سخنان سقراط | بهترین جملات و گفته های سقراط فیلسوف بزرگ

سخنان و جملات آموزنده سقراط

در این مطلب روزانه جملات پر مغز و سخنان آموزنده از سقراط فیلسوف بزرگ و معروف یونانی را با موضوعات مختلف زندگی گردآوری کرده ایم.

سُقراط فیلسوف یونان کلاسیک اهل آتن و یکی از بنیان گذران فلسفه غرب بود. او را نخستین فیلسوف اخلاق در غرب می دانند. او سال 470 پیش از میلاد و در سال 399 پیش از میلاد کشته شد. سقراط نوشته ای از خود به جا نگذاشته است و بیشتر از طریق نویسندگان باستان مانند آنتیستنس، آریستیپوس و آریستوفان و شاگردانش همچون افلاطون و گِزِنُفون به دنیا معرفی شد. «گفتمانهای افلاطون» یکی از جامع‌ترین نوشته‌ها راجع به سقراط است که از دوران باستان به جا مانده‌است؛ هرچند مشخص نیست که تصویری که افلاطون، بهترین شاگرد سقراط، از استادش می‌دهد تا چه اندازه، درست است. این اثر افلاطون، سهم بسزای سقراط در معرفت‌شناسی و اخلاق را روشن می‌کند.

هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یك جا جمع كنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شكایت می بندند.

***

من جز یك چیز، چیز دیگری نمی دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم.

***

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر كه سخن گویی تا دیگران خاموشت كنند.

***

ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند.

***

مردم هر كدام آرزویی دارند؛ یكی مال می خواهد، یكی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.

***

سخنان سقراط

جملات آموزنده سقراط

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است كه مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت كه مادرم زنها را در وضع حمل مدد می كرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می كنم كه زاینده شوند؛ یعنی علمی كه در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.

***

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.

***

فاش نكردن اسرار مردم دلیل كرامت و بلندی همت است.

***

شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.

***

سخنان سقراط

سخنان سقراط در مورد فرهنگ

هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.

***

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است.

***

در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

***

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند، و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.

***

سخنان سقراط

دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.

***

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند.

***

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری.

***

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.

***

سخنان سقراط

گفته های سقراط در مورد ازدواج

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.

***

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی.

***

اثر حكمت آنگاه در شخص حكیم پدیدار شود كه خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.

***

خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید.

***

سخنان سقراط

اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است.

***

ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.

***

زندگی كوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار.

***

جملات سقراط در مورد مرگ و ترس

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.

***

با عاقل مشورت كن، چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مكن، زیرا كه او تابع هوای نفس باشد. مشورت مكن با آن كه محاط زمان است، بلكه مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.

***

سخنان سقراط

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد.

***

مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.

***

مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند، نه آنكه دوستان از او بهراسند.

***

هیچ كس نمی‌داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.

***

از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است.

***

من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید.

***

سخنان سقراط

سخنان زیبا در مورد نادانی

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.

***

دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.

***

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگو تر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.

***

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.

***

ابله ترین دوستان ما خطرناکترین دشمنان هستند.

***

مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.

***

سخنان سقراط

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است. یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم. هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند.

***

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.

***

ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد کنید و چه نکنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار کشته شوم

***

تفاوت انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوس ها است.

***

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یک چیز می دانم که دیگران نمی دانند، و آن این که هیچ چیز نمی دانم.

***

دانش حقیقی این است که همه بدانیم که نادانیم.

***

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند.

***

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان بپیوندی.

***

ازدواج کنید؛ به هر وسیله ای که می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.

***

نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت، پاک کردن حافظه ی آن است.

***

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.

***

اندیشیدن به سرانجام هر کار باعث رستگاری است.

***

ممکن است مقداری زهر در کوزه ای ریخت و آن کوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را که در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد کرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.

***

یک زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد

***

جامعه زمانی حکمت و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد.

***

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است که خیالات آشفته در آن وجود ندارد.

***

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند، نه آنکه دوستان از او بهراسند.

***

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ کسانی است که کارهای بزرگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.

***

من تا آنجا که می‌توان، حق‌شناسی می‌کنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، کاری از دستم برنمی‌آید.

***

تا زمانی که انسان زنده است، فهم این نکته برای او دشوار است که برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.

***

متن زیبا در مورد راستگویی

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.

***

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را کشف کنم و کسب دانش نمایم.

***

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.

***

تحمل ظلم از ارتکاب آن بهتر است

منبع wikipedia
این مطالب را هم ببینید