متن انگلیسی عاشقانه گل رز با ترجمه فارسی + جملات احساسی انگلیسی

جملات و اشعار انگلیسی عاشقانه گل رز

جملات انگلیسی عاشقانه گل رز به همراه ترجمه فارسی با متن های احساسی زیبا و اشعار احساسی را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم.

و این گل رز
به عقوبت کدامین گناه
این چنین به خاک افتاد
وقتی دست‌های ما
یکدیگر را
بدرود گفت

***

One Rose for Unconditional Love
یک شاخه رز برای عشق بی قید و شرط

One Rose For Financial Wealth
یکی برای ثروت و دارایی

One for Everlasting Happiness
یکی برای شادی بی پایان

Several for Success
چند تا برای موفقیت

One for Knowledge
یکی برای دانش

One for Beauty, inner and outer
یکی برای زیبایی سیرت و صورت

Many for Family
یک عالمه برای خانواده

One for Honesty
یکی برای راستی

And the last one for a long and healthy life
و آخری برای زندگی شاد  و طولانی

***

ممکن است گل های زیادی در زندگی هر فرد وجود داشته باشد
اما فقط یک گل رز وجود دارد که واقعی است

***

You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses

می توانی شکایت کنی که: گل های رز خار دارند! یا می توانی خوشحال باشی که: خارها گل رز دارند!

***

متن عاشقانه زیبای گل رز

به گلبرگ های پژمرده گل رز با ناراحتی نگاه نکن
زیرا همانند زندگی، گاهی وقت ها قبل از دوباره شکوفه دادن باید پژمرده شد

***

I’d rather have roses on my table than diamonds on my neck

من گل های رز روی میزم را به الماس های روی گردنم ترجیح می دهم.

***

Do not watch the petals fall from the rose with sadness, like life, things sometimes must fade, before they can bloom again

به گلبرگ های پژمرده گل رز با ناراحتی نگاه نکن، زیرا همانند زندگی، گاهی وقت ها قبل از دوباره شکوفه دادن باید پژمرده شد.

***

A thorn defends the rose, harming only those who would steal the blossom

خار تنها از گل رز در برابر آسیب کسانی که می خواهند آن را بدزدند محافظت می کند.

***

متن انگلیسی عاشقانه گل رز با ترجمه فارسی

 

There may be a lot of flowers in a person’s life but there can only be one rose, that is real

ممکن است گل های زیادی در زندگی هر فرد وجود داشته باشد اما فقط یک گل رز وجود دارد که واقعی است.

***

Out of all the flowers that bloom in this world, the rose is by far the most beautiful of all

در میان همه گل هایی که در این جهان می رویند و شکوفه می دهند، گل رز تاکنون زیباترین گل بوده است.

***

جملات عاشقانه گل رز با ترجمه فارسی

The rose is a flower of love. The world has acclaimed it for centuries. Pink roses are for love hopeful and expectant. White roses are for love dead or forsaken, but the red roses, ah the red roses are for love triumphant.

گل رز گل عشق است، جهان قرن هاست که آن را تحسین کرده است. رز صورتی نشان دهنده امید و انتظار عشق است، رز سفید نشانه مرگ عشق یا از دست دادن آن است، اما رز قرمز، اوه … رزهای قرمز نشانه کامیابی عشق هستند.

***

Love is like a rose. When pressed between two lifetimes, it will last forever

عشق مانند گل رز است، هنگامی که بین دو زندگی فشرده می شود تا ابد ادامه خواهد داشت.

***

Just remember, during the winter, far beneath the bitter snow, that there’s a seed that with the sun’s love in the spring becomes a rose

تنها به یاد داشته باش که در طول زمستان، در زیر برف تلخ، دانه ای هست که با عشق خورشید در فصل بهار به گل رز تبدیل خواهد شد.

***

Let the beauty and fragrance of a rose touch your soul

بگذار زیبایی و عطر یک گل رز روحت را لمس کند.

***

I wanted to stay beside you but I cannot so instead, I will leave a rose in my place to stay

خواستم همیشه کنارت بمانم اما نتوانستم … به جای آن، یک گل رز را به جای خودم خواهم گذاشت تا بماند.

***

A Yellow Rose For You To Say: My Friend You Are Dear To Me

یک گل رز زرد تقدیم به تو … تا بگویم: “دوست خوبم، تو برایم عزیز هستی!”

***

The charm of a rose is not only in its color but also in its aroma

زیبایی و جذابیت گل رز نه تنها در رنگش بلکه در عطرش نیز نهفته است.

***

جملات زیبای احساسی گل رز

I wanted to be your rose, to be your most be loved but you were too afraid of my thorns

می خواستم گل رز تو باشم تا برایت از همه دوست داشتنی تر باشم اما تو از خارهایم خیلی ترسیدی!

***

be beauty, God said, and then all the roses of different colors started to bloom

خداوند گفت:”زیبا باش” و همه رزهای جهان در رنگ های مختلف شکوفه دادند.

***

I hope you let the fragrance of the rose touch not just your skin but your soul just as well

امیدارم بگذاری رایحه گل رز نه تنها پوست تنت را بلکه روحت را نیز عطراگین کند.

***

Love is truly like a red rose that when pressed between a book will last for forever and ever

به راستی که عشق همانند یک رز قرمز است که وقتی در میان کتابی فشرده شود برای همیشه و تا ابد باقی خواهد ماند.

***

It is so difficult for a painter to paint a rose for he needs to forget all those other rose he saw

به تصویر کشیدن یک گل رز برای نقاش سخت است چون باید تصویر همه گل های رز دیگری که تاکنون دیده فراموش کند.

***

Friendship is like a rose that blooms, that will wither when not properly taken care of

رابطه دوستی همانند گل رزی است که شکوفه کرده اما اگر به درستی از آن مراقبت نشود پژمرده می شود.

***

White roses are given for those you love that have already moved on to another world, sadly

رزهای سفید برای کسانی هستند که شما عاشق آن ها بوده اید و متاسفانه هم اکنون به جهان دیگری سفر کرده اند …

***

Pink roses symbolize hope for those people who are still hoping for the right love to come

رزهای صورتی سمبل امید هستند برای کسانی که هنوز امیدوارند که عشق حقیقی وارد زندگی شان شود.

***

متن زیبای انگلیسی گل رز رمانتیک با ترجمه

Roses are truly the flowers that represent different phases of love and that is the truth

به راستی که گل های رز مراحل مختلف عشق را نشان می دهند و این واقعیت است.

***

Love planted a rose, and the world turned sweet

و عشق یک گل رز کاشت و جهان شیرین و دوست داشتنی شد.

***

Friends are the roses of life… pick them carefully and avoid the thorns

دوستان همانند گل های رز زندگی هستند، باید آن ها را با دقت چید و مراقب خارهای آن ها بود.

***

Rose never propagandize its fragrant, but its own fragrance spreads surrounding

گل رز هرگز رایحه خود را تبلیغ نمی کند بلکه رایحه آن در فضای اطراف پخش می شود.

***

If I had a rose for every time I thought of you, I’d be picking roses for a lifetime

مطالب مشابه را ببینید!

10 گزیده اشعار بوستان و غزلیات سعدی + گلچین بهترین اشعار زیبای سعدی متن صبح بخیر انگیزشی ایجاد انرژی مثبت + پیام صبح بخیر خوشگل و قشنگ تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی (گزیده متن وجملات ترجمه شده) تبریک انگلیسی عید فطر با ترجمه و عکس نوشته (Eid Fetr) جملات شاد + گلچین متن و اشعار شاد در مورد شادی و خنده اشعار انتظار + گلچین شعر در مورد انتظار برای منتظران معشوق و یار اشعار عاشقانه سعدی؛ مجموعه گلچین زیباترین اشعار و غزلیات عاشقانه سعدی متن انگلیسی سنگین؛ جملات زیبا و با معنی با موضوعات مختلف به انگلیسی شعر در مورد گل + مجموعه اشعار زیبا و عاشقانه در مورد گل و زیبایی آن متن تشکر به زبان انگلیسی + 100 جمله سپاس و تشکر به انگلیسی و ترجمه فارسی