متن ناب انگلیسی + جملات با معنی زیبا و مفهومی برای پروفایل و بیو

متن کوتاه و جملات ناب انگلیسی

مجموعه ای از متن و جملات ناب انگلیسی با معنی و مفاهیم بسیار زیبا برای بخش بیو، پروفایل، کپشن و استوری را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم که همراه با ترجمه فارسی هستند و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony
شادی هنگامی است که آن چه که فکر می‌کنید، می‌گویید و عمل می‌کنید در یک راستا و هماهنگ باشند.

***

جمله کوتاه انگلیسی در مورد شجاعت

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them
تمام رویا‌های ما می‌توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم.

***

متن انگلیسی در مورد موفقیت با ترجمه فارسی

A simple definition of success is this: your life could serve as an example for society
یک تعریف ساده از موفقیت این است: زندگی شما می‌تواند مثالی برای جامعه باشد.

***

متن ناب انگلیسی

جمله کوتاه انگلیسی در مورد خدا

God is the designer of the family
خداوند طراح خانواده است.

***

جملات زیبای مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

The only rock I know that stays steady, the only institution I know that always works, is the family
تنها سنگی که می‌دانم ثابت است و تنها نهادی که می‌دانم همیشه کار می‌کند، خانواده است.

***

جملات زیبای انگلیسی در مورد خانواده

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them
تو خانواده ات را انتخاب نمی‌کنی. خانواده هدیه‌ای از جانب خداوند برای تو است همانطور که تو برای آن‌ها هستی.

***

متن زیبای انگلیسی در مورد دوستی

Friendship is unnecessary, like philosophy, like art … It has no survival value; rather it is one of those things which give value to survival
دوستی مانند فلسفه، مانند هنر و … غیر ضروری است. ارزش بقا ندارد؛ بلکه یکی از آن چیز‌هایی است که به بقا ارزش می‌بخشد.

***

متن ناب انگلیسی

متن خاص انگلیسی در مورد دوست داشتن

You don’t need twenty friends to say you have friends. Like most things in life, it’s quality over quantity. The less you have, the more you can take care of them
شما نیازی به بیست دوست ندارید که بگوئید دوست دارید. مانند بیشتر چیز‌ها در زندگی، کیفیت بر فراز کمیت است. هرچه تعدادشان کم‌تر باشد، بیشتر می‌توانید از آن‌ها مراقبت کنید.

***

متن زیبا در مورد زندگی به انگلیسی – جملات مفهومی خاص

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself
زندگی به معنای یافتن خود نیست. زندگی یعنی خلق و ساختن خود.

***

جملات مفهومی با معنی انگلیسی

You only live once, but if you do it right, once is enough
شما فقط یک بار زندگی می‌کنید، اما اگر این کار را درست انجام دهید یک بار کافی است.

***

متن ناب انگلیسی

جملات خاص در مورد زندگی

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive
زندگی را خیلی جدی نگیرید. شما هرگز از آن زنده بیرون نخواهید رفت.

***

جملات انگلیسی با معنی زیبا برای هدف

!Wish for it. Hope for it. Dream for it. But by all means: DO IT
برای آن (هدف) آرزو کنید. برای آن امیدوار باشید. برای آن خواب ببینید. اما به هر حال آن را انجام دهید!

***

.For me, math class is like watching a foreign movie without subtitles
برای من کلاس ریاضی مثل تماشای یک فیلم خارجی بدون زیرنویس است.

***

متن ناب انگلیسی

it is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too
کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم

***

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.

***

متن ناب انگلیسی

متن زیبای انگلیسی در مورد افکار

Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality
به افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند.

***

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

مطالب مشابه را ببینید!

جملات انگلیسی برای چشم رنگی ها و تبریک روز چشم رنگی تبریک روز ماما به انگلیسی (جملات انگلیسی روز ماما با ترجمه فارسی) متن انگلیسی حفاظت از محیط زیست + جملات انگلیسی مهم محیط زیست با ترجمه فارسی جملات انگلیسی تولدت مبارک عزیزم انگلیسی + متن های تبریک تولد با ترجمه فارسی جملات انگلیسی درباره شادی؛ 40 متن ترجمه شده درباره شاد بودن و لحظات خوب جملات انگلیسی درباره زندگی؛ سخنان ارزشمند و الهام بخش بزرگان با ترجمه جملات انگلیسی مادر با متن های زیبا در مورد عشق مادر متن و جملات انگلیسی در مورد آینده + جملات پر معنی در مورد زندگی در آینده با ترجمه فارسی جملات انگلیسی در مورد کتاب خواندن و سخنان زیبا در مورد مطالعه و کتاب خوانی کپشن انگلیسی اینستاگرام؛ جملات انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستاگرام