جملات زیبای هانا آرنت + سخنان آموزنده از فیلسوف معروف

سخنان و جملات زیبای هانا آرنت

جملات آموزنده و سخنانی از هانا آرنت را گردآوری کرده ایم.

هانا آرِنْت Hannah Arendt فیلسوف و تاریخ نگار آلمانی و آمریکایی متولد 14 اکبر سال 1906 است. او یکی از اندیشمندان مهم بود که سخنان جالبی از او نقل شده است.

هیچ فکر خطرناکی وجود ندارد ; فکر کردن خودش خطرناک است .

***

اعترافات گناه جمعی بهترین عامل برای جلوگیری از کشف مجرمان و همین طور شدت جرم است .

***

جملات زیبای هانا آرنت

در جایی که همه مقصر هستند . هیچ کس مقصر نیست

***

انقلابی ترین رادیکال روز بعد از انقلاب محافظه کار خواهد بود.

***

 

تحت شرایط استبداد. عمل به مراتب ساده تر از فکر کردن است.

***

چیزی که ما استفاده می کنیم. شنیدن یا لمس کردن را می توان در کلمات بیان کرد که مساوی با حواس است.

***

مشکل دروغ گفتن و فریب دادن این است که کارآیی آن ها کاملا به مفهوم روشنی از حقیقت بستگی دارد

که دروغ گو و فریبکار مایل به پنهان کردن آن ها هستند .

***

حقیقت غم انگیز این است که بیشتر شرارت توسط افرادی انجام می شود که هرگز ذهن خود را به خوبی یا بدی نمی کنند.

***

جملات زیبای هانا آرنت

فیلسوفی که می خواهد در اجتماع حضوری فعال داشته باشد او دیگر فیلسوف نیست بلکه سیاستمدار است

او تنها جویای حقیقت نیست. بلکه خواهان قدرت است.

***

این همان اصولی است که من در آن زندگی کرده ام

خود را برای بدترین وضع آماده کنید

بهترین را انتظار داشته باشید و آنچه را که پیش می آید در پیش بگیرید .

***

جملات زیبای هانا آرنت

انقلابیون انقلاب نمی کنند! کسانی انقلابی هستند که میدانند قدرت چه زمانی در کوچه و خیابان ریخته و چه وقت می توانند آن را جمع کنند.

***

سرمایه داری – سوسیالیسم گزینه ای راستین نیستند. آنها دو برادرند که کلاه های متفاوتی به سر دارند.

این مطالب را هم ببینید