متن انگیزشی انگلیسی برای استوری؛ جملات قشنگ انگیزه دهنده با ترجمه

در این بخش روزانه گزیده ای از قشنگ ترین جملات و متن انگیزشی انگلیسی باری استوری را با ترجمه فارسی ارائه کرده ایم.

جملات زیبای استوری انگیزشی انگلیسی

متن انگیزشی انگلیسی برای استوری؛ جملات قشنگ انگیزه دهنده با ترجمه

When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us. – Alexander Graham Bell

90- وقتی دری بسته می شود، در دیگری باز می شود؛ اما ما اغلب آنقدر طولانی و با حسرت به در بسته می نگریم که دری که به رویمان گشوده شده را نمی بینیم- الکساندر گراهام بل

“I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.” – Michael Jordan

من بیشتر از 9 هزار ضربه را در حرفه ام از دست داده ام. تقریبا 3 هزار بازی را باخته ام. 26 با به من اعتماد شده که در بازی ضربه زننده باشم و آنها را از دست داده ام. من بارها و بارها در زندگی ام شکست خورده ام و درست به همین دلیل است که موفق می شوم. مایکل جردن

“Life is really simple, but men insist on making it complicated.” — Confucius

زندگی واقعا ساده است، ولی مردم اصرار دارند که آن را پیچیده کنند- کنفسیوس

“The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to do, and then do it.”– Henry Ford

تمام راز داشتن یک زندگی موفق در این است که دریابید سرنوشت شما در چه کاری نهفته و سپس همان را انجام بدهید- هنری فورد

مطلب مشابه: متن انگیزشی زندگی؛ 60 جملات و سخنان ارزنده و انگیزه دهنده زندگی

“Not how long, but how well you have lived is the main thing.” — Seneca

مهم نیست که چند سال زندگی کرده اید، اینکه چقدر زندگی تان خوب بوده مهمترین چیز است- سنکا

“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.” – John Lennon

وقتی 5 ساله بودم، مادرم همیشه به من می گفت که شادی کلید زندگیست. وقتی به مدرسه رفتم، از من پرسیدند که در آینده می خواهم چه کار شوم و من در جواب نوشتم که می خواهم شاد باشم. به من گفتند که تو معنی تکلیف مدرسه را نمی دانی و جواب من هم این بود که آنها معنی زندگی را نمی دانستند- جان لنون

متن انگیزشی انگلیسی برای استوری؛ جملات قشنگ انگیزه دهنده با ترجمه

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.” — Steve Jobs

کار شما بخش عمده ای از زندگی تان را شامل می شود. تنها راه دستیابی به رضایت واقعی انجام کاریست که ایمان دارید کاری بزرگ است و تنها راه انجام کارهای بزرگ هم دوست داشتن کاریست که می کنید. اگر هنوز کار دلخواهتان را پیدا نکرده اید به جستجویتان ادامه بدهید. تسلیم نشوید. به قلبتان رجوع کنید، به این ترتیب می توانید چیزی که میخواهید را پیدا کنید.

“Life is short, and it is here to be lived.” —Kate Winslet

زندگی کوتاه است و باید زندگی کرد- کیت وینسلت

مطلب مشابه: متن انگیزشی برای استوری؛ 50 جمله کوتاه انگیزه دهنده ویژه

“Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth.” – (Attributed to various sources)

آواز بخوان چنانکه گویی کسی صدایت را نمی شنود، عشق بورز چنانکه گویی هرگز آسیب ندیده ای، برقص، انگار که کسی تماشا نمی کند و طوری زندگی کن چنانکه گویی بهشت روی زمین است- (منسوب به منابع مختلف)

“If you can do what you do best and be happy, you’re further along in life than most people.” —Leonardo DiCaprio

اگر می توانی بهترین عملکرد را داشته باشید و از بابت آن احساس شادی کنی، در واقع تو از بیشتر مردم در زندگی جلوتر هستی- لئوناردو دی کاپریو

“When we do the best we can, we never know what miracle is wrought in our life or the life of another.” — Helen Keller

وقتی تمام تلاشمان را به کار می گیریم، هرگز خبردار نمی شویم که چه معجزه ای در زندگی خودمان یا دیگران ایجاد شده است- هلن کلر

“Life is what happens when you’re busy making other plans.” — John Lennon

زندگی همان چیزیست که وقتی مشغول کارهای دیگری هستید اتفاق می افتد – جان لنون

مطلب مشابه: متن انگیزشی کوتاه استوری؛ متن بی نظیر انگیزه دهنده کپشن اینستاگرام

“In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on.” ― Robert Frost

همه چیزهایی که در زندگی آموخته ام را می توانم در سه کلمه خلاصه کنم: زندگی ادامه دارد- رابرت فراست

“Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve.” —Mary Kay Ash

خودتان را محدود نکنید. خیلی از آدمها خودشان را فقط به کارهایی که می توانند انجام بدهند محدود می کنند. در حالیکه شما می توانید تا جایی که ذهنتان شما را می برد بروید. یادتان باشد اگر به چیزی ایمان داشته باشید می توانید به دستش بیاورید-مری کی اش

متن انگیزشی انگلیسی برای استوری؛ جملات قشنگ انگیزه دهنده با ترجمه

“Don’t settle for what life gives you; make life better and build something.” — Ashton Kutcher

به چیزی که زندگی به شما می دهد اکتفا نکنید، زندگی را بهتر کنید و چیزهای جدیدی بسازید- اشتون کوچر

متن انگیزشی انگلیسی برای استوری؛

 “If you’re not stubborn, you’ll give up on experiments too soon. And if you’re not flexible, you’ll pound your head against the wall and you won’t see a different solution to a problem you’re trying to solve.” —Jeff Bezos

اگر سرسخت نباشید خیلی زود از امتحان کردن دست می کشید و اگر منعطف نباشید امیدتان را از دست می دهید و نمی توانید برای مشکلتان راه حل متفاوتی پیدا کنید- جف بزوس

مطلب مشابه: داستان کوتاه قشنگ انگیزشی و آموزنده (12 قصه بی نظیر انگیزه دهنده)

“Maybe that’s what life is… a wink of the eye and winking stars.” — Jack Kerouac

شاید زندگی همین باشد؛ چشمک زدن و ستاره های چشمک زن- جک کرواک

“Identity is a prison you can never escape, but the way to redeem your past is not to run from it, but to try to understand it, and use it as a foundation to grow.” —Jay-Z

هویت شما شبیه زندانیست که هرگز نمی توانید از آن بگریزید، اما راه نجات یافتن از گذشته فرار کردن از آن نیست، بلکه تلاش برای فهمیدن آن و استفاده از گذشته به عنوان پایه و اساسی برای رشد است- جی. زی

“Never let the fear of striking out keep you from playing the game.”– Babe Ruth

هرگز اجازه نده ترس از شکست تو را از بازی در میدان زندگی بازدارد- باب روث

“As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others.” —Audrey Hepburn

همینطور که بزرگتر می شوید به این درک می رسید که دو دست دارید؛ یکی برای کمک به خودتان و دیگری برای کمک به بقیه- آدری هپبورن

“You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose.” — Dr. Seuss

در سرت مغز است و در پایت کفش؛ پس می توانی خودت را به سمت هر راهی که انتخاب کرده ای پیش ببری- دکتر سوس

مطلب مشابه: متن روحیه دادن به ورزشکار از بزرگان با جملات انگیزه دهنده ورزشی خاص

 “You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.” —Mahatma Gandhi

نباید ایمانت را به انسانیت از دست بدهی. انسانیت درست مثل یک اقیانوس است. اگر چند قطره از اقیانوس کثیف باشد، همه اقیانوس آلوده نمی شود- مهاتما گاندی

متن انگیزشی انگلیسی برای استوری؛ جملات قشنگ انگیزه دهنده با ترجمه

 “Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this.” — Celine Dion

زندگی چیزهایی را به شما تحمیل می کند که نمی توانید کنترلشان کنید. با این حال هنوز هم می توانید نحوه زندگی کردن با این مسائل را خودتان انتخاب کنید- سلن دیون

“The greatest pleasure of life is love.” — Euripides

بزرگترین لذت زندگی عشق است- یورپیدس

مطلب مشابه: متن فوق انگیزشی با معروف ترین جملات انگیزه دهنده زندگی

“Throughout life people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too.” — Will Smith

در طول زندگی، مردم شما را عصبانی می کنند، به شما بی احترامی می کنند و رفتار بدی با شما دارند. ولی اجازه بدهید خداوند با کارهای آنها برخورد کند، چرا که نفرت شما از آنها، قلب خودتان را هم در بر خواهد گرفت- ویل اسمیت

جملات کوتاه انگلیسی انگیزشی

The pessimist sees difficulty in every opportunity
The optimist sees opportunity in every difficulty
افراد منفی نگر، تو هر فرصت فقط سختی ها رو میبینن
افراد مثبت نگر، در هر سختی فرصت ها رو میبینن!

Tips to be successful in life

Appreciate those who love you

Help those who need you

Forgive those who hurt you

Forget those who leave you

نکاتی برای موفقیت :

از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن .

به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن .

کسانی که آزارت دادند ببخش .

کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن .

You only live once, but if you do it right, once is enough
تو فقط یکبار زندگی می کنی، اما اگر به خوبی زندگی کنی همان یکبار کافیست

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own

کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آنرا نزد خودتان نگه دارید .

Be miserable. Or motivate yourself. Whatever has to be done, it’s always your choice
میتونی یه بدبخت درمونده باشی، یا خودت انگیزه خودت باشی!
در هر صورت، انتخاب با خودته!

مطلب مشابه: متن بیو انگیزشی با جملات انگیزه دهنده موفقیت برای بیوگرافی

When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for you

زمانی که تو برای دیگران دعا می کنی خداوند به ندای تو گوش می دهد ، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است .

Success is not final, failure is not fatal
it is the courage to continue that counts
موفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند
چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

Work until your bank account looks like a phone number
تا جایی تلاش کن که موجودی حسابت تبدیل به شماره تلفن بشه!

مطلب مشابه: متن انگیزشی دوست داشتن خود و جملات انگیزه دهنده خودباوری

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند

 ​بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند
The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem

Never let the fear of striking out keep you from playing the game
هرگز اجازه نده ترس از شکست تو را از بازی در میدان زندگی بازدارد

You learn more from failure than from success
Don’t let it stop you. Failure builds character
تو از شکست ها بیشتر از موفقیت ها درس میگیری!
نذار شکست ها متوقفت کنن؛ بذار شخصیتت رو بسازن!

مطلب مشابه: جملات انگیزشی ثروت ساز و متن های انگیزه دهنده جذب ثروت

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

The elevator to success is out of order. You’ll have to use the stairs, one step at a time
برای رسیدن به موفقیت، آسانسوری وجود نداره! باید پله ها رو دونه دونه بالا بری!

Work hard to create in your children a good self-image.

It’s the most important thing you can do to insure their success.

سخت بکوش در فرزندانت حس خویشتن بینی خوبی را ایجاد کنی

این مهمترین چیزی است که می توانید برای تضمین موفقیتشان انجام دهی!

People often say that motivation doesn’t last
Well, neither does bathing
that’s why we recommend it daily

خیلی ها میگن انگیزه پایدار نمیمونه! درسته!
حمام کردن هم همینطوره!
باید هر روز تمدیدش کنی!

Discipline yourself to save money.

It’s essential to success.

خودت را به صرفه جویی ملزم کن

این برای موفقیت امری ضروری است.!

Courage doesn’t always roar. Sometimes courage is a quiet voice at the end of the day saying, “I will try again tomorrow
شجاعت، همیشه فریاد نمیزنه؛ شجاعت، گاهی صدای آرومیه که در انتهای روز میگه: «فردا دوباره تلاش خواهم کرد…»

مطلب مشابه: متن حال خوب کن با جملات انگیزه دهنده و سخنان قوی و تاثیرگذار از بزرگان

You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhi

شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.گاندی

Money and success don’t change people; they merely amplify what is already there
پول و موفقیت آدم ها را عوض نمی کند، بلکه فقط چیزی که الان هستند را پررنگ تر می کند

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

If you are working on something that you really care about,
you don’t have to be pushed. The vision pulls you.

اگه داری برای چیزی که برات مهمه تلاش میکنی، نیاز نیست خیلی به خودت فشار بیاری!
هدفت تو رو به سمت خودش میکشونه!

مطالب مشابه را ببینید!

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه و سخنان انگیزه دهنده اندیشمندان و افراد معروف جهان جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با معانی زیبا برای کپشن و استوری با ترجمه متن انگلیسی انگیزشی + جملات زیبای انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی پر محتوا جملات انگلیسی زیبا | جملات انگیزشی انگلیسی و متن های موفقیت با ترجمه جملات انگیزشی انگلیسی جدید (پر کاربردترین متن های انگلیسی امید بخش و انگیزه دهنده با معنی) جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی {سخنان قوی انگیزه بخش با ترجمه} متن جالب انگلیسی؛ جملات انگلیس قشنگ انگیزشی، احساسی، آموزنده و ناب متن انگیزشی برای خودم (40 جمله انگلیسی و فارسی انرژی دهنده به خودم) متن ناب انگلیسی جدید (با موضوعات انگیزشی، عاشقانه، شادی، غم، زندگی، دوست، خانواده و …) جملات انگلیسی انگیزشی برای کار گروهی و رسیدن به اهداف تیمی و بزرگ