاقلی كه حكم جاهلی بر او روان باشد . 2-قویی كه گرفتار ضعیفی گردد. 3-كریمی كه محتاج لئیمی باشد.

***

در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده‌است.

***

سخنان افلاطون

به‌عقیده من تنها فکری که شایسته‌است مغز انسان را به خود مشغول سازد، آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه‌کار کند تا فرزندانش خوشبخت شوند.

***

به‌ضرورت آمدم در این جهان و به‌حیرت زیستم و به‌کراهت می‌روم.

***

به‌عقیده من تنها فکری که شایسته‌است مغز انسان را به خود مشغول سازد، آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه‌کار کند تا فرزندانش خوشبخت شوند.

***

افراط، عمومأ سبب پیدا شدن عکس‌العمل است و تغییری در جهت مخالف پدید می‌آورد خواه در فصول سال باشد، خواه در افراد و خواه در حکومت.

***

سخنان آموزنده و خاص از فلیسوف یونانی افلاطون

به‌ضرورت آمدم در این جهان و به‌حیرت زیستم و به‌کراهت می‌روم.

***

تمول و تقوی چون دو وزنه هستند که در کفه‌های یک ترازو قرار گرفته باشند، بالا رفتن یکی مستلزم پائین رفتن دیگری است.

***

چون کامیابی رو کند همه خوبند و چون ناکامی سررسد همه بد.

***

سخنان افلاطون

حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر می‌کند و هرگز به‌آنان مجال نمی‌دهد که حتی لحظه‌ای در باره چیزی جز اموال شخص خویش بیندیشند.

***

در آئینه نگاه کن، اگر صورت زیبا داری کاری مناسب جمالت انجام ده و اگر قیافه‌ات نامتناسب است، زشتی کردار را به‌زشتی صورت میفزا.

***

دشمنان من سه قسمند: گروهی قویتر، جماعتی هم‌وزن و دسته‌ای ضعیف‌تر. طرف شدن با گروه اول موجب نابودی است، با جماعت دوم تا جان در بدن دارم می‌جنگم اما گروه سوم را حتی با التماس رام خواهم ساخت، چون مقابله با خصم ضعیف از مقام انسان در جامعه می‌کاهد و شخص را ناچیز می‌سازد.

***

متن و جملات آموزنده افلاطون

سرعت و تندی کار را مجوی، بلکه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن زیرا که مردم از تو نپرسند در چه مدت کار را انجام دادی بلکه خوبی و بی نقصی آن را می‌جویند.

***

سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ، یادآورد تلخی دارو را و شکم‌بارگی نکند.

***

عزم به‌مصاحبت اشرار نکنید، چه همین که تو را اهانت نکنند، بر تو منت نهند.

***

موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند .

***

زندگی بدون عشق محال است . برای مردم بی عشق دنیا حکم قبرستان وسیعی دارد .

***

لذتی که از علم حاصل می شود بی آلایش است .

***

فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .

***

به دیدن کسی که با تو سر سنگین است مرو . با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن . برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .

مطالب مشابه را ببینید!

متن در مورد آرامش زندگی + جملات کوتاه و بلند فلسفی آرامش بخش متن فلسفی + جملات فلسفی مفهومی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی جملات فلسفی پشت ماشین [ متن های سنگین معنی دار پشت شیشه ] کپشن فلسفی با جملات کوتاه و زیبا + جملات خاص و ناب از بزرگان متن حرف حساب + جملات حرف حساب فلسفی و با معانی زیبا جملاتی از مصطفی ملکیان ؛ جملاتی بسیار فلسفی از استاد بزرگ فلسفه ایرانی متن در مورد قدرت + جملات و سخنان فلسفی بزرگان در مورد توان و قدرت متن در مورد دنیا + جملات و سخنان فلسفی بزرگان در مورد جهان جملات فلسفی تبریک عید نوروز؛ متن های سنگین مفهومی تبریک سال نو جملاتی درباره رواقیون فیلسوفان یونانی(جملات فلسفی سنگین رواقی گری)