متن قشنگ انگلیسی + جملات با معنی ادبی و جذاب با ترجمه فارسی

گلچین جملات قشنگ انگلیسی

مجموعه جملات قشنگ و زیبای انگلیسی با موضوعات مختلف ادبی و جذاب با ترجمه فارسی را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم

There are two types of people

who will tell you that you cannot make a difference in this world

those who are afraid to try

and those who are afraid you will succeed

فقط دو دسته وجود دارند که

به تو میگن نمی تونی موفقیت ایجاد کنی :

اونهایی که خودشون می ترسن انجامش بدن

و اونهایی که از موفقیت شما می ترسن

***

متن مفهومی انگلیسی

.Stop thinking about The memories that don’t let you smile

دست بردار از فکر کردن به خاطراتی که نمی‌گذارد بخندی.

***

متن زیبای انگیزشی انگلیسی

…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments

این ترسناک نيست که میدانی هربار که با كسى حرف ميزنى مي‌تواند آخرين بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

***

 

جملات زیبای خاص انگلیسی

…The most important thing in communication is hearing what isn’t said

مهمترين چيز در ارتباط، شنيدن حرف‌هایی است که گفته نمی‌شود…

***

متن قشنگ انگلیسی

متن قشنگ انگلیسی برای کپشن

.There are things that are so serious that you can only joke about them

چیزهایی وجود دارند که آن‌قدر جدی هستند که فقط می‌توان در موردشان جوک ساخت!

***

متن انرژی بخش انگلیسی

Who looses today

won’t find tomorrow
There is nothing important as today

آن که امروز را از دست می دهد !

فردا را نخواهد یافت

هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیس

***

متن مفهومی انگلیسی

If you don’t design your own life plan

chances are you’ll fall into someone else’s plan

And guess what they have planned for you?

Not much

اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی

احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی

و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟

چیز زیادی نیست !

***

متن قشنگ انگلیسی

جملات انگیزه دهنده انگلیسی

Don’t wait for extraordinary opportunities

Seize common occasions

and make them great

منتظر فرصت های طلایی نمانید

فرصت های معمولی را از دست ندهید

و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید

***

متن روانشناسی انگلیسی

.life is so much simpler when you stop explaining yourself to people and just do what important for you

زندگی خیلی راحت‌تر می‌شود اگر از توضیح دادن خودت به دیگران دست بکشی و فقط هر چه برایت مهم است را انجام بدهی.

***

متن قشنگ انگلیسی

سخن بزرگان به انگلیسی

The country which forgets its own legends

tries to satisfy itself by other countries’ legends

Children of such a dynasty are open and vulnerable

سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند

به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند

فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرن

حکیم آرد بزرگ

***

متن ادبی انگلیسی زیبا

:My biggest regrets in life are
,being too damn nice
,apologizing when I didn’t do anything wrong
.and making unworthy people a priority

بزرگترین حسرت‌هایم در زندگی:
زیادی خوب بودن،
عذرخواهی کردن زمانی که هیچ کار اشتباهی مرتکب نشدم،
و اولویت قرار دادن انسان‌های بی‌ارزش است.

***

متن قشنگ انگلیسی

جملات زیبای انگلیسی از بزرگان

My father chose my name

and my last name was chosen by my ancestors
That’s enough

I myself choose my way

نامم را پدرم انتخاب کرد

نام خانوادگی ام را اجدادم

دیگر بس است

راهم را خودم انتخاب می کنم

دکتر شریعتی

***

متن انرژی دهنده و انگیزشی انگلیسی

با خواندن این جملات زیبا با متن انگلیسی، نگاه‌تان به مسائل و روابط  روزمره زندگی عمیق‌تر و بهتر خواهد شد و مفاهیم جدیدی در مورد ابعاد زندگی کشف خواهید کرد.

.Some of the best moments are never captured by cameras and are not posted in any social media platforms, they just kept in our memories

بعضی از بهترین خاطرات هیچ وقت با دوربین ضبط نمی‌شوند، در هیچ شبکه اجتماعی پست نمی‌شوند، آن‌ها فقط در حافظه‌ی ما نگه داشته می‌شوند…

***

متن قشنگ انگلیسی

جملات انگلیسی در مورد زندگی

I’m thinking that it might actually be possible for things to work out sometimes. Definitely not everything and maybe not the way you imagined.  but sometimes when you least expect it, the life surprises you.

به این فکر می‌کنم که گاهی ممکن است کارها عملی شوند. یقینا نه همه‌ی آن‌ها و شاید نه آن‌ طور که انتظارش را داشتی. ولی گاهی زمانی که کمترین انتظار را داری، زندگی تو را شگفت زده می‌کند.

***

.Always go with the choice that scares you the most, because that’s the one that is going to help you grow

همیشه انتخابی کن که‌ تو را بیشتر از هر انتخابی می‌ترساند، چون این انتخاب به رشدت کمک می‌کند.

***

متن قشنگ انگلیسی

.To judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost
برای قضاوت در مورد موفقیتت، ببین چه بدست آورده‌ای و در قبال آن، چه از دست داده‌ای.

***

متن در مورد خوشبختی به انگلیسی

.And sometimes it seems like there is no more light in my life but I must remind myself like the sun surely rises, hope and happiness will return too.

و گاهی وقت‌ها، به نظر می‌رسد که هیچ نوری در زندگی‌ام وجود ندارد، ولی باید به خودم یادآوری کنم، مثل خورشید که یقینا طلوع می‌کند، امید و خوشبختی هم باز خواهد گشت.

***

متن قشنگ انگلیسی

You can cure racism and hate

by injecting music and love into people’s lives

می توان نژادپرستی و نفرت را

با تزریق موسیقی و عشق در زندگی مردم درمان نمود

باب مارلی

***

متن قشنگ انگلیسی

.Wait for the one who will fight with the world to end your sadness

منتظر کسی باش که برای پایان دادن به غمت، با دنیا می‌جنگد.

***

in life whit twinkle in your eye

and a smile on your face

but whit great and strong purpose in your heart

زندگی رو با درخششی در چشمت

و لبخندی روی صورتت ادامه بده

همراه با هدفی بزرگ و قوی در قلبت

***

A clever person solves a problem

But a Wise one prevents facing it

یک فرد باهوش مسئله را حل می‌ کند

اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می‌ کند

انیشتین

***

متن قشنگ انگلیسی

The illiterates of The 21st century

are not those who can’t write and read

but those who are not able to learn

get rid of old learnings, and learn again

بی سوادان قرن 21

کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند

بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند

آموخته های کهنه رادور بریزند و دوباره بیاموزند

الوین تافلر

***

A real friend is one who walks in

when the rest of the world walks out

یک دوست واقعی اونی هستش که

وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن

***

متن قشنگ انگلیسی

Easy is to make mistakes difficult is to learn from them

ایراد گیری از دیگران آسان است عبرت گرفتن از آنها مشکل است

***

Find someone who wants to invest in you, learn from you, see you win, support your vision and fall in love with you daily

کسی را پیدا کن که می‌خواهد روی تو سرمایه گذاری کند، از تو یاد بگیرد، موفقیتت را ببیند، از دیدگاهت حمایت کند، و هر روز عاشقت شود.

مطالب مشابه را ببینید!

متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده پیام انگلیسی تبریک روز دختر + متن و جملات زیبای خاص روز دختر متن انگلیسی در مورد خدا + جملات ناب و زیبا در مورد خداوند با ترجمه فارسی متن انگلیسی سنگین؛ جملات زیبا و با معنی با موضوعات مختلف به انگلیسی متن دعوت کارت عروسی + جملات زیبا و عاشقانه فارسی و انگلیسی کارت نامزدی و عروسی متن انگلیسی بهار و جملات و اشعار دل انگیز در مورد فصل زیبای بهار متن انگلیسی تبریک روز مهندس با جملات زیبا و ترجمه شده جملات زیبا برای تاتو؛ متن های بسیار قشنگ با معنی خالکوبی انگلیسی و فارسی تبریک روز مادر به انگلیسی با جملات و متن های زیبای ترجمه شده به فارسی جملات تبریک کریسمس (متن زیبای فارسی انگلیسی تبریک کریسمس و سال میلادی)