جملات شب بخیر داداش + متن های کوتاه صمیمانه برای شب بخیر گفتن به برادر

متن و جملات شب بخیر ویژه برای برادر و داداش عزیزم

جملات ویژه برای شب بخیر گفتن به داداش و متن های صمیمانه برای عرض شب بخیر برای برادر عزیز را با جملات زیبا در این مطلب روزانه جمع آوری کرده ایم.

با آرزوی یک خواب خوب
تو سزاوار آرامش هستی
شب بخیر!

***

دست از انجام همه کارهایت بردار و استراحت کن
وقت خواب است
شب بخیر داداشم!

***

همانطور که ستاره ها آسمان شب را روشن می کنند
خاطرات خوش کودکی ما در زندگی من می درخشند.
شب بخیر داداش جونم!

***

شب بخیر برادر!
به بالا نگاه کن
ما هر دو زیر یک آسمان پرستاره هستیم.

***

هر چقدر هم که دور باشی
همیشه در فکر من هستی
شب بخیر داداش!

***

متن شب بخیر گفتن

 هر وقت می گویم شب بخیر
در واقع می گویم دوستت دارم
شب بخیر برادر جانم!

***

جملات شب بخیر داداش

شب فرصتی شگفت انگیز برای استراحت
بخشش
خواب دیدن
لبخند زدن
و آماده شدن برای همه نبرد هایی است که فردا باید بجنگید
شب خوبی داشته باشی!

***

در حالی که خواب می بینی
برایت آرزو می کنم هر امید و هدفی که داری محقق شود
فقط می خواهم به هر آنچه آرزو کردی برسی
شب بخیر!

***

 ایمان داشته باش
چون فردا روز جدیدی است
راهی جدید است
و زمانی است که می توانی نظر خود را بیان کنی
تسلیم شب شو
و خوب بخواب
تمام تنش ها و استرس ها تمام می شوند
شب بخیر داداش گلم!

***

جملات شب بخیر داداش

هرگز اجازه نده که تاریکی یا منفی نگری در فضای بیرونی تو تاثیر بگذارد
فقط صبر کن تا صبح فرا برسد
و نور روشن تاریکی را غرق کند
شب خوبی داشته باشی!

***

جملات شب بخیر داداش

 این پایان روز است
اما به زودی یک روز جدید می آید
شب بخیر و خوابای خوب ببینی!

***

هر شب قبل از خواب حرف مثبتی با خودت بزن
شب بخیر و خوب بخوابی!

***

فردا روز بزرگی خواهد بود
پس خوب بخواب و خوب بیدار شو
امیدوارم شبی آرام داشته باشی!

***

جملات شب بخیر داداش

بعد از این روز سخت
آرزو می کنم خوب بخوابی
و امیدوارم فردا روحیه خوبی داشته باشی
شب تو بخیر داداش!

***

متن خاص شب بخیر گفتن به داداشم

قلبت را لمس کن
چشمانت را ببند آرزو کن
شب بخیر بگو به آسمان بسیار گسترده
به ستاره های بسیار نورانی
به چراغ های خاموش
خوب بخوابی!

این مطالب را هم ببینید