کپشن دارک سنگین و جملات احساسی درباره تاریکی

در این بخش کپشن دارک (شامل جملات سنگین و با مفهوم) با متن احساسی درباره تاریکی را ارائه کرده ایم.

جملات سنگین و کپشن دارک

کپشن دارک

یکی از دارک ترین قسمتای رپ
اونجاس که سورنا میگه :
“توی اوجِ لذتم،
عروسکم می شکست

جلوتر بیا
به موازات لب های پنجره
حالا بگو در این تخیل غلیظ
در انتظارِ کدام اشاره ی باران
باشم ؟
که از بسامدش
رنجی ناگزیر بر سرم نریزد
وپرت نشوم بر شمایلِ تاریکی
که ذهنی مرطوب را پس می دهد
مریم گمار

You’re the sun to my darkness.

تو خورشیدی برای تاریکیِ منی.♡

بعضی وقتا زندگی انقده دارک میشه..،
که از روی ناچاری مجبور می شی بهش بخندی.

به خانه خواهم آمد
اگر جاده های طولانی صد پاره شوند
اگر این تاریکی مرموز امان دهد
اگر سکوت، از سرِ زبان های بی مهرِ ما بیفتد
اگر باران ببارد
و این کدورتِ هزار ساله را از دلهایمان بشوید
آه … اگر باران ببارد
اگر باز دوستم داشته باشی
اگر باز دوستم داشته باشی

مطلب مشابه: متن شاخ جدید با جملات سنگین، مفهومی، تیکه دار و با معنی

در حوالیِ من خیلی وقت است که خورشید،
در پس ِتاریکیِ شب ها نتابیده!
از آن زمان که طنین ِصدای تو
جایش را به سکوتِ خانه داد،
شب شد، و تا ابد تاریک ماند…

And finally we will find out that window of hope among the darkness of today…

وَ سَراَنجام پیدا خواهیم کرد
آن روزَنه اُمید را …
میانِ تاریکی‌های امروزمان ….

متن درباره تاریکی

بزرگتر که میشی ترس هات میریزه
ترس از تنهایی
ترس از نبودن ها
ترس از تاریکی
به یه جایی میرسی که از شدت نبودن ها
تو تنهایی و تاریکی هات غرق میشی

قشنگ ترین رابطه اونی که :
بدترین و دارک ترین بخش های وجودتو به طرف نشون بدی بدون اینکه بترسی .

sometimes, even midnight isn’t dark enough for me to hide my broken pieces.

گاهی نیمه های شب هم برای چسباندن تیکه های خورد شدم کافی نیس…

تاریکی مطلق ،معنایش ندیدن است و این دلیلی بر نیستی ،نیست
همانطور که نور مفهوم تمام هستی نیست
و خدا در تاریک ترین نقطه به استقبال دانایان رفته

be the one who brightens up another person’s path with happiness, even when your own is clouded with darkness.

کسی باش که راه دیگران را با خوشبختی روشن می کند، حتی زمانی که مسیر خودش پر از تاریکی است.

مطلب مشابه: متن درباره پول پرستی و جملات سنگین همه چیز پول نیست!

شمع ها را خاموش کن
بیا در افسونِ تاریکی
دست به دعا برداریم
اینک عشقی بزرگ
بر جان های کوچکِ ما نشسته و
اندوهی شیرین بر نقره ی چشمانمان
روحِ ما از تاریکیِ زمان و
جاده های سپیدِ قرون می گذرد و
حریق افکن بر ظلمتِ خاموش
ره می پوید

هراسناک تر از کور شدن، نابینایی من است بعد از آن شب.
روحم درد می کند.
احساسم تیر می کشد
ناچارم به قدم زدن در هراسی که با تاریکی می آید
با روشنایی نمی رود
.
خاطراتم کبود است

Don’t scare of darkness
When night vones i will be your moon

از سیاهی نترس راه برو
من شب شروع بشه ماهت می شوم

عقربه های ساعت دیواری
چون قاتلین بالفطره
کمر به قتل ثانیه هایم بسته
تیغ می کشیدند در تاریکی .
من در این کوره راه بی رنگ
دسیسه ی کلاغ های روی بام
را باور نکردم
و شب های تار بی مهتاب را.
دل بستم به صدای کاکتوس هایم
و جوهر سبز جاری رودخانه ی پشت دیوار

برشی از شعر عمارت سی پنج ام
از کتاب “من کلاغ ها را زیسته ام “

مطلب مشابه: متن در مورد شخصیت و احترام و جملات سنگین در مورد ادب

beautiful things often grow in strange, dark places ..

چیزهای زیبا اغلب در مکان های عجیب و تاریک رشد می کنند ..

تاریکی شب
موهایت را به خاطرم می آورد
و سکوتش
چشم هایت را
آنگاه که تو پلک می بندی
و من چون ناله ی مرغ سحرخیز
پر از فریاد می شوم

مجید رفیع زاد

Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness.

امید به این است که بتوانید ببیند با وجود تمام تاریکی ها نور هم وجود دارد.

take me to the deepest, darkest depths of your soul and let me love you there

مرا به عمیق ترین و تاریک ترین اعماق روحت ببر و بگذار در آنجا دوستت داشته باشم

مطلب مشابه: متن با هر کی مثل خودش و جملات سنگین با هر کی مثل خودش رفتار کن

این مطالب را هم ببینید