متن مغرورانه دخترانه انگلیسی و جملات کوبنده با ترجمه فارسی

گزیده ای جدید از جملات کوبنده سنگین و متن مغرورانه دخترانه انگلیسی را برای کپشن و استوری گردآوری کرده ایم.

متن مغرورانه دخترانه انگلیسی و جملات کوبنده با ترجمه فارسی

جملات سنگین کوبنده دخترانه

I’m the girl you’ll never be
من دختری هستم که تو هرگز نخواهی بود

I’d rather be hated for who I am
than loved for who I am not
ترجیح میدم از کسی که هستم متنفر باشی
تا این که عاشق کسی باشی که نیستم

Weird is a side-effect of awesome
عجیب بودن از عوارض جانبی بی نظیر بودنه

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf
yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg
ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ
خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی
خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی
ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ

مطلب مشابه: متن ادبی در مورد دختر و دختر بودن + جملات احساسی دخترانه

God is really creative
I mean..Just look at me
خدا واقعا خلاقه
منظورم اینه … کافیه به من نگاه کنی

متن مغرورانه دخترانه انگلیسی و جملات کوبنده با ترجمه فارسی

جملات کوبنده دخترونه با ترجمه فارسی

I’m no beauty queen
I’m just beautiful me
من ملکه زیبایی نیستم
ولی به زیبایی خودمم

I bend so I don’t break
من خم میشم تا نشکنم

This is me in all my glory
این من هستم با همه شکوهم

مطلب مشابه: جملات طولانی غمگین پر سوز دخترانه و پسرانه (کپشن غم انگیز)

One day when you finally call
I won’t respond
but my assistant will
بالاخره یه روز زنگ میزنی
و من جوابت رو نمی دم
منشیم این کارو می کنه

متن کپشن مغرورانه دخترانه انگلیسی

Today’s a great day
you can’t stand in my way
امروز یه روز عالیه
تو نمی تونی سر راه من بایستی

متن مغرورانه دخترانه انگلیسی و جملات کوبنده با ترجمه فارسی

Born to shine bright
من زاده شده ام تا به روشنی بدرخشم

THOSE WHO LIKE ME RAISE YOUR HANDS
AND THOSE WHO DON’T LIKE ME RAISE YOUR STANDARDS
اونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو

My goal is to create a life
that I don’t want to take a vacation from
هدفم اینه که زندگی ای رو برای خودم خلق کنم
که توش دنبال مرخصی و تعطیلات نباشم

Everyone has weaknesses
but I’m not everyone
هر کسی یه ضعفی داره
اما من هر کسی نیستم

مطلب مشابه: عکس نوشته مغرورانه + متن و جملات مغرورانه دخترانه و پسرانه جدید

Girls are changing the world
دخترا در حال تغییر دادن دنیا هستن

I don’t care if you approve of me
I approve of myself
اهمیتی نمیدم که تو منو تایید کنی
خودم خودم رو تایید می کنم

Keep your head up
you day is coming
سرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد

I’m the author of my life story
which will be read by all people on the world
من نویسنده داستان زندگی خودمم
داستانی که یه روزی کل دنیا میخوننش

I keep it real because
I’m not afraid of having enemies
من خودم هستم
چون از دشمن داشتن نمی ترسم

I’m classy
sassy
and a bit badassy
من درجه یک
دوست داشتنی
و کمی سازش ناپذیرم

مطلب مشابه: متن من دخترم با جملات دخترانه خاص و احساسی برای دختران

مطالب مشابه را ببینید!

متن بیو دلبرانه و دخترانه + جملات کوتاه برای دختران لاکچری و خاص دلنوشته های عاشقانه خاص زنانه + متن های زیبای احساسی غمگین و شاد ویژه دخترانه متن و دلنوشته احساسی و عاشقانه زنانه + عکس نوشته های عاشقانه دخترانه متن خاص شاخ دخترونه؛ جملات شاخ سنگین و مفهومی دخترانه متن غمگین تنهایی دخترانه؛ جملات غم انگیز دختر قوی ولی تنها متن زیبا برای زیر عکس خودم با فونت خاص با جملات سنگین دخترانه و پسرانه متن ادبی در مورد دختر و دختر بودن + جملات احساسی دخترانه جملات طولانی غمگین پر سوز دخترانه و پسرانه (کپشن غم انگیز) متن من دخترم با جملات دخترانه خاص و احساسی برای دختران متن انرژی مثبت دخترونه با جملات زیبای انگیزشی جدید دخترانه