شعر تک بیتی و دو بیتی درباره دوست (اشعار ناب و سنگین رفاقت، دوستی و رفیق)

شعر زیبای تک بیتی و دو بیتی در وصف دوست

گلچینی از زیباترین اشعار تک بیتی و دو بیتی برای دوست، دوستی، رفاقت و رفیق را از شاعران مختلف در این بخش روزانه آماده کرده ایم.

به تحریک حسادت، یا تغافل، بازبان بازی

به کوی دوست با صد حیله راهی کرده‌ام پیدا
پژمان

***

گر نیست به کام تو پریشانیم ای دوست

بازآ که پریشان تر از این نیز توان شد
پژمان

***

مست می ‌باش که درعالم مستی بادوست

رمزها هست که در عالم هشیاری نیست
شوریده شیرازی

***

دوست حق داشت اگرپای به چشمم ننهاد

دید کز اشک روان هر طرفش دریا بود
محیط قمی

***

شعر تک بیتی و دو بیتی درباره دوست

به یادگار دلی داشتم ز حضرت دوست

ندانم از چه سبب دوست یادگار ببرد
شمس مغربی

***

زنده شود هر که پیش دوست بمیرد

مرده دل است آن که هیچ دوست نگیرد
سعدی

***

شعر تک بیتی برای رفیق

گر برود جان ما در طلب وصـــــــل دوست

حیف نباشدکه دوست دوسترازجان ماست
سعدی

***

به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست

عــاشقم برهمه عالم که همه عالم از اوست
سعدی

***

شعر تک بیتی و دو بیتی درباره دوست

گر از دوست چشمت بر احسان اوست

تو در بند خــــویشی نه در بند دوست
سعدی

***

دوست آن دانم که گیرد دست دوست

در پریشان حـــــالی و درمــــــاندگی
سعدی

***

سخن گفتن مرا یک لحظه بــــا دوست

بسی خــــوشتــــر زعمـــــر جاویدانی
نوید خراسانی

***

دمی‌ با دوست‌ در خلوت‌ به از صد سال در عشرت

من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم
سعدی

***

شعر تک بیتی و دو بیتی درباره دوست

به صد سال یک دوست آید به دست

به یک روز دشمــــن توان کرد شصت
اسدی طوسی

***

اشعار دو بیتی برای رفیق و دوستان

دوست دارم که دوست عیب مرا

همچـــو آئینـــــــه روبرو گـوید

نه که چون شانه با هزار زبان

پشت ســـــر رفته مـو به مو گوید
نشانی دهلوی

***

طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد

در دل دوست به هر حیله رهی بایدکرد
نشاط اصفهانی

***

درپیش دوست تحفة جان بس محقّر است

در خاک پای یار سر از خاک کمتر است
نجمی اصفهانی

***

شعر تک بیتی و دو بیتی درباره دوست

من از جهان بهین خوشدمم که دارم دوست

چو دوست نیست مبادا جهان و هر چه در اوست
مظهر

***

دوست جای‌دیگرومن‌مانده ام درکوی دوست

کز در و دیوار کوی دوست آید بوی دوست
محتشمی کازرونی

***

باز در آمد ز در جلوه کنان دوست دوست

دیده غلط می‌کند نیست غلط اوست اوست
مولوی

***

رفتم امّا دل من مانده بر دوست هنوز

می برم جسمی و جان در گرو اواست هنوز
سیمین بهبهانی

***

چیست از این خوبتر در همه آفاق کار

دوست به نزدیک دوست یار به نزدیک یار
ابوسعید ابوالخیر

***

شعر تک بیتی و دو بیتی درباره دوست

دوست باشد کسی که در سختی

باری از دوش دوست بر دارد

نه که ســـر بــــــار زحمت خــــود نیز

بــــر ســــر بـــار دوست بگـــــــــــذارد
شهریار

***

شعر معروف در وصف دوست

از در دوست چه گویم به چه عنوان رفتم

همه شوق آمده بودم همه حرمان رفتم
عرفی شیرازی

***

ای کاروان آهسته ران کارام جانم می‌رود

وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود

در رفتن جان ازبدن گویند هر نوعی سخن

من با دو چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود
سعدی

***

بستم دوباره رشتة مهر بریده را

دادم به دوست دست به دندان گزیده را
گلچین معانی

***

رفتی ز چشم و مانده به جا ماجرای تو

خالی است در دو دیده ام ای دوست جای تو
قصاب کاشانی

***

شرح جفای دوست نه بهر شکایت است

مقصود ذکر اوست دگرها حکایت است
فیضی تربیتی

***

شعر تک بیتی و دو بیتی درباره دوست

شور بزم دوستان از نالة گرم من است

همچو بانگ نی میان انجمن پیچیده ام
بهادر یگانه

***

چو روز حشر برآریم سر ز خواب اجل

به روی دوست شود باز چشم بستة ما
بابافغانی

***

هزار سال پس از مرگ من چو باز آیی

ز خاک نعره بر آرم که مرحبا ای دوست
سعدی

***

ز حد گذشت جدائی میان ما ای دوست

بیا بیا که غلام توام بیا ای دوست
سعدی

***

اشعار خاص برای دوستان عزیز

خودپرستی ز شما دوست پرستی از من

غم جـــان است شما را غم جانانه مرا
علی اطهری

***

برای خاطر دشمن ز ما بریدی مهر

طریق دوستی این است؟ مرحبا ای دوست
وصال شیرازی

***

عشق‌ پیش از اجلم کشت و به مردن نگذاشت

شاد از اینم که مرا دوست به دشمن نگذاشت
شوشتری

***

گر مُخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را
سعدی

***

از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است

پیغــــام آشنـــا نفس روح پرور است
سعدی

***

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

چه شکر گویمت ای کردگار بنده نواز

حافظ

مطالب مشابه را ببینید!

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا برای دوست؛ 100 متن قشنگ و بی نظیر برای رفیق متن پدر شدنت مبارک برای دوست و رفیق؛ جملات زیبای تبریک برای پدر شدن متن برای رفیق فابریک + جملات صمیمانه و زیبا در وصف دوست بامرام کپشن دوستانه و رفاقتی؛ جملات زیبای زیر عکس برای دوست و رفیق متن رفاقتی سنگین کوتاه؛ 50 جمله لاتی سنگین و خفن برای رفیقم متن طولانی برای دوست؛ جملات بلند برای رفیق قدیمی و با مرام متن تبریک ازدواج + جملات رسمی و صمیمانه تبریک ازدواج رفیق خواهر برادر و دوستان متن رفیق اینستا کوتاه؛ 40 جمله رفاقتی سنگین و شیک برای دوست عزیز جملات شب بخیر دوستانه + متن دوستانه و رسمی شب بخیر برای رفیق و همکار تبریک بارداری به دوست؛ جملات حاملگیت مبارک رفیق عزیزم