شرایط معافیت کفالت سربازی در سال 1401

شرایط معافیت کفالت سربازی در سال 1401

خدمت سربازی چیست؟

  طبق قوانین جمهوری اسلامی در کشور ایران خدمت سربازی برای همه پسران بالای 18 سال اجباری است. بطور کلی مدت زمان خدمت سربازی 2 سال یا 24 ماه است. البته با توجه به شرایط، ممکن است این مدت زمان کمتر یا بیشتر شود. لازم به ذکر است که با توجه به قوانینی که در مورد معافیت کفالت سربازی در کشور تدوین شده است تعدادی از افراد به شرطی که دارای شرایط مربوطه باشند می‌توانند از معافیت کفالت سربازی استفاده نمایند.

شرایط معافیت کفالت سربازی در سال 1401

  انواع معافیت کفالت سربازی عبارتند از: کفالت پدر، کفالت مادر، کفالت پدر بزرگ ( جد پدری یا مادری)، کفالت مادربزرگ، کفالت خواهر، کفالت برادر کوچکتر که سن او کمتر از 18 سال باشد، کفالت برادر کوچکتر یا بزرگتر که شاغل نباشد، فرزند نداشته باشد و نیازمند مراقبت هم باشد.

شرایط کفالت پدر برای معافیت کفالت سربازی

اگر پدر هفتاد و پنج سال تمام داشته باشد معافیت کفالت سربازی به پسرش تعلق می‌گیرد. اگر پدر کمتر از هفتاد و پنج سال داشته باشد و به دلیل بیماری به مراقبت نیاز داشته باشد براساس تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی پسر از خدمت سربازی معاف خواهد شد. همچنین اگر آن پسر تنها فرزند پسر خانواده باشد و برادر یا برادران دیگر به علت بیماری یا معلولیت نتوانند از پدر مراقبت کنند آن پسر می‌تواند معافیت دائم بگیرد.

 همچنین اگر پدر، دو فرزند پسر بالای 18 سال داشته باشد و یکی از پسرها در حبس باشد معافیت به او تعلق نمی‌گیرد. خوب است بدانید که فرزند خوانده نمی‌تواند درخواست معافیت کفالت داشته باشد.

شرایط کفالت مادر

اگر مادری از همسرش طلاق گرفته باشد یا شوهرش فوت کرده باشد و مادر فقط یک پسر بالای 18 سال داشته باشد به آن پسر معافیت کفالت سربازی تعلق می‌گیرد. در صورتی که از تاریخ ثبت طلاق مادر دو سال و شش ماه  کامل گذشته باشد پسر می‌تواند معافیت دائم بگیرد و اگر از این تاریخ  30 ماه گذشته باشد پسر می‌تواند معافیت موقت بگیرد. اگر مادر در این 30 ماه زنده باشد و مجددا ازدواج نکرده باشد معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌شود. این 30 ماه از اولین روز طلاق یا فوت شوهر قابل محاسبه است.

شرایط معافیت کفالت سربازی در سال 1401

اگر مادر مجرد دو فرزند پسر داشته باشد که فرزند اول معافیت موقت گرفته باشد. در همین زمان پسر دوم هم به سن بالای 18 سال برسد معافیت موقت پسر اول متوقف می‌شود. چنانچه او بیمار باشد و به دلیل بیماری دیگر نتواند از مادر مراقبت کند و این موضوع به تایید شورای پزشکی برسد شرایط پسر دوم برای معافیت بررسی خواهد شد.

اگر فرد متقاضی معافیت کفالت سربازی به غیر از مادرش، خواهر یا برادر کوچکتر هم داشته باشد که آن‌ها هنوز به سن  18 سالگی نرسیده باشند و پدر هم زنده نباشد می‌تواند علاوه بر مادر، کفالت خواهر یا برادر کوچکترش را هم بر عهده بگیرد. اما اگر پدر زنده باشد بر عهده گرفتن کفالت خواهر یا برادر کوچکتر امکان پذیر نیست. اگر فرزند پسر بالای 18 سال که کفالت مادر را بر عهده گرفته فوت شود یا بیمار شود و دیگر نتواند از مادر نگهداری کند شرایط پسر دوم برای بر عهده گرفتن کفالت مادر بررسی می‌شود.

شرایط کفالت پدربزرگ ( جد پدری یا مادری ) برای معافیت کفالت سربازی

اگر پدربزرگ فرد مشمول بیشتر از 75 سال سن داشته باشد؛ نیازمند مراقبت باشد و خودش فرزند نداشته باشد فرد مشمول می‌تواند درخواست معافیت کفالت سربازی دهد. چنانچه فرد مشمول تنها نوه پسری پدربزرگ باشد و بیشتر از 18 سال داشته باشد و پدر، عمه و عمو نداشته باشد از خدمت سربازی معاف می‌شود. اگر سن پدر بزرگ کمتر از 75 سال باشد و بیمار باشد. چنانچه شورای پزشکی بیماری وی را تایید کنند فرد مشمول می‌تواند از معافیت دائم بهره مند شود. اگر پدر فرد مشمول در قید حیات باشد آن فرد مشمول می‌تواند کفالت پدر بزرگ مادری خود را بر عهده بگیرد.

شرایط کفالت مادربزرگ

 اگر مادر بزرگ شوهر نداشته باشد و همه فرزندانش فوت کرده باشند و فرد مشمول تنها نوه او باشد که بیشتر از     18 سال دارد کفالت مادربزرگ بر عهده فرد مشمول قرار می‌گیرد. در این صورت آن فرد می‌تواند درخواست معافیت کفالت سربازی دهد. اگر فرد مشمول مادر، خاله و دایی نداشته باشد می‌تواند کفالت مادربزرگ مادری را بر عهده بگیرد. خوب است بدانید که معافیت کفالت مادربزرگ به صورت دائمی است.

شرایط کفالت خواهر برای معافیت کفالت سربازی

فرد مشمول در صورتی می‌تواند کفالت خواهرش را برعهده بگیرد که پدر فوت شده باشد. ضمنا خواهر فرد مشمول شوهر نداشته باشد و فرزند پسر هم نداشته باشد. به علاوه، فرد مشمول تک پسر خانواده باشد و بالای  18 سال سن داشته باشد.

شرایط معافیت کفالت سربازی در سال 1401

ضمنا خواهر و برادر باید هم از پدر و هم از مادر یکی باشند. همچنین سن خواهر برای درخواست معافیت کفالت سربازی اهمیت ندارد. چنانچه خواهر طلاق گرفته باشد یا شوهرش فوت شده باشد. پدر هم در قید حیات نباشد و خواهر فرد مشمول، پسر 18 ساله یا بزرگتر نداشته باشد کفالت وی بر عهده برادر قرار می‌گیرد.

شرایط کفالت برادر کوچکتر یا بزرگتر برای معافیت کفالت سربازی

 اگر برادر کوچکتر یا بزرگتر شاغل نباشد و نیازمند نگهداری باشد. اگر پدر، همسر و فرزند سالم پسر نداشته باشد  کفالت وی بر عهده برادرش که بالای 18 سال است قرار می‌گیرد. بنابراین پسر بزرگتر می‌تواند درخواست معافیت کفالت سربازی دهد.

اگر فرد مشمول چند برادر بیمار داشته باشد و سن آن‌ها از  18 سال بیشتر باشد. در صورتی که شورای پزشکی وظیفه عمومی بیماری آن‌ها را تایید نماید برادر بزرگتر که از لحاظ جسمی و روحی سالم است باید کفالت آن‌ها را بر عهده بگیرد. بدین ترتیب وی از خدمت سربازی معاف می‌شود. چنانچه فردی چند برادر ناتنی داشته باشد حق کفالت بر عهده برادری قرار می‌گیرد که از پدر یکی باشد. بنابراین معافیت برادر دائمی خواهد بود.

چنانچه فرد مشمول برادر صغیر داشته باشد و پدر او در قید حیات نباشد. در صورتی که فرد مشمول تنها برادر بالای 18 سال او باشد حق کفالت بر عهده فرد مشمول قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که وضعیت جسمانی برادر صغیر در معافیت کفالت تاثیری ندارد.

 چنانچه مادر برادر صغیر زنده باشد فرد مشمول می‌تواند درخواست معافیت کفالت سربازی دهد. اگر فرد مشمول چند برادر ناتنی داشته باشد حق کفالت برادر صغیر بر عهده برادری قرار می‌گیرد که از پدر یکی باشد.

نتیجه گیری

  در این محتوا شرایط معافیت کفالت سربازی در سال 1401 به طور کامل توضیح داده شد. با توجه به موارد ذکر شده در این محتوا پسران بالای 18 سال می‌توانند کفالت یکی از افراد خانواده خود مانند پدر، مادر، خواهر، برادر کوچکتر یا بزرگتر، پدر بزرگ و مادر بزرگ را  با توجه به شرایط مربوطه بر عهده بگیرند و از خدمت سربازی معاف شوند.

 منبع: آویژه

مطالب مشابه را ببینید!

بهترین آموزش حسابداری به روش آنلاین چرا استیکر کارت بانکی بخریم کمپین جذاب «سه هیچ جلویی» از ایکس ویژن چگونه قبل از خرید نبشی و ناودانی، وزن آن را حساب کنیم؟ راهنمای جامع خرید آمپلی فایر خانگی | به سوی دنیای صوتی حرفه‌ای هتل های تاریخی اصفهان؛ رستوران های مجلل و بازدید از هتل بهترین کاردرمانی شرق تهران ویژگی های بهترین متخصص ارتودنسی در کرج مزایای استفاده از دستگاه تصفیه هوا خرید سی پی ارزان از بهترین سایت خرید سی پی ایران