جملات ناب انگلیسی با متن های ترجمه شده و با موضوعات با معانی مختلف

مجموعه جملات ناب انگلیسی با معنی زیبا

گلچین جملات ناب انگلیسی با معانی ترجمه شده بسیار زیبا و با موضوعات مختلف را در این بخش روزانه آماده کرده ایم. این متن های ناب انگلیسی را می توانید برای کپشن خاص و متفاوت خود انتتخاب کنید.

You must expect great things of yourself before you can do them
تو باید قبل از اینکه کار‌های بزرگی انجام می‌دهی انتظار آن‌ها را از خودت داشته باشی.

***

Success is about creating value
موفقیت درباره ایجاد ارزش است.

***

When you finally learn your self–worth… you stop giving others discounts

وقتی در نهایت متوجه ارزش خود شوید، خود را دست کم نخواهید گرفت. – ناشناس

***

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانته
Always the huge blaze is from small spunkie.

***

جملات خاص انگلیسی با معنی زیبا

Family where life begins and love never ends
خانواده جایی است که زندگی شروع می‌شود و عشق هرگز تمام نمی‌شود.

***

If you’re lucky, family members are your friends
اگر خوش‌شانس باشید، اعضای خانواده دوستان شما هستند.

***

Worrying is like paying a debt you don’t owe

نگرانی مانند پرداخت بدهی است که بدهکار آن نیستید. – مارک تواین

***

It is a wise father that knows his own child
یک پدر عاقل است که فرزند خود را می‌شناسد.

***

Never let the fear of striking out keep you from playing the game
هرگز اجازه ندهید که ترس از حذف شدن شما را از انجام بازی باز دارد.

***

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته
Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.

جملات ناب انگلیسی

Friendship is born at the moment when one man says to another “What! You too? I thought that no one but myself…”
دوستی در لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: “چی! تو هم؟… فکر می‌کردم که هیچ‌کس جز خودم … “

***

A friend is someone who knows all about you and still loves you
دوست کسی است که همه چیز را در مورد شما می‌داند و هنوز هم شما را دوست دارد.

***

In a day when you don’t come across any problems you can be sure that you are traveling in a wrong path
در یک روز اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوید می‌توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید.

***

حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست..بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کن
The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said.

***

A hero is someone who has given his or her life to something bigger than oneself

قهرمان کسی است که جان خود را برای چیزی بزرگ‌تر فدا کرده است. – جوزف کمبل

***

اگر ارزشهای واقعی خود رانمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید.آنتونی رابینز
If you don’t know your real price, be ready for affliction.

***

تمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اوشو
All moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.

***

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کرد
Having sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth.

جملات ناب انگلیسی

متن کپشن انگلیسی با معانی زیبا

Your time is limited, so don’t waste it. Don’t be trapped by dogma. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition
زمان شما محدود است، پس زندگی خود را هدر ندهید. گرفتار دام تعصب نشوید. اجازه ندهید که صدای نظر دیگران صدای درونی شما را خفه کند؛ و از همه مهمتر، این شجاعت را داشته باشید که قلب و بینش خود را دنبال کنید.

***

Go confidently in the direction of your dreams
با اعتماد به نفس در مسیر رویا‌های خود گام بردارید!

***

Good things happen to those who hustle

اتفاقات خوب برای افرادی رخ می‌دهد که تلاش می‌کنند. – آنائیس نین

***

اسرار خویش به کسی مگوی زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه اید از سینه دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد
Don’t say your secrets to others, because the heart that is tired from itself secrets, shouldn’t expect others to be trustee.

***

Life is a gift, given in trust – like a child
زندگی هدیه‌ای است که با اعتماد داده می‌شود – مانند یک کودک.

***

شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان
6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.

جملات ناب انگلیسی

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking
ساختن زندگی شاد به چیز‌های بسیار کمی احتیاج دارد. همه چیز در درون توست، در طرز فکر کردن تو.

***

جملات انگلیسی غمگین

Motivational Instagram Captions
!Don’t stop when you are tired. Stop when you are don
وقتی خسته شدید متوقف نشوید. وقتی کار تمام شد، متوقف شوید!

***

We have a responsibility to help those around us and help others in need

این وظیفه ما است که به اطرافیان و افرادی که نیازمند هستند، کمک کنیم. – ویرجینیا ویلیامز

***

! I don’t care what people think of me. Mosquitos find me attractive
من اهمیتی نمی‌دهم که مردم درباره من چه فکر می‌کنند. پشه‌ها مرا جذاب می‌دانند!

***

خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید.هنریواردبیچر
Force yourself to be best that others expect from you.

***

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم.

***

It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not
خیلی بهتره به خاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشن تا به خاطر چیزی که نیستی دوستت داشته باشن.

***

انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباست. دکتر ماکارنکو
Well behavior and debonair human is really beautiful.

جملات ناب انگلیسی

We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves
ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.

***

به افکار خود اهمیت بدهید،این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند
Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality.

***

Some people look for a beautiful place. Others make a place beautiful

بعضی از مردم به دنبال یک مکان زیبا هستند. دیگران یک مکان را زیبا می‌کنند. – عنایت خان

***

You don’t need twenty friends to say you have friends. Like most things in life, it’s quality over quantity. The less you have, the more you can take care of them
شما نیازی به بیست دوست ندارید که بگوئید دوست دارید. مانند بیشتر چیز‌ها در زندگی، کیفیت بر فراز کمیت است. هرچه تعدادشان کم‌تر باشد، بیشتر می‌توانید از آن‌ها مراقبت کنید.

***

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day
سخت کار کن، مثبت اندیش باش و صبح‌ها سحرخیز باش. این بهترین قسمت روز است.

***

هرگاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهی.ویندایر
When you understand that you specify your aims, you will know that you make your life yourself.

***

متن کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today
آن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

***

Life is fragile. We’re not guaranteed a tomorrow so give it everything you’ve got

زندگی شکننده است. فردا تضمین شده نیست بنابراین امروز را غنیمت بشمارید. – تیم کوک

مطالب مشابه را ببینید!

متن ناب (جملات ناب و زیبای حکیمانه | عاشقانه | عارفانه | فلسفی) سخن بزرگان درباره یوگا و به آرامش رسیدن (جملات ناب در مورد یوگا کردن) متن تبریک روز دختر + پیام های خاص برای تبریک روز دختر و جملات ناب متن انگلیسی در مورد خدا + جملات ناب و زیبا در مورد خداوند با ترجمه فارسی جملات ناب مجری گری و متن های ناب با معنی برای اجرا جملات ناب شهدا | نقل قول های زیبا | سخنان شهیدان بزرگ متن از بزرگان برای استوری؛ 70 جملات ناب و حکیمانه ارزشمند عکس نوشته سخنان حضرت علی (ع) + سخنان و جملات ناب آموزنده از امام علی (ع) متن در مورد بهار و شکوفه؛ شعر و جملات ناب در وصف بهار متن در مورد خودم و خدا؛ جملات ناب و دلنوشته درباره تنهایی من با پروردگار