سخنان کنفوسیوس با جملات فلسفی + عکس نوشته از جملات آموزنده فیلسوف معروف چینی

در این بخش سخنان و جملات ارزشمند و بسیار زیبای فلسفی از کنفوسیوس را آماده کرده ایم که امیدواریم از خواندن این جملات آموزنده لذت ببرید.

سخنان آموزنده کنفوسیوس

کُنفُوسیوس مشهورترین فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی معلم و فیلسوف چینی است که در زمان چین باستان زندگی میکرد.

هیچ اندیشه‌ی بدی را در سر یا دل خود جای مده.

***

خود را به چیزهای کوچک گرفتارکردن ٬ ازکارهای بزرگ بازماندن است .

***

مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود کردار خود تند و سریع باشد.

***

سخنان کنفوسیوس با جملات فلسفی

شرافتمند هر چه را می خواهد در خود میجوید و دون و فرومایه در دیگران!

***

جملات آموزنده از فیلسوف چینی کنفوسیوس

آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان و مهر ورزیدن به مردم آرزو من است.

***

ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است.

***

سخنان کنفوسیوس با جملات فلسفی

اگر غذایی نامطبوع بخوری. آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی

هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی

***

از سه راه خرد آموخته می شود ؛

از طریق اندیشه که اصیل ترین راه است ؛

از طریق تقلید که راحتترین راه است ؛

و از طریق تجربه که تلخ ترین است

***

راستی و درستکاری را برترین جا بگذار

***

سخنان کنفوسیوس با جملات فلسفی

مرد بزرگ اگر وقار و خویشتن داری را فرو بگذارد

احترام و خرد خویش را از دست می دهد.

***

زندگی واقعا ساده است، اما آدمی اصرار دارد تا آن را پیچیده کند.

***

انسان برتر، از عدالت آگاه است و انسان پست، از مزیت.

***

سخنان کنفوسیوس با جملات فلسفی

آنچه را می شنوم فراموش می کنم، آنچه را می بینم به یاد می سپارم و آنچه را انجام می دهم درک می کنم.

***

یک مرد خشمگین وجودش پر از زهر است.

***

آهستگی و آرامش در سخن گفتن کار آسانی نیست. در این جهان که بیشتر مردم بر ضد یکدیگر می خروشند، خودداری از هیجان و کینه و پرخاشگری بسیار دشوار است. برای رهایی از این دشواری، راهی جز آرام و نرم سخن گفتن وجود ندارد.

***

سخنان کنفوسیوس با جملات فلسفی

سه نوع دوستی است که در همه جا پر سود و با ارزش است و سه نوع دوستی دیگر هست که زیان آور و باعث پشیمانی است : دوستی با کسانی که در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با کسانی که درستکار و راستگویند و با آنان که تجربه بسیار دارند، سودمند است، ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاکاران و یاوه گویان موجب بدبختی و رسوایی است.

***

اگر شما آدمی نادان و بی خبر باشید و به این امر پی ببرید، این خود یک نوع آگاهی و دانش است.

***

سخنان کنفوسیوس با جملات فلسفی

میانه روی و حد خود نگاه داشتن، کمال سرشت آدمی است .

***

مردی را که آماده آموختن است تعلیم ندادن، انسانی را به هدر دادن است، مردی را که آماده آموختن نیست تعلیم دادن، سخن به هدر دادن است، خردمند نه انسان را به هدر می دهد و نه سخن را.

***

من از یاد دادن آنچه که یاد گرفته ام، هرگز خسته نشده ام. این تنها خدمت ناچیزی است که می توانم آن را به خود نسبت دهم.

***

سخنان کنفوسیوس با جملات فلسفی

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید .

***

عکس نوشته از سخنان آموزنده کنفوسیوس

مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد.

***

زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد.

***

سخنان کنفوسیوس با جملات فلسفی

اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی.

***

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد .

***

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا .

***

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است.

***

اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی.

***

من از یاد دادن آنچه یادگرفته بودم، هرگز خسته نشدم. این یگانه خدمت ناچیزی است که نسبت به خودم می‌توان انجام داد.

***

اغلب مردم گله‌وار گرد هم می‌نشینند، بی‌آنکه درباره‌ی اوضاع عمومی و تکالیف اجتماعی خود کلمه‌ای به زبان آرند، بلکه تنها از گفتن و شنیدن گفتارهای هزل و یاوه خوشحال و شاد می‌شوند و می‌خندند. به راستی این مردم را به راه راست آوردن، بسیار دشوار است.

مطالب مشابه را ببینید!

متن در مورد قدرت + جملات و سخنان فلسفی بزرگان در مورد توان و قدرت متن در مورد دنیا + جملات و سخنان فلسفی بزرگان در مورد جهان سخنان فلسفی بروس لی + متن و جملات بسیار زیبا و ناب از استاد رزمی Bruce Lee سخنان فلسفی از هگل؛ جملات آموزنده فیلسوفانه از فیلسوف معروف آلمانی سخنان فلسفی معنی دار بزرگان و گزیده معنادارترین جملات افراد معروف جملات فلسفی لودویگ ویتگنشتاین؛ سخنان زیبا و آموزنده از فیلسوف اتریشی جملات سورن کیرکگور فیلسوف بزرگ؛ سخنان زیبای برگزیده فلسفی از او سخنان جان لاک فیلسوف معروف؛ جملات ناب فلسفی از پدر لیبرالیسم جملات فلسفی از  بزرگان این رشته؛ از سخنان ناب آموزنده سقراط تا آلبر کامو سخنان فرانسوا ولتر فیلسوف معروف؛ 50 جمله آموزنده فلسفی زندگی از ولتر