جمله ناب کوتاه از بزرگان جهان + سخنان جالب در مورد عشق و زندگی

مجموعه جملات و سخنان ناب از بزرگان جهان

در این مطلب روزانه گلچین و برگزیده جملات ناب و کوتاه بزرگان و سخنانی خواندنی در مورد عشق و زندگی را گردآوری کرده ایم.

بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند
تا دوباره به عادت های کهنه مشغول شوند .
پائولو کوئلیو

***

سخن زیبا در مورد خوشبختی

غنچه خوشبختی در جای تاریک، بی صدا و گودی پنهان شده که بسیار نزدیک به ماست، ولی کمتر از آنجا می گذریم و آن، دل خود ماست.
موریس مترلینگ

***

جملات زیبا در مورد اطرافیان

ما همیشه
یا جای درست بودیم در زمان غلط
یا جای غلط بودیم در زمان درست
و همیشه ، همینگونه همدیگر را از دست داده ایم . . .
مون پالاس پل استر

***

سخنان انگیزشی بزرگان

هر آنچه را که می توانید انجام دهید ، و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع کنید ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد .
گوته

***

سخن بزرگان در مورد امیدواری

هنگامی که امیدوارید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند، برای ایجاد عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با سرچشمه عشق درون خود از دست می دهید.
باربارا دی آنجلیس

***

جمله ناب کوتاه از بزرگان جهان

سخنان بزرگان در مورد احساسات

هیچ موجودی در دنیا وجود ندارد که در اثر عشق ورزیدن به یک موجود دیگر، حتی اگر یک عشق پیش پا افتاده و پست هم باشد، اصلاحی در روح خود به عمل نیاورد.
موریس مترلینگ

***

محبت نیرومندترین قدرتی است که جهان در اختیار خود دارد و در عین حال ساده ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد.
ماهاتما گاندی

***

عشق کور است و عشلق نمی توانند کارهای احمقانه ای را که مرتکب می شوند ببینند.

شکسپیر

***

جمله ناب کوتاه از بزرگان جهان

سخن جالب بزرگان

خوشتر از دوران عشق ایام نیست بامداد عاشقان را شام نیست

سعدی

***

روی دروازه قلبم چنین نوشتم: عبور ممنوع. ولی عشق خندخ کنان وارد شد و گفت: من همه جا داخل می شوم.

هربرت شیپمن

***

عشق به اندازه مرگ قوی است، حسادت باندازه قبر بی رحم است.

آوازه سلیمان

***

اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد ، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد!!!!!!!

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند.

مارکز

***

جمله ناب کوتاه از بزرگان جهان

جملات زیبا از بزرگان

عشق و سختی بهترین وسیله آزمایش زندگی زناشویی است.

ساموئل امایلز

***

آدم باید همیشه عاشق باشد، اینست که مرد نباید ازدواج کند .

اسکاروایلد

***

عشق یعنی احضار موهبت های جاودان زندگی

اگر عشق ارزشمند بیابدت، هدایتت می کند

کاترین پاندر

***

جمله ناب کوتاه از بزرگان جهان

عشق نباید آدمی را به گوشه نشینی وادار کند

این شیفتگی باید توان پرتاب انسان

به سوی آرمان های راستین را داشته باشد

حکیم ارد بزرگ

***

سخنان زیبا از بزرگان در مورد دوست داشتن

کسي را که دوستش داری، آزادش بگذار؛

اگر قسمت تو باشد بر می گردد

و گرنه بدان که از اول مال تو نبوده است

ازدواج هميشه آنگونه كه می پنداريد، نتيجه عشق نيست

ناپلئون بناپارت

***

عشق از بزرگترين و قويترين مردان، ديوانگان

و از ديوانگان، عاقلان دور انديش می سازد

گوستاولوبون

***

مطلب مشابه: سخنان قشنگ کوتاه موضوعات مختلف { 10 سخن ناب و زیبا از بزرگان }

جمله ناب کوتاه از بزرگان جهان

هيچ موجوی در دنيا وجود ندارد كه در اثر

عشق ورزيدن به يک موجود ديگر

حتی اگر يک عشق پيش پا افتاده و پست هم باشد،

اصلاحی در روح خود به عمل نياورد

موريس مترلينگ

***

جملات زیبا از بزرگان در مورد عشق

عشق معشوق را طعمه ی خویش می بیند

و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید

و اگر ربود با هردو دشمنی می ورزد

و معشوق نیز منفور می گردد

علی شریعتی

***

جمله ناب کوتاه از بزرگان جهان

هیچ یک از ما نمی‌ توانیم کارهای بزرگ بکنیم

ولی می‌توانیم کارهای کوچک با عشق بزرگ کنیم

مادر ترزا

***

یادت باشد که تو عشق را انتخاب نمی‌ کنی

عشق تو را انتخاب می‌ کند

تنها کاری که واقعا می‌ توانی بکنی این است که

وقتی به زندگی‌ ات می‌ آید آن را به خاطر تمام ابهامش بپذیری

کنت نربرن

مطالب مشابه را ببینید!

متن در مورد تجربه + سخن و جملات بزرگان در مورد تجربه افراد در زندگی جملات درباره بدبختی؛ 50 متن و جملات بزرگان درباره احساس بدبختی جملات بزرگان درباره موسیقی؛ سخنان زیبا درباره دنیای موسیقی جملات بزرگان در ستایش از داشتن پشتکار و تلاش به انگلیسی و با ترجمه جملات بزرگان در مورد افتخار و متن آموزنده درباره سربلندی خود جملات بزرگان در مورد ادب و تواضع و متن درباره احترام و شعور داشتن متن در مورد حیوانات + سخنان و جملات بزرگان در مورد حیات وحش و حیوان متن در مورد میانه روی + سخن و جملات بزرگان در مورد اعتدال و میانه روی جملات بزرگان در مورد مرگ عزیزان و سخنانی آموزنده در مورد از دست رفتن اطرافیان متن انگیزشی برای تنهایی (سخنان پر انگیزه و جملات بزرگان درباره تنهایی)