جملات تأمل برانگیز؛ سخنان و جملات بحث برانگیز پند آموز

متن و جملات تأمل برانگیز

متن و پیامک های تأمل برانگیز، کپشن های بحث برانگیز و تأمل برانگیز، جملات تأمل برانگیز و تأثیرگذار، جملات قابل تأمل و پند آموز، سخنان تأمل برانگیز از بزرگان، سخنان بحث برانگیز، همگی در این مطلب از سایت روزانه مطالعه نمایید.

عکس نوشته جملات تأمل برانگیز برای پروفایل

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار
شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .

***

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . . .

***

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .

***

جملات تأمل برانگیز خاص

داشتن احساس حقیقی از تظاهر به آن احساس،
كمابیش غیر قابل تشخیص است.

آندره ژید 

***

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .

***

باد می وزد …
میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
تصمیم با تو است . . .

***

آدمی ساخته افکار خویش است ، همان خواهد شد که به آن می اندیشد . . .

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات تأمل برانگیز در زندگی

شــک نـدارم هـمـین روزها
هیـچ گـرسـنه ای باقی نمــــی ماند
هـــمه سیــــر مـی شـوند
از زنــدگی..

***

اینجا گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفتند!

“دیگر گوسفند نمی درند”

.

.

به نی چوپان دل می سپارند و زار زار گریه میکنند..

***

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

***

جملات زیبا و تأمل برانگیز از بزرگان

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم: کسی را که قصد ماندن ندارد، باید راهــــی کرد!….

***

از بودا پرسیدند، از این همه مراقبه چه بدست آوردی؟

جواب داد: “هیچ!”

اما بعضی چیزها را از دست دادم: خشم، نگرانی و اضطراب، افسردگی، احساس عدم امنیت و ترس از پیری و مرگ.

***

وقتی فرومایگی دیگران را برملا می‌کنید،
بسیار به خوکانی می‌مانید که در کثافات می‌جویند و می‌یابند‬…

***

به جهنم که پیر میشوی دیوانه!!!
چروکِ زیر چشمانت
همانقدر زیباست
که چینِ رویِ دامنت…..

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات و متن های بحث برانگیز

برخی از ادمها به یک دیلیل از مسیر زندگی ما میگذرند:
به ما درسهایی بیاموزند

که اگر “می ماندند” هرگز یاد نمیگرفتیم…

***

زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . .. .

***

دو چیز را همیشه از یاد ببر؛

به کسی خوبی کردی

کسی به تو بدی کرد.

***

جملات مفهومی و تأمل برانگیز

اگر کفشت پایت را میزد و از ترس حرف مردم پا برهنه نشدی و درد را تحمل کردی،

دیگر در مورد ازادی شعار نده!

“البرکامو”

***

اگر کسی با اندیشه‌ای پاک سخن گوید و یا عمل کند، شادی به سراغش می آید و همچون سایه‌ای هیچگاه ترکش نخواهد کرد

***

هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم
به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم . . .

***

آدمهای بیخود و بی مصرفی شده ایم.

دیگر حتی متأثر هم نمی شویم ،

دلمان به حال ِ خودمان هم نمی سوزد.

و این عجیب و غم انگیز است.

اریش ماریا رمارک

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات زیبا و تأمل برانگیز فلسفی

فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . .

***

نه به آینده بنگر و نه به گذشته،

بدون هیچ ترس یا تاسفی به خودت نگاه کن.

هیچ کس، تا وقتی که در بندِ گذشته و آینده اش است،

خودِ واقعی اش را به دست نمی آورد.

امیل سیوران

***

در حیرتم که وجود ناچیز خودم را در مقابل عظمت آفریدگان و این دنیای بزرگی که در آن زندگی می کنم، به چه تشبیه کنم.

***

متن تأمل برانگیز

کسی که دیگران را مغلوب می نماید، بزرگ است؛ کسی که بر خودش غلبه می کند، قادر و متعال است.

کسی که اطمینان نمی کند، هرگز مورد اطمینان نخواهد بود.

کسی که دیگران را می شناسد، خردمند است؛ کسی که خود را می شناسد، نورانی است.

***

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست
و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .

***

بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است،
و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی ست که
ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد.

***

غم هایی که چشم ها را خیس نمی کنند ،
به استخوان رسیده اند..

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

جملات بحث برانگیز

صبورانه در انتظار زمان بمان، هر چیز در زمان خود رخ می دهد. حتی اگر باغبان، باغش را غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود، میوه نمی دهند.

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت ها باشید، سعی کنید مرد ارزشها باشید.

***

حال همه‌ی ما خوب است
ملالی نيست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خيالی دور،
که مردم به آن شادمانیِ بی‌سبب می‌گويند
با اين همه عمری اگر باقی بود
طوری از کنارِ زندگی می‌گذرم
که نه زانویِ آهویِ بی‌جفت بلرزد و
نه اين دلِ ناماندگارِ بی‌درمان!

***

ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی‌کنیم،

ما حتی روی کرهء زمین هم زندگی نمی‌کنیم.

منزل حقیقی ما، قلب کسانی ست که دوستشان داریم.

***

متن های بحث برانگیز ناب

روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد ..

امــا نسل ” انســانیت ” در حال انقــراض است !

***

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت
و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .

***

همه چیز می تواند مرا خوشحال کند
اما هیچ چیز نمی تواند غم مرا ببرد!
و حتی یک کلمه هم نگفت
هاینریش بل

***

جهالت یک موهبت نیست، فقط آنچه را باید مواجه گردید، به تعویق می اندازد.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

عکس نوشته سخنان تأمل برانگیز

هرکس از نظر عاطفی نیروی بیشتری می‌گذارد

بیش‌تر درد می‌کشد.

طبیعی است که بیشتر هم جیغ بزند!

***

معشوق کسی بودن به شما نیرو می بخشد و عاشق کسی بودن،بی باکی و جسارت!

“لائوتسه”

***

گاهی لحظه های سکوت پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند ،

مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم !

***

مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند … . .

***

جملات کوتاه قابل تأمل

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد
صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .

***

هر فردی بهترین هم که باشد،

اگر زمانی که باید باشد نباشد …

همان بهتر که نباشد !

 لوئیس بونوئل

***

عاشق ها همیشه كورند و همیشه هم كور باقی می مانند .

علی الخصوص اگر زن باشند.

حسن بنی عامری 

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

عکس نوشته تأمل برانگیز

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

***

غرور هدیه شیطان است

و
دوست داشتن هدیه خداوند!
جالب این است:
که هدیه شیطان را به رخ هم می کشیم
و
هدیه خداوند را از هم پنهان می کنیم!
***
هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت جبران را بده . . .
***
متن بحث برانگیز خاص
خوب گوش کردن را یاد بگیریم…
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .
جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

تعجب خواهی کرد که چرا بعضی اندوهگین هستند؟

آن ها اندوهگین هستند ،

چرا که انتخاب می کنند اندوهگین باشند ،

و این درست است …

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

مرگ یک بار رخ نمی‌دهد!

زیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریم.

هر بار که با آرزوهاَ، علایق و پیوندهای خود وداع می‌کنــیم،

می‌میریم…!

مارسل پروست

***

چشم پوشی از حقایق انها را تغییر نمی دهد…

“چارلی چاپلین”

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

عکس نوشته تأمل برانگیز از بزرگان

جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .
***
بهترین راه اندازه گیری قدرت از طریق قدرتی است که داریم و به کار نمی گیریم.
***

حتی اگه گاو هم باشی ، در صورتی که در جای مناسب قرار

بگیری ، کسانی پیدا می شوند که تو را بپرستند!!

***
متن بحث برانگیز خاص
به کم نور ترین ستاره ها قانع باش، که چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . .
***
دلتنگ که می شوی،

دیگر انتظار معنا ندارد

یک نگاه کمی نامهربان

یک واژه کمی دور از انتظار

میشکند بغضت را..

***

فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد
ولی راه به جائی نخواهد برد . . .

***

میان آرزوی تو ومعجزه خداوند، دیواری است به نام اعتماد.

پس اگر دوست داری به آرزویت برسی با تمام وجود به او اعتماد کن.

هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد. ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم.

جملات و سخنان تأمل برانگیز و بحث برانگیز

سخنان تأمل برانگیز

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

***

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند،

این است که یکدفعه متوجه می شوی

رفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است…

***

آنچه هستیم، نتیجه چیزی است که بدان اندیشیده‌ایم. اگر کسی با فکری پلید سخن بگوید و یا عمل کند، درد و رنج به دنبالش خواهد آمد.

***

سخنان بحث برانگیز

کم طاقتی، عجز و لابه یک فرد قدرتمند است.

کم طاقتی از احساس فانی بودن در ما می آید، چشم انداز را می بینیم؛ اما صبر نداریم.

***

اثر انگشتِ ما از قلب هایی که لمسشان کردیم

هیچ وقت پاک نمی شود…

***

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود،

گاهی نمیشود، نمیشود که نمیشود؛

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است،

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود؛

گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست،

گاهی تمام شهر گدای تو می شود…

***

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .

***

بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا . . .

***

شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .

مطالب مشابه را ببینید!

متن نامه عاشقانه + مجموعه جملات زیبا برای نامه عاشقانه برای عشق و همسر جملات زیبا برای تبریک عید فطر به مسلمانان (اس ام اس و پیام جدید فطر) جملات زیبا + متن های زیبا و دلنشین با موضوعات مختلف و جالب با 100 جمله متن عدالت + جملات زیبا و پرمعنی از بزرگان در مورد عدالت متن سلام و درود + جملات زیبای سلام به دوست و عشق متن عصر بخیر عاشقانه برای عشق + جملات زیبای احساسی عصر بخیر گفتن متن انگلیسی سنگین؛ جملات زیبا و با معنی با موضوعات مختلف به انگلیسی متن در مورد جبران اشتباه + جملات زیبا در مورد پشیمان شدن و تاسف متن و جملات زیبا در مورد خواهر؛ عکس نوشته احساسی در مورد خواهر برای پروفایل متن تبریک تولد مادربزرگ + جملات زیبای تبریک روز تولد مامان بزرگ عزیزم