متن در مورد امنیت + جملات کوتاه و زیبا در مورد حس امنیت

متن در مورد امنیت
در این بخش جملات و متن های زیبا در مورد امنیت داشتن را قرار داده ایم.

متن و جملات در مورد امنیت

حس امنیت باعث ایجاد آرامش در جامعه می شود و چنانچه در یک جامعه نا امنی وجود داشته باشد، مشکلات پی در پی در آن جامعه رخ می دهد و زندگی را طاقت فرسا خواهد کرد.

جامعه آزاد جایی است که اگر کسی نخواهد همرنگ جماعت باشد در امنیت باشد.

***

آری،  امنیت یعنی تنها بمانی یا نمانی خوب این را بدانی

***

بی اعتمادی و احتیاط، والدین امنیت هستند.

***

متن و جملات زیبا در مورد امنیت

آن‌ها که آزادی اساسی خود را فدای ذره‌ای امنیت موقتی می‌کنند، نه لیاقت آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.

***

یادم باشد راز پرواز را
توی بال‌هات بنویسم
پَر ات بدهم در آبی آسمان
تا ته سرخی شفق منتظرت بمانم
بی ترس فردا..

***

پدر باران امنیت است! آغوشش بى دلهره‌ترین پناه گاه دنیاست…
مگر داریم مثل پدر که نوازش هایش امنیت را میان موهایت و قلب نگرانت بکارد…
و دلت قرص باشد که پشتِ این دست هاى نوازشگر هیچ خواسته اى در کمین نباشد..!
آخر مگر داریم مثل پدر…!…

***

یک چیزی باید باشد
که در هجومِ شب دلت را قرص کند
یک چیزی مثل آرامش نگاهش
مثل امنیت شانه هایش
مثل گرمای نفس هایش
مثل بودنش..

***

متن زیبا برای امنیت

دست همیشه به معنای آغوش نیست!
گاهی فقط امنیت است…
فقط مثل «دست پدر»!…

***

من پُراَم
پُر از بوی اعتماد
با رنگِ سفید
پُر از بوی امنیت
با رنگی سبز
پُر از رنگ قرمز
با وجود تو
من پُر از بوی سیبم
آغشته به بوی بهشت
با عطر پرتقال‌های سبز.
در خروش پُر تلاطم امواج دریا
من پُر از خیالِ با تو بودنم
با طعم بوسه‌های ارغوانیت…

***

مصلحت نیست قیاست بکنم با دریا
تو همان امن‌ترین ساحل دنیای منی.

***

جملات در مورد حس امنیت

نگاهت را گره بزن
به هر لحظه زندگی من
حس امنیت میگیرم
وقتی تو …
درگیر منی

***

زمانی فرا می‌رسد که شما باید جایگاهی را قبول کنید که نه امن است، نه معقول، و نه مورد علاقه؛ ولی باید آن را بپذیرید چرا که وجدانتان می‌گوید این کار درست است.

***

شهامت چیزی است که از آزادی، امنیت، زندگی، خانه و خانواده، کشور و فرزندان ما محافظت می‌کند. شهامت همه چیز را در بر دارد.

***

فقدان شفافیت موجب بی اعتمادی و حسی قوی از ناامنی می‌شود.

***

متن و سخن بزرگان در مورد امنیت

امنیت تنها به معنی جنگ در کشور نیست، امنیت حقیقی یعنی تمام افراد جامعه بودن توجه به نژاد، دین، طبقه جنسیت و پایگاه اجتماعی از حقوق یکسان برخورددار باشند.

***

ای ساربان آهسته رو
کآرام جانم می‌رود
وآن دل که با خود داشتم
با دلستانم می‌رود

***

من فقط می‌خواهم کسی را داشته باشم که به من احساس امنیت و آرامش دهد.‌

***

هیچ دزدی، هر چقدر هم زبردست باشد، نمی‌تواند دانش تو را بدزدد، و به همین دلیل است که دانش بهترین و امن‌ترین گنج برای بدست آوردن است.

***

امنیت مردم باید مهم‌ترین قانون باشد.

***

آن‌ها که آزادی اساسی خود را فدای ذره‌ای امنیت موقتی می‌کنند، نه لیاقت آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.

این مطالب را هم ببینید