ضرب المثل ازدواج؛ 100 ضرب المثل با مزه درباره ازدواج، عروس و داماد

در این بخش مجموعه ضرب المثل ازدواج، مثل های جالب و بامزه در مورد ازدواج کردن، عروس، داماد، هجله و … را گردآوری کرده ایم. این ضرب المثل ها از شهرهای مختلف ایران گردآوری شده اند.

100 ضرب المثل ازدواج

ضرب المثل ازدواج؛ 100 ضرب المثل با مزه درباره ازدواج، عروس و داماد

عروس خاله می‌شود، با آه و ناله می‌شود (رفسنجانی)

عروس خانم به آفتاب می‌گوید تو نیا بیرون، من هستم. (رامسری)

عروس خانم پیشاپیش مادر شوهر راه می‌رود، داماد پیشاپیش پدر زن. (رامسری)

عروس خانوم ما عیبی نداره، سرش کله و پایش دونه داره. (شهر بابکی)

عروس خوب در کاهدان است و عروس زشت در میدان است.

عروس خوش قدم بچه اولش دختر است. (سیرجانی)

عروس خیلی خوجیر بود،آبله اش درآمد. (دامغانی)

عروس خیلی قشنگ بود، تب خال هم درآورد. (بختیاری)

مطلب مشابه: ضرب المثل های معروف | 500 تا از معروف ترین ضرب المثل های فارسی با معنی آنها

عروس در حجله و بچه در چله.

عروس دم حجله، نصیب کی می‌گرده؟ (بختیاری)

عروس را به دامان، چوپان را به چوب دستی. (کردی)

عروس را که بی سر انداز شوهر نمی‌دهند. (شیرازی)

عروس روز نبود، در شب مثل چراغ نور افشانی می‌کرد. (بختیاری)

عروس زیر تور بهش می‌گن زن کی هستی؟ می‌گه زن کانصیب. (لامردی) (کنایه از نگرانی از آینده پس از ازدواج.)

عروس ساکت و آرام نیزار را به آتش می‌کشاند. (ایلامی)

دختر که خوب باشد، از رفتار برادرش پیداست. (مینابی)

دختر که در گهواره است، مادر باید به فکر جهیزیه باشد.(مازندرانی)

دختر که راضی به ازدواج با جوان نشود، به ازدواج با پیر پیش قدم می‌شود. (اهری)

دختر که سنگین باشد، بختش رنگین می‌آید. (شوشتری و ایلامی)

دختر که قهر کرد، شوهر می‌خواهد، پسر که قهر کرد، زن می‌خواهد. (هزاره ای)

عروس سر تخته ؛ نصیب کدوم بدبخته؟

عروس سر خودش را نمی‌توانست ببندد، می‌رفت سر همسایه را می‌بست.

عروس گو دوش نبو، گوت: داماده کولوم جیر و جئوردره. (گیل و دیلم) (یعنی عروس گاو دوش نبود، می‌گفت طویله خانه داماد پایین و بالاست.)

عروس ما اگر رایش باشد خیلی کار می‌کند؛ اما هنوز ندیده ام رایش باشد.

مطلب مشابه: ضرب المثل کنایه دار با معنی و انواع ضرب المثل سنگین نیش دار

ضرب المثل ازدواج؛ 100 ضرب المثل با مزه درباره ازدواج، عروس و داماد

عروسی سرا مال بشناختی؟ (گیل و دیلم) (یعنی در خانه عروس باید او را انتخاب کرد؛ یعنی در لباس ساده خانه پدرش.)

عقد پسر عمو دختر عمو تو آسمون بسته شده.

قربان بی زنی که یک نان را تنها بزنی

کی گفته بود که زن کنی حسن جان؟ خود را اسیر غم کنی حسن جان؟

گل زن و شوهر را از یک تغار برداشته اند.

نامزد داری، لذت داری. زن داری ماتم داری (لامردی)

دختر هر کس وجیخ افتاد، مفت شوهر است.

دختر یا یک جو از مادرش پر طالع تر می‌شه یا کم طالع تر. (شهر بابکی)

دختر یک جو از ننه اش بالاتر است یا پایین تر. (زرقانی)

عروس سر تخته ؛ نصیب کدوم بدبخته؟

عروس سر خودش را نمی‌توانست ببندد، می‌رفت سر همسایه را می‌بست.

مطلب مشابه: ضرب المثل با داستان کوتاه و قصه های جالب برای کودکان

عروس گو دوش نبو، گوت: داماده کولوم جیر و جئوردره. (گیل و دیلم) (یعنی عروس گاو دوش نبود، می‌گفت طویله خانه داماد پایین و بالاست.)

عروس ما اگر رایش باشد خیلی کار می‌کند؛ اما هنوز ندیده ام رایش باشد.

عروسی سرا مال بشناختی؟ (گیل و دیلم) (یعنی در خانه عروس باید او را انتخاب کرد؛ یعنی در لباس ساده خانه پدرش.)

عقد پسر عمو دختر عمو تو آسمون بسته شده.

قربان بی زنی که یک نان را تنها بزنی

مطلب مشابه: اشعار ضرب المثل؛ گزیده ای از ضرب المثل در قابل شعر کوتاه فارسی

ضرب المثل ازدواج؛ 100 ضرب المثل با مزه درباره ازدواج، عروس و داماد

کی گفته بود که زن کنی حسن جان؟ خود را اسیر غم کنی حسن جان؟

گل زن و شوهر را از یک تغار برداشته اند.

نامزد داری، لذت داری. زن داری ماتم داری (لامردی)

دختره رو مادرش برای سنگین رنگین بودن نصیحت کرد: خونه شوور که رفتی بالا بالا بیشین حرفای گنده گنده بزن. رفت سر بخاری نشست گفت: شتر، فیل، کرگدن

دختری بگیر که مثل چوب کلفت روی مطبخ باشد. (تاتی)

خاخوری دیل مرد وانه، براری یه  گونه: تو زن نبنی؟ (گیل و دیلم) (یعنی: خواهره دلش شوهر می‌خواهد؛ به برادره می‌گوید: تو زن نمی‌بری؟)

خدا در و تخته رو جفت می‌کنه.

خدا در و دریچه را مناسب هم ساخته است. (لامردی)

داماد خوب یافتن مثل یافتن پسر است و داماد ناباب مثل از دست دادن دختر.

داماد سرخانه هم دختر می‌گیرد، هم خانه. (خوانساری)

داماد کتک خورده یادش می‌ماند که اسرار حجله را پیش فامیل عروس نگوید. (تهرانی)

داماد گوسفند شیرده نمی‌شده؛ آب هم جزو شام. (سیرجانی)

دختری را که مادرش تعریف کند، برای آقا داییش خوب است.

دختری که مادر داره، خوب شوهر داری می‌کنه. (سواد کوهی)

دختری که مادرش تعریفش بکنه، برای گیس ننه اش خوب است. (مشهدی)

زن تا نزاید بیگانه است.

زن گرفتن یه شبه، دلنگ دلنگش هزار شبه. (لامردی) (یعنی: ازدواج یک شب است؛ اما مشکلاتش تا آخر عمر خواهد بود.)

مطلب مشابه: ضرب المثل کوتاه و آموزنده با کاربردها و داستان این ضرب المثل های معروف و با معنی

زن نداری غم نداری

زن وخیز خبر داره، زن بشین هنر داره. (یعنی: زنی که در خانه باشد، می‌تواند کار هنری انجام دهد، ولی زنی که همه جا برود، از همه چیز باخبر می‌شود.)

سیا باشه، سوخته باشه، نمدی به کول داشته باشه، یه خرده پول داشته باشه.

شوهر بره کاروانسرا، نونش بیاد حرم سرا.

شوهر طاق اطاقه، قوم شوهر پایه اتاق.

شوهر کردم وسمه کنم، نیومدم وصله کنم. (کنایه از کارهای سخت در خانه شوهر)

شوهر مثل خاکشیر است. آن قدر باید آن را بشویی تا پاک نشود.

آردم به جوال باشه، شوهرم شغال باشه.

مطلب مشابه: ضرب المثل عربی زیبا؛ انواع ضرب المثل های عربی معروف با ترجمه فارسی

شوهرم شغال باشه، نونم تو تغار باشه. (یعنی: شوهر اگر بد اخلاق هم باشد مهم نیست. مهم این است که پولدار باشد.)

شوی زن زشت‌روی، نازیبا به

داماد نگو، بگو چرک بر دل است. (مازندرانی)

مطلب مشابه: ضرب المثل با موضوع حیوانات به همراه معنی آن

داماد وقتی نو است، مادر زن برای او دیوانه است. شش ماه بعد سر و صدای هر دو بلند است. (سراوانی)

دختر اگر کار بدی کند، صدا ندارد. عروس اگر چنان کند، دارام دروم.

دختر پل است و مردم راهگذر. (یعنی: آمد و شد خواستگاران به خانه دختر اشکالی ندارد.)

اگر بار دیگر دختر می‌شدم، می‌دانستم به کی شوهر کنم.

امسال برای یکی زن بگیر، سال دیگر برای داداشم.

آدم بی زن پادشاه بی غم است

بارا عروس گرفتن باس کَوش و چادر پاره کرد. (گرگانی) (یعنی: برای عروس گرفتن باید تلاش بسیاری کرد حتی تا آنجا که کفش و چادر آدم پاره شود.)

بچه از چله، عروس از حجله (لامردی)

بچه در گهواره، جهازش پاره پاره. (بروجردی)

عروس را به پیرایه همسایه یک شب بیشتر نتوان بست.

عروس از راه دور آوازه دارد. (لامردی)

عروس باید پسند داماد باشد. (بیرجندی)

سر می‌گرده هم‌سر پیدا می‌کنه. (یعنی: کند هم جنس با هم جنس پرواز) (یزدی)

پسر که قهر کند، زن می‌خواهد.

مطلب مشابه: 40 ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی و یا معنی آن به زبان فارسی

چه خوش است بی مردی، کوچه به کوچه بگردی. (لامردی)

دختر کوچک شوهر می‌کند، دختر بزرگ گریه می‌کند. (لری)

دختر که آتیش پاره شد، شوهر بده که ضایع شد. (دامغانی)

دختر که آواز بخواند، شوهر می‌خواهد. (شهر کردی)

دختر که خاله اش تعریفش را بکند، برای عمه اش خوب است. (بهمنیاری)

عروس تعریفی عاقبت شلخته در آمد (از آب در آمد)

عروس به پشت پرده، قسمت کجا می‌گرده؟ (اصفهانی)

عروس به جُلت؟ به جهیزیه ات؟ (ایلامی)

عروس به روز نیست، در شب پاره ماه است. (بختیاری)

عروس به قدم، چوپان به چوب دستی و همسایه به نفس

عروس پا در رکاب، تا نصیب چه کسی باشد. (لکی)

عروس پس پرده، بخت آیا به کی بگرده؟

عروس تنبل مادر شوهر غیرتی را دوست دارد. (اصفهانی)

عروس جای دختر را نمی‌گیرد، گوش و دماغ پدر شوهر را می‌برد. (آملی)

عروس جهانه، از خودش بد گمانه. (گلبافی)

عروس حاج حسینا، یک شب به طاقش نزنی شیون و شینا. (تهرانی)

عروس خاله دائم به سرمه ماله. (بختیاری)

عروس خاله سرمه بکش، عروس عمه تاوه به رویش. (بختیاری)

مطلب مشابه: انشا در مورد ضرب المثل های مختلف برای پایه های مختلف تحصیلی

مطالب مشابه را ببینید!

ضرب‌ المثل‌ های آمریکایی؛ 70 ضرب المثل معروف آمریکایی و معادل فارسی ضرب المثل ژاپنی؛ بیش از 100 ضرب المثل با معنی کشور ژاپن ضرب المثل چینی؛ معروف ترین ضرب المثل های چینی و معادل فارسی آنها ضرب المثل فرانسوی؛ معروف ترین ضرب المثل های فرانسوی با ترجمه فارسی ضرب المثل عربی زیبا؛ انواع ضرب المثل های عربی معروف با ترجمه فارسی اشعار ضرب المثل؛ گزیده ای از ضرب المثل در قابل شعر کوتاه فارسی اشعار ضرب المثل دار و شعر با معانی جالب و کنایه دار مفهومی متن درباره شخصیت و شعور (جملات سنگین با مهنی درباره شعور افراد) متن درباره لذت بردن از کار؛ جملات انگیزه دهنده برای شغل و کار کردن متن از بزرگان برای استوری؛ 70 جملات ناب و حکیمانه ارزشمند