متن فلسفی تکان دهنده (جملات عاشقانه | با معنی | مفهومی | عارفانه)

جملات و متن های کوتاه فلسفی تکان دهنده

در این قسمت زیباترین متن های فلسفی تکان دهنده (با موضوعات مختلف عاشقانه، با مفهومی، با معنی، عارفانه و …) را گردآوری کرده ایم.

خود را با گذشته ات نشناس
آن فقط یک درس بود،
نه تمام زندگیت …

***

هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:متنفر نباش”عصبانی نشو”ساده زندگی کن”کم توقع باش”همیشه لبخند بزن”زیاد ببخش”یک دوست خوب داشته باش.

***

به فرزندانمان در کودکى

وقت بیشترى براى عروسک بازى بدهیم

تا وقتى بزرگ شدند با آدمها بازى نکنن….!

***

با چنان عشقی زندگی کن که اگر روزی به اشتباه به جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند ….

***

متن فلسفی تکان دهنده

از آن نترس که آهسته

حرکت می کنی از آن بترس

که هنوز حرکتی نکرده باشی.

***

جملات فلسفی زیبا

بزرگی را گفتند
تو برای تربیت فرزندانت چه می کنی؟
گفت هیچ کار!

گفتند:مگر می شود؟
پس چرا فرزندان تو چنین خوبند؟

گفت، من در تربیت خود کوشیدم
تا الگوی خوبی برای آنان باشم …

***

متن فلسفی تکان دهنده

رابطه ها در دو حالت
قشنگ می شوند:
اول
پیدا کردن شباهتها،
دوم
احترام گذاشتن به تفاوتها

آلبرکامو

***

جملات با معنی فلسفی در مورد دروغ

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش های خود را می بندد تا حرکت کند.

***

متن فلسفی تکان دهنده

سکه ها همیشه صدا دارند، اما اسکناس ها بی صدا. پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرود بیشتر آرام و بی صدا باشید . . .

***

مردم از من می پرسند چه زمان قصد بازنشستگی دارم. من به آنها می گویم هم اکنون هم بازنشسته هستم. من آن چیزی را که سرگرم انجامش هستم کار نمی دانم.

***

متن فلسفی تکان دهنده

من نمی‌گویم که ١٠٠٠ شکست خورده‌ام. من می‌گویم فهمیده‌ام ١٠٠٠ راه وجود دارد که می‌تواند باعث شکست شود . . .

***

​چشمهایمان را روی اتفاقهای کوچک نبندیم
که بعد از چند مدت قد یک کوه میشوند

و جلو زندگیمان سبز میشوند…

***

متن زیبای فلسفی کوتاه

شصت سال پیش همه چیز را می‌دانستم؛ امروز هیچ چیز نمی‌دانم. کتاب خواندن یک کشف پیش‌ رونده است تا به نادانی‌‌ات پی ببری.

***

متن فلسفی تکان دهنده

مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان انداختند و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم! این دیگر چه دنیایی است؟

***

متن زیبای فلسفی با مفهوم

به تعظیم مردم

این زمانه اعتماد نکن!

تعظیم آنان همانند خم شدن

دو سر کمان است که هر چه

بهم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است.!

***

زندگی مثل پیانو میمونه

هم روزای سفید داره هم سیاه

ولی وقتی باهم باشن میشه

یه موسیقیه خوب شنید

***

متن فلسفی تکان دهنده

یکرنگ بمــان”

حتی اگر در دنیایی زندگی میکنی

که مردمش

برای پررنگ شدن،

حاضرند

” هزار رنگ “باشند

***

کسى که از اشتباهاتش درس نمیگیره، مجبوره دوباره اونها رو زندگى کنه.

***

گناهی بالاتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم . . .

جبران خلیل جبران

این مطالب را هم ببینید