جملات تأمل برانگیز؛ سخنان و جملات بحث برانگیز

متن و پیامک های تأمل برانگیز، کپشن های بحث برانگیز و تأمل برانگیز، جملات تأمل برانگیز و تأثیرگذار، جملات قابل تأمل، سخنان تأمل برانگیز از بزرگان، سخنان بحث برانگیز، همگی در این مطلب از سایت روزانه مطالعه نمایید.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

متن و جملات تأمل برانگیز

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

عکس نوشته جملات تأمل برانگیز برای پروفایل

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار
شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات تأمل برانگیز خاص

داشتن احساس حقیقی از تظاهر به آن احساس،
كمابیش غیر قابل تشخیص است.

آندره ژید 

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

باد می وزد …
میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
تصمیم با تو است . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

آدمی ساخته افکار خویش است ، همان خواهد شد که به آن می اندیشد . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات تأمل برانگیز در زندگی

شــک نـدارم هـمـین روزها
هیـچ گـرسـنه ای باقی نمــــی ماند
هـــمه سیــــر مـی شـوند
از زنــدگی..

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

اینجا گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفتند!

“دیگر گوسفند نمی درند”

.

.

به نی چوپان دل می سپارند و زار زار گریه میکنند..

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات زیبا و تأمل برانگیز از بزرگان

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم: کسی را که قصد ماندن ندارد، باید راهــــی کرد!….

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

از بودا پرسیدند، از این همه مراقبه چه بدست آوردی؟

جواب داد: “هیچ!”

اما بعضی چیزها را از دست دادم: خشم، نگرانی و اضطراب، افسردگی، احساس عدم امنیت و ترس از پیری و مرگ.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

وقتی فرومایگی دیگران را برملا می‌کنید،
بسیار به خوکانی می‌مانید که در کثافات می‌جویند و می‌یابند‬…

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

به جهنم که پیر میشوی دیوانه!!!
چروکِ زیر چشمانت
همانقدر زیباست
که چینِ رویِ دامنت…..

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات و متن های بحث برانگیز

برخی از ادمها به یک دیلیل از مسیر زندگی ما میگذرند:
به ما درسهایی بیاموزند

که اگر “می ماندند” هرگز یاد نمیگرفتیم…

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . .. .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

دو چیز را همیشه از یاد ببر؛

به کسی خوبی کردی

کسی به تو بدی کرد.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات مفهومی و تأمل برانگیز

اگر کفشت پایت را میزد و از ترس حرف مردم پا برهنه نشدی و درد را تحمل کردی،

دیگر در مورد ازادی شعار نده!

“البرکامو”

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

اگر کسی با اندیشه‌ای پاک سخن گوید و یا عمل کند، شادی به سراغش می آید و همچون سایه‌ای هیچگاه ترکش نخواهد کرد

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم
به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

آدمهای بیخود و بی مصرفی شده ایم.

دیگر حتی متأثر هم نمی شویم ،

دلمان به حال ِ خودمان هم نمی سوزد.

و این عجیب و غم انگیز است.

اریش ماریا رمارک

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات زیبا و تأمل برانگیز فلسفی

فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

نه به آینده بنگر و نه به گذشته،

بدون هیچ ترس یا تاسفی به خودت نگاه کن.

هیچ کس، تا وقتی که در بندِ گذشته و آینده اش است،

خودِ واقعی اش را به دست نمی آورد.

امیل سیوران

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

در حیرتم که وجود ناچیز خودم را در مقابل عظمت آفریدگان و این دنیای بزرگی که در آن زندگی می کنم، به چه تشبیه کنم.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

متن تأمل برانگیز

کسی که دیگران را مغلوب می نماید، بزرگ است؛ کسی که بر خودش غلبه می کند، قادر و متعال است.

کسی که اطمینان نمی کند، هرگز مورد اطمینان نخواهد بود.

کسی که دیگران را می شناسد، خردمند است؛ کسی که خود را می شناسد، نورانی است.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست
و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است،
و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی ست که
ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

غم هایی که چشم ها را خیس نمی کنند ،
به استخوان رسیده اند..

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات بحث برانگیز

صبورانه در انتظار زمان بمان، هر چیز در زمان خود رخ می دهد. حتی اگر باغبان، باغش را غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود، میوه نمی دهند.

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت ها باشید، سعی کنید مرد ارزشها باشید.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

حال همه‌ی ما خوب است
ملالی نيست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خيالی دور،
که مردم به آن شادمانیِ بی‌سبب می‌گويند
با اين همه عمری اگر باقی بود
طوری از کنارِ زندگی می‌گذرم
که نه زانویِ آهویِ بی‌جفت بلرزد و
نه اين دلِ ناماندگارِ بی‌درمان!

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی‌کنیم،

ما حتی روی کرهء زمین هم زندگی نمی‌کنیم.

منزل حقیقی ما، قلب کسانی ست که دوستشان داریم.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

متن های بحث برانگیز ناب

روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد ..

امــا نسل ” انســانیت ” در حال انقــراض است !

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت
و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

همه چیز می تواند مرا خوشحال کند
اما هیچ چیز نمی تواند غم مرا ببرد!
و حتی یک کلمه هم نگفت
هاینریش بل

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جهالت یک موهبت نیست، فقط آنچه را باید مواجه گردید، به تعویق می اندازد.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

عکس نوشته سخنان تأمل برانگیز

هرکس از نظر عاطفی نیروی بیشتری می‌گذارد

بیش‌تر درد می‌کشد.

طبیعی است که بیشتر هم جیغ بزند!

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

معشوق کسی بودن به شما نیرو می بخشد و عاشق کسی بودن،بی باکی و جسارت!

“لائوتسه”

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

گاهی لحظه های سکوت پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند ،

مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم !

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند … . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات کوتاه قابل تأمل

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد
صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

هر فردی بهترین هم که باشد،

اگر زمانی که باید باشد نباشد …

همان بهتر که نباشد !

 لوئیس بونوئل

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

عاشق ها همیشه كورند و همیشه هم كور باقی می مانند .

علی الخصوص اگر زن باشند.

حسن بنی عامری 

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

عکس نوشته تأمل برانگیز

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

غرور هدیه شیطان است

و
دوست داشتن هدیه خداوند!
جالب این است:
که هدیه شیطان را به رخ هم می کشیم
و
هدیه خداوند را از هم پنهان می کنیم!
جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز
هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت جبران را بده . . .
جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز
متن بحث برانگیز خاص
خوب گوش کردن را یاد بگیریم…
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .
جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

تعجب خواهی کرد که چرا بعضی اندوهگین هستند؟

آن ها اندوهگین هستند ،

چرا که انتخاب می کنند اندوهگین باشند ،

و این درست است …

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

مرگ یک بار رخ نمی‌دهد!

زیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریم.

هر بار که با آرزوهاَ، علایق و پیوندهای خود وداع می‌کنــیم،

می‌میریم…!

مارسل پروست

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

چشم پوشی از حقایق انها را تغییر نمی دهد…

“چارلی چاپلین”

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

عکس نوشته تأمل برانگیز از بزرگان

جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .
جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز
بهترین راه اندازه گیری قدرت از طریق قدرتی است که داریم و به کار نمی گیریم.
جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

حتی اگه گاو هم باشی ، در صورتی که در جای مناسب قرار

بگیری ، کسانی پیدا می شوند که تو را بپرستند!!

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز
متن بحث برانگیز خاص
به کم نور ترین ستاره ها قانع باش، که چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . .
جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز
دلتنگ که می شوی،

دیگر انتظار معنا ندارد

یک نگاه کمی نامهربان

یک واژه کمی دور از انتظار

میشکند بغضت را..

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد
ولی راه به جائی نخواهد برد . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

میان آرزوی تو ومعجزه خداوند، دیواری است به نام اعتماد.

پس اگر دوست داری به آرزویت برسی با تمام وجود به او اعتماد کن.

هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد. ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

سخنان تأمل برانگیز

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند،

این است که یکدفعه متوجه می شوی

رفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است…

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

آنچه هستیم، نتیجه چیزی است که بدان اندیشیده‌ایم. اگر کسی با فکری پلید سخن بگوید و یا عمل کند، درد و رنج به دنبالش خواهد آمد.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

سخنان بحث برانگیز

کم طاقتی، عجز و لابه یک فرد قدرتمند است.

کم طاقتی از احساس فانی بودن در ما می آید، چشم انداز را می بینیم؛ اما صبر نداریم.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

اثر انگشتِ ما از قلب هایی که لمسشان کردیم

هیچ وقت پاک نمی شود…

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود،

گاهی نمیشود، نمیشود که نمیشود؛

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است،

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود؛

گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست،

گاهی تمام شهر گدای تو می شود…

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .

همچنین بخوانید:

جملات روانشناسان معروف

جملات و متن پندآموز و نصیحتی

سخنان انرژی مثبت

جملات الهام بخش

این مطالب را هم ببینید