متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی

مجموعه ای از متن های انگلیسی در مورد موفقیت و رسیده به هدف را در این بخش روزانه گردآوری کرده ایم. با خواندن این متن و جملات زیبا در مورد پیروزی و موفقیت می توانید برای اهداف خود انگیزه پیدا کنید.

متن و جملات انگیزشی موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی

این جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی به شما انگیزه می دهند و دیدگاه شما را نسبت به زندگی تغییر می دهند و شما می توانید این جملات زیبا را هر روز مرور کنید و در دفترچه شخصی خود یادداشت کنید و یا در شبکه های اجتماعی به عنوان کپشن و استوری به اشتراک بگذارید.

  If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary
اگر مایل نیستید روتین خود را به خطر بیاندازید، مجبور خواهید بود که به طور عادی زندگی کنید.

***

 Fall seven times and stand up eight
هفت بار سقوط کنید و هشت بار بایستید.

***

 In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure
برای رسیدن به موفقیت، میل به موفقیت در شما باید بزرگ‌تر از ترس از شکست باشد.

***

جمله کوتاه انگیزشی در مورد موفقیت به زبان انگلیسی

 Some people dream of success while others wake up and work
برخی افراد آرزوی موفقیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بیدار می‌شوند و کار می‌کنند.

***

  There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت فقط نتیجه‌ آمادگی، کار سخت و یادگیری از شکست است.

***

 Successful people don’t always know the right answer, but they keep moving anyway
افراد موفق همیشه پاسخ درست را نمی‌دانند، اما به هر حال آن‌ها همیشه در حال حرکت هستند.

***

Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better
آدم‌های موفق کاری را انجام می‌دهند که افراد ناموفق مایل به انجام آن نیستند. آرزو نکنید راحت‌تر باشد، برای بهتر بودن آرزو کنید.

***

! A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him
مرد موفق کسی است که با آجر‌هایی که به سمتش پرتاب کرده‌اند، بنایی ماندگار می‌سازد!

***

 There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed
دو نوع از آدم‌ها وجود دارند که به شما خواهند گفت که نمی‌توانید در این دنیا تفاوت ایجاد کنید: کسانی که می‌ترسند تلاش کنند و آن‌هایی که می‌ترسند شما موفق شوید.

***

 Let’s learn from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آن‌ها را خودمان تجربه کنیم.

***

Tips to be successful in life: Appreciate those who love you, Help those who need you, Forgive those who hurt you and Forget those who leave you
نکاتی برای موفقیت در زندگی: قدر کسانی که دوستت دارند را بدان، به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن، کسانی که آزارت دادند را ببخش و کسانی که تو را تنها گذاشتند را فراموش کن.

***

متن انگلیسی موفقیت

جملات موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی

  Success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go
موفقیت تا حد زیادی یعنی دوام آوردن بعد از اینکه دیگران کار رها کرده‌اند.

متن انگلیسی موفقیت

  First say to yourself what you would be and then do what you have to do
نخست به خودت بگو که چه می‌خواهی بشوی و بعد برای تحقق آن، آنچه را لازم است انجام بده.

***

  by not working hard enough you defeat your own wishes
با تنبلی کردن آرزو‌های خودت را نقش برآب می‌کنی.

***

متن انگلیسی موفقیت

 Challenges, failures, defeats and ultimately, progress, are what make your life worthwhile
چالش‌ها، شکست‌ها، ناکامی‌ها و نهایتا پیشرفت، مواردی هستند که زندگی شما را ارزشمند می‌سازند.

متن انگلیسی موفقیت

 The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند.

***

متن انگلیسی در مورد موفق شدن و هدف

Lions don’t dream of hunting

Lions just hunt

شیر ها رویا پردازی نمی کنند

شیر ها شکار می کنند

متن انگلیسی موفقیت

  Life shrinks or expands in proportion to one’s courage
کوتاهی یا بلندی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

***

  Without the rain there would be no rainbow
بدون باران هیچ رنگین کمانی نخواهد بود.

***

There is no substitute

for hard work

هیچ چیز جای سخت کوشی

را نمی گیرد.

متن انگلیسی موفقیت

  You’ve got to truly believe in your abilities. Assess yourself to gain a clear understanding of what you are able to accomplish, and use this as fuel to light your own fire
اگر می‌خواهید فرد موفقی شوید باید به توانایی‌های خود اعتقاد داشته باشید. خود را ارزیابی کنید تا درک روشنی از آنچه قادر به انجام آن هستید به دست آورید و از این به عنوان سوخت برای روشن کردن آتش وجودتان استفاده کنید.

***

  Good is not enough. You’ve got to be great
خوب کافی نیست، شما باید عالی باشید.

***

Life doesn’t get easier

you just get stronger

زندگی آسون تر نمیشه

تو هستی که باید قویتر بشی

متن انگلیسی موفقیت

 I can’t give you a sure-fire formula for success, but I can give you a formula for failure: try to please everybody all the time
من نمی‌توانم یک فرمول کاملاً مطمئن برای موفقیت به شما ارائه دهم، اما می‌توانم فرمولی برای شکست به شما بدهم، سعی کنید همبشه همه را راضی نگه دارید!

***

 You must be the change you wish to see in the world
شما باید همان تغییری باشید که می‌خواهید در دنیا احساس کنید.

***

We cannot change the direction of the wind. But , remember , that we can always adjust our sails
ما نمی‌توانیم مسیر باد را تغییر دهیم، اما به یاد داشته باشید که همیشه می‌توانیم بادبان‌هایمان را تنظیم کنیم.

***

  Have no fear of perfection – you’ll never reach it
هیچ ترسی از کمال نداشته باشید – شما هرگز به آن نخواهید رسید.

***

جملات کوتاه و بلند انگلیسی در مورد اهداف و موفقیت

 Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm
موفقیت شامل گذر از شکستی به شکست دیگر است بدون از دست دادن شور و اشتیاق.

***

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success
موفقیت کلید شادی نیست. شادی کلیدی برای موفقیت است.

***

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character
تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می‌گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست‌ها شخصیت را می‌سازند.

***

Everyone wants to live on top of the mountain, but all the happiness and growth occurs while you’re climbing it
هر کسی می‌خواهد که در بالای کوه زندگی کند، اما تمام شادی‌ها و رشد کردن‌ها زمانی ظاهر می‌شوند که شما در حال کوهنوردی هستید.

***

For being successful you Don’t need to be very strong You just need to be stronger than one thing: your biggest excuse
برای رسیدن به موفقیت لازم نیست خیلی قوی باشی، فقط کافیه از یک چیز قوی‌تر باشی: “از قوی‌ترین بهانه‌ات”

***

Don’t be scared of what people say

follow your own ideas

از چیزایی که مردم میگن نترس

ایده های خودتو دنبال کن

***

One day you will look back an all

the hardships you faced and

you will SMILE

یک روزی برمی گردی به پشت سرت نگاه می کنی

تمام سختی هایی که کشیدی را می بینی

و اونموقع هست که می خندی

***

To make yourself HAPPY

There is no need MAGIC

برای اینکه خودتو خوشحال کنی

به جادو نیاز نداری.

***

Life is a game

i play to win

زندگی یک بازیه

من برای پیروزی بازی می کنم

مطالب مشابه را ببینید!

متن انگلیسی حفاظت از محیط زیست + جملات انگلیسی مهم محیط زیست با ترجمه فارسی جملات انگلیسی تولدت مبارک عزیزم انگلیسی + متن های تبریک تولد با ترجمه فارسی جملات انگلیسی درباره شادی؛ 40 متن ترجمه شده درباره شاد بودن و لحظات خوب جملات انگلیسی درباره زندگی؛ سخنان ارزشمند و الهام بخش بزرگان با ترجمه جملات انگلیسی مادر با متن های زیبا در مورد عشق مادر متن و جملات انگلیسی در مورد آینده + جملات پر معنی در مورد زندگی در آینده با ترجمه فارسی جملات انگلیسی در مورد کتاب خواندن و سخنان زیبا در مورد مطالعه و کتاب خوانی کپشن انگلیسی اینستاگرام؛ جملات انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستاگرام جملات انگلیسی زیبا | جملات انگیزشی انگلیسی و متن های موفقیت با ترجمه متن تبریک روز موسیقی و جملات انگلیسی در مورد آهنگ (موزیک) با ترجمه