جملات در مورد بی توجهی + متن تیکه دار و سوزاننده کم محلی کردن

متن خاص برای کم محلی و بی توجهی عشق

جملات خاص و سنگین تیکه دار در مورد بی توجهی کردن و کم محلی کردن عشق و همسر با متن های سوزاننده را در این مطلب روزانه گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرف‌ ها و صداها می‌ آیم
و این جهان به لانه ماران مانند است
و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست
که هم چنان که تو را می‌ بوسند
در ذهن خود طناب دار تو را می‌ بافند

***

جملات در مورد بی توجهی

متن تیکه دار بی توجهی

زمانی آرزوی هر روز دیدنت را داشتم،
اما هر روز ندیدنت آرزوی امروز من است…

***

جملات خاص در مورد بی توجهی

زیادی که بهش اهمیت میدی
عاشق بی محلی های یکی دیگه میشه

***

جملات در مورد بی توجهی

متن تیکه دار سنگین در مورد بی تفاوت و بی توجه بودن

من بی تــو
شعر خواهم نوشت
تـــو بی من
چه خواهی کرد؟
اصـلا
یـادت هست
که نیستم…

***

جملات ویژه بی تفاوتی کپشن

بی تفاوتی عجیب آدم‌ ها را می‌ سوزاند
یک روز او هم معنای بی‌ محلی را می‌ فهمد
بگذار اکنون با هم‌ محلی‌ هایش خوش باشد.

***

جملات در مورد بی توجهی

جمله تک خطی سنگین

سلاح سرد فقط بی محلی!

***

هی
باتو ام که بی محلی می کنی
گوش هایت را گرفتی
با نگاهم چه میکنی؟
چشمانت را بستی
با نفس های مقطع ام چه میکنی؟
گیرم که رفتی!
و نفس هایم را در سینه ام خفه کردی
آخر ای رویای همیشگی
با خاطرات مان چه می کنی؟

***

جملات در مورد بی توجهی

مردان فراموش نکنند که
زن ها از گرسنگی نمی میرند ولی باید توجه داشت
بی مهری و هم چنین بی توجهی حتما آنها را می کشد

***

مردان فراموش نکنند که
زن ها از گرسنگی نمی میرند ولی باید توجه داشت
بی مهری و هم چنین بی توجهی حتما آنها را می کشد

***

متن زیبا برای کم محلی و بی توجهی به همسر

نه حرفی برای گفتن
نه امیدی برای ماندن
نه پایی برای رفتن
نه تمایلی برای دوباره ساختن
تو از اول هم هیچ نداشتی!

***

حسادت‌ های یک زن عاشق
زمانی برایت آرزو می‌ شود
که او نسبت به تو بی‌ تفاوت شود

***

جملات در مورد بی توجهی

کسیو تحویلش بگیری
عاشق بی محلی های یکی دیگه می شه
میدونی چرا؟
چون خوب بودن زیادی دل نمی بره
دل میزنه

***

این روز هایم به تظاهر می‌ گذرد
تظاهر به بی‌ تفاوتی
تظاهر به بی خیالی، به شادی، به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست
اما
چه سخت می‌ کاهد از جانم این نمایش

***

جملات در مورد بی توجهی

متن خاص بی توجه بودن به همسر

آدم‌ های بی‌ تفاوت همیشه این جور نبودن
یه روزی همه چیز براشون مهم بوده

***

مـثـل تـــار مــوهایـش
ایـن بار
دوسـتـت دارم هایم را
پـشـت گـوشـش انداخت
و
رفــت

***

جملات در مورد بی توجهی

تو ناراحتیتون داد بزنید
دعوا کنید
عصبانی بشید
ولی بی محلی نکنید

***

می آیی
می روی
و فقط یک سلام
و گاهی یک خداحافظی
نه این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

این مطالب را هم ببینید