دکلمه های عاشقانه هوشنگ ابتهاج با اشعار زیبا و 20 دکلمه برای دانلود

دکلمه های عاشقانه هوشنگ ابتهاج با اشعار زیبا و 20 دکلمه برای دانلود

دانلود دکلمه های عاشقانه هوشنگ ابتهاج

در این بخش مجموعه ای از دکلمه های عاشقانه هوشنگ ابتهاج را برای دانلود قرار داده ایم و امیدواریم از شنیدن این اشعار بسیار زیبا و احساسی لذت ببرید.

دکلمه هوشنگ ابتهاج غریبانه

چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی
من چه گویم که غریب است دلم در وطنم
همه مرغان هم آواز پراکنده شدند
آه ازین باد بلاخیز که زد در چمنم

دانلود


دکلمه من نمیدانستم معنی هرگز را هوشنگ ابتهاج

آری، آن روز چو می رفت کسی
داشتم آمدنش را باور
من نمی دانستم معنی «هرگز» را
تو چرا بازنگشتی دیگر؟

دانلود


دکلمه هوشنگ ابتهاج باورم نمیاد هنوز از دل تو

باور نمی آید هنوزم از دل تو
کر مهریاران کهن دل بر گرفتی
قدر تو من می دانم و می گویمش باز
تا کس نگوید گفتنی ها را نگفتی

دانلود

مطلب مشابه: اشعار هوشنگ ابتهاج + مجموعه شعر با موضوعات عاشقانه و زندگی از شاعر بزرگ


دکلمه هوشنگ ابتهاج مرغ شب خوان

مرغ شب خوان که با دلم می‌خواند
رفت و این آشیانه خالی ماند
آهوان گم شدند در شب دشت
آه از آن رفتگان بی برگشت

دانلود


دکلمه از روی تو دل کندنم آموخت هوشنگ ابتهاج

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است
ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است
گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری
دانی که رسیدن هنر گام زمان است

دانلود


دکلمه هوشنگ ابتهاج ارغوان

شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی‌ست هوا؟یا گرفته‌است هنوز؟

دانلود


دکلمه هزار سال پیش هوشنگ ابتهاج

شبی که ابر اختران از دوردست
می‌گذشت از فراز بام من
صدام کرد
چه آشناست این صدا
همان که از زمان گاهواره می‌شنیدمش
همان که از درون من صدام می‌کند
هزار سال میان جنگل ستاره‌ها
پی تو گشته‌ام
ستاره‌ای نگفت کزاین سرای بی کسی، کسی صدات می‌کند؟
هنوز دیر نیست
هنوز صبر من به قامت بلند آرزوست
عزیز هم‌زبان
تو در کدام کهکشان نشسته‌ای؟

دانلود

مطلب مشابه: دکلمه عاشقانه + شعر و نوشته های عاشقانه زیبا و پر محتوا


دکلمه هوشنگ ابتهاج امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است
گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری
دانی که رسیدن هنر گام زمان است
آبی که برآسود زمینش بخورد زود
دریا شود آن رود که پیوسته روان است
از روی تو دل کندنم آموخت زمانه
این دیده از آن روست که خونابه فشان است
دردا و دیغا که در این بازی خونین
بازیچه ی ایام دل آدمیان است
ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی
دردی ست درین سینه که همزاد جهان است
از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند
یا رب چقدر فاصله ی دست و زبان است
خون می چکد از دیده در این کنج صبوری
این صبر که من می کنم افشردن جان است
از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود
گنجی ست که اندر قدم راهروان است

دانلود


دکلمه هوشنگ ابتهاج گفتم مرو رفتی و بد بیراه رفتی

بس تند میرانی نگه کن تا نیفتی
بوی بهاران بود و ذوق میگساران
یادش بخیر آنگه که چون گل می شکفتی
هنگام بیداریست ای گم کرده دیدار
چون چشم بخت من عجب بیگاه خفتی
خود را ز چشم خویشتن نتوان نهان کرد
گیرم خدارا نیز ازخود می نهفتی
بر فرق همراهان چه آواری فرو ریخت
برفی که از بام سرای خویش رفتی
باور نمی آید هنوزم از دل تو
کر مهریاران کهن دل بر گرفتی
قدر تو من می دانم و می گویمش باز
تا کس نگوید گفتنی ها را نگفتی
چون گوشواری زینت گوش زمانست
آن قیمتی درهای بی همتا که سفتی
عهد و عطای حاکمان چندان نپاید
از مهر مردم تن مزن! گفتم، شنفتی؟
اشک روان سایه پیک مهربانیست
از دیده افتادی ولی از دل نرفتی

دانلود


19. امروز نه آغاز و نه انجام جهان است از هوشنگ ابتهاج

امی بس غم و شادی که پس پرده نهان است
گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری
دانی که رسیدن هنر گام زمان است
تو رهرو دیرینه ی سر منزل عشقی
بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است
آبی که بر آسود زمینش بخورد زود
دریا شود آن رود که پیوسته روان است
باشد که یکی هم به نشانی بنشیند
بس تیر که در چله ی این کهنه کمان است
از روی تو دل کندنم آموخت زمانه
این دیده از آن روست که خونابه فشان است

دردا و دریغا که در این بازی خونین
بازیچه ی ایام دل آدمیان است
دل بر گذر قافله ی لاله و گل داشت
این دشت که پامال سواران خزان است
روزی که بجنبد نفس باد بهاری
بینی که گل و سبزه کران تا به کران است
ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی
دردی ست درین سینه که همزاد جهان است
از داد و داد آن همه گفتند و نکردند
یارب چه قدر فاصله ی دست و زبان است
خون می چکد از دیده در این کنج صبوری
این صبر که من می کنم افشردن جان است
از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود
گنجی ست که اندر قدم راهروان است

دانلود


دکلمه شبم از بی ستارگی : شب گور هوشنگ ابتهاج

در دلم گرمی ِ ستاره ی دور
آذرخشم َگهی نشانه گرفت
َگه تگرگم به تازیانه گرفت
بر سرم آشیانه بست کلاغ
آسمان ،تیره گشت چون َپر ِ زاغ
مرغ ِ شبخوان که با دلم می خواند
رفت و این آشیانه خالی ماند
آهوان، گم شدند در شب ِ دشت
آه از آن رفتگان ِ بی برگشت

دانلود

مطلب مشابه: دکلمه دریا با متن های احساسی و جملات طولانی حس زیبای دریا


دکلمه نشسته ام به در نگاه میکنم هوشنگ ابتهاج

نشسته ام به در نگاه میکنم
در این سرای بی‌کسی
نشسته‌ام به در نگاه می‌کنم
دریچه آه می‌کشد
تو از کدام راه می‌رسی
خیال دیدنت چه دلپذیر بود
جوانی ام در این امید پیر شد
نیامدی و دیر شد

دانلود


دکلمه آفتابا چه خبر هوشنگ ابتهاج

آفتابا چه خبر؟
این همه راه آمده ای که به این خاک غریبی برسی؟
ارغوانم را دیدی سر راه؟
مثل من پیر شده است؟

دانلود


دکلمه دل بر گذر قافله ی لاله و گل داشت هوشنگ ابتهاج

دل بر گذر قافله ی لاله و گل داشت
این دشت که پامال سواران خزان است
روزی که بجنبد نفس باد بهاری
بینی که گل و سبزه کران تا به کران است

دانلود


دکلمه عشق شادی ایست عشق آزادیست هوشنگ ابتهاج

عشق شادی ست عشق آزادی ست
عشق آغاز آدمی‌زادی ست
عشق آتش به سینه داشتن است
دم همت بر او گماشتن است

دانلود


دکلمه های هوشنگ ابتهاج

پرتو مهر تو بر من تافته‌ست
ذره ذره جان من جان یافته‌ست
آسمان از اشک من آکنده شد
گریه ام رنگین کمان خنده شد

دانلود


دکلمه تاسیان هوشنگ ابتهاج

خانه دلتنگ غروبی خفه بود
مثل امروز که تنگ است دلم
پدرم گفت چراغ و شب از شب پُر شد

دانلود

مطلب مشابه: اشعار احمد شاملو؛ گزیده ای از بهترین شعرهای زیبا و عاشقانه احمد شاملو


دکلمه چه مبارک است این غم هوشنگ ابتهاج

چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی
به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی
ز تو دارم این غمِ خوش به جهان از این چه خوشتر
تو چه دادی ام که گویم که از آن به ام ندادی

دانلود


دکلمه مردن عاشق نمیمیراندش هوشنگ ابتهاج

عاشقان چون زندگی زاینده‌اند
عاشقان در عاشقان پاینده‌اند
عشق از جانی به جانی می‌رود
داستان از جاودانی می‌رود
جاودان است آن نو دیرینه سال
رفته از جامی به جامی این زلال
مردن عاشق نمی میراندش
در چراغی تازه می‌گیراندش

دانلود


دکلمه می‌بینم آن شکفتن شادی را هوشنگ ابتهاج

می‌بینم آن شکفتن شادی را
پرواز بلند آدمیزادی را
آن جشن بزرگ روز آزادی را

دانلود

مطالب مشابه را ببینید!

دکلمه شب قدر در وصف حضرت علی و اشعار سوزناک شهادت آن حضرت متن سخنرانی روز پدر (جملات زیبای بلند و دکلمه ویژه روز پدر) متن دکلمه روز مادر + جملات کوتاه و بلند در وصف مادر و قدردانی از او دکلمه عاشقانه مادر برای فرزند؛ جملات طولانی و دلنوشته برای فرزندان دکلمه زندگی احساسی؛ جملات دلنوشته و سنگین درباره زندگی دکلمه غمگین ترکی عاشقانه؛ متن های بلند غم انگیز ترکی دلنوشته غمگین تولد؛ متن و دکلمه غم انگیز طولانی روز تولد دکلمه امید به خدا و تکیه به پروردگار + مناجات با خداوند بزرگ دکلمه دختر برای پدر فوت شده با اشعار غم انگیز برای بابا دکلمه برای همسر فوت شده با غم انگیز ترین و سوزناک ترین متن ها