جملات دکتر هلاکویی + متن و سخنان آموزنده دکتر فرهنگ هلاکویی به همراه عکس نوشته

جملات دکتر هلاکویی

در این بخش متن، سخنان و نقل قول های دکتر فرهنگ هلاکویی که در مورد زندگی هستند را قرار داده ایم.

جملات و سخنان آموزنده دکتر فرهنگ هلاکویی

دکتر هلاکویی یک جامعه شناس ایرانی قیم خارج از کشور است و مدرک دکترا در رشته جامعه شناسی دارد و در سه رشته روانشناسی، اقتصاد و مشاوره ازدواج هم مدرک کارشناسی ارشد دارد.

جملات دکتر هلاکویی

ما با پذیرش وظیفه و مسئولیت پدر و مادر می شویم، نه با تولید مثل.

جملات دکتر هلاکویی

اگر در طی روز ساعت‌ها به فرزند خود محبت و فقط چند لحظه او را تنبیه کنید، تلخی و رنج تنبیه بیشتر از شیرینی ساعت‌ها محبت در روان کودک بر جای می‌ماند.

جملات دکتر هلاکویی

جملات دکتر هلاکویی

هرگز نگویید «تو بچه‌ی بدی هستی». بگویید «تو بچه خوبی هستی، ولی کار اشتباهی انجام داده ای»

جملات دکتر هلاکویی

زنان به علت فشار روانی ناشی از دنیای امروز، تغییرات هورمونی، تبعیض و نادیده گرفته شدن حق و حقوقشان، دو برابر بیشتر از مردان به افسردگی مبتلا می‌شوند.

جملات دکتر هلاکویی

روزی که همسر خود را به انجام کاری که دوست ندارد وادار کردید، به زودی از شما متنفر خواهد شد.

جملات دکتر هلاکویی

همسر شما باید «نفر اول» زندگی شما باشد.

جملات دکتر هلاکویی

سخنان دکتر هلاکویی

مصلحت آمیز را در هیچ شکل و فرمی قبول ندارم. چون بدون تردید می توان برای هر دروغی یک مصلحتی را پیدا کرد.

جملات دکتر هلاکویی

انسان نمی تواند با شک زندگی کند. اما با واقعیت و حقیقت سخت و تلخ می تواند.

جملات دکتر هلاکویی

عکس نوشته از جملات فرهنگ هلاکویی

هیچ رابطه بد ‪ زناشویی با به دنیا آمدن کودک خوب نمی شود.

جملات دکتر هلاکویی

بیشتر افراد با شخصی ازدواج می کنند که بدترین ویژگیهای اخلاقی پدر یا مادرشان را دارد.

این مطالب را هم ببینید