شعر نگار و اشعار کوتاه تک بیتی با اسم و کلمه نگار

شعر نگار

در این بخش مجموعه شعر نگار و اشعار کوتاه با کلمه و اسم نگار را از شاعران مختلف گردآوری کرده ایم.

در راه نگار کشته باید گشتن

و آنگاه نگار را خبر باید کرد

***

کین نقش و نگار نیست الا

نقش دومین چشم احوال

***

شعر نگار و اشعار کوتاه تک بیتی با اسم و کلمه نگار

برخیز و می بریز که پاییز می‌رسد

شتاب ای نگار که غم نیز می‌رسد

***

ز خون دیده همه دست من نگار گرفت

مگر که دست بگیرد بدان نگار بگوی

***

مطلب مشابه: شعر کوتاه ( مجموعه اشعار کوتاه با موضوعات عاشقانه، زندگی و زیبا)

شعر تک بیتی با اسم و کلمه نگار

خبرم رسیده امشب ، که نگار خواهی آمد

سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد

***

شعر نگار و اشعار کوتاه تک بیتی با اسم و کلمه نگار

نگارین دست من بگرفت و از دست نگارینش

دلم خون گشت و زین دستم نگار از دست بیرون شد

***

از روی نگارین تو بیزارم اگر من

تا روی تو دیدم به دگر کس نگرستم

***

مطلب مشابه: شعر زندگی + مجموعه اشعار زیبا در مورد زندگی سخت و ساده از بزرگان

من در کنار تو، تو در کنار من

بی تو همیشه خزانم؛ ای نگار من

***

شستم به آب غیرت نقش و نگار ظاهر

کاندر سراچه دل نقش و نگار دارم

***

حافظ از سرپنجه عشق نگار

همچو مور افتاده شد در پای پیل

***

طبع رعناگرای شیرین کار

کرده حسن عروس فکر نگار

***

مهر تو نگار سرو قامت

بر من رقمست تا قیامت

***

مطلب مشابه: شعر کوتاه + مجموعه اشعار کوتاه بسیار زیبا از شاعران معروف ایرانی

بپوش چهره که مشاطگان نقش نگار

ز شرم روی تو دست از نگار می شویند

***

من خسته چون ندارم نفسی قرار بی‌تو

به کدام دل صبوری کنم ای نگار بی‌تو

***

ای مه، کجا رسی به رکاب نگار من

گیرم که خود عنان تو بر آسمان رود

***

هار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد

نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد

***

گلی بدست نمی آیدم برنگ نگار

ولی ز غالیه بوی نگار می شنوم

***

نگار من امشب سر ناز داشت

بر افتادگان چشم بد ساز داشت

***

نوبت تست ، کار خود بنمای

تاج گوهر نگار خود بنمای

***

خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار

به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود

***

باده گلرنگ تلخ تیز خوش خوار سبک

نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام

این مطالب را هم ببینید