جملاتی درباره یتیم؛ متن های مذهبی و حدیث درباره مال یتیم و رفتار با او

ما امروز در سایت ادبی و هنری روزانه قصد داریم جملاتی با محوریت یتیم را برای شما عزیزان قرار دهیم. این جملات و متن‌ها صرفا با کلمه یتیم ساخته شده‌اند و می‌توانند هر نوع موضوعی را پوشش دهند. در ادامه متن همراه ما باشید.

جملاتی درباره یتیم؛ متن های مذهبی و حدیث درباره مال یتیم و رفتار با او

شعرهای زیبا درباره یتیم

چو بینی یتیمی سرافکنده پیش

مده بوسه بر روی فرزند خویش

یتیم ار بگرید که نازش خرد؟

وگر خشم گیرد که بارش برد؟

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی

فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودکی یتیم

کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست

پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت

این اشک دیده ی من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است

این گرگ سالهاست که با گله آشناست

آن پارسا که ده خَرَد و مُلک، رهزن است

آن پادشا که مال رعیّت خورد، گداست

بر قطره ی سرشک یتیمان نظاره کن

تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود

کو آن چنان کسی که نرنجد ز حرف راست

مطلب مشابه: حدیث درباره برکت زندگی؛ مجموعه احادیث از بزرگان در مورد برکات زندگی

شعرهای زیبا درباره یتیم

من روزه ام!!!!

تمام سال را روزه ام.

ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.

فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.

فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.

فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.

فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.

فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.

فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.

فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.

فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.

فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.

فکر من حق ندارد زورگو باشد.

فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و بی تفاوت از کنارش عبور کند.

فکر من ………………

آری من روزه ام ،

نه روزه نخوردن غذا ،

بلکه روزه انسان بودن،

روزه مردانه زیستن،

روزه جاودانه شدن.

آری من تمام سال را روزه ام.

تمام ساعتها را روزه ام. تمام دقائق را روزه ام

تا یتیم از یک بمن بخشید نیم

تو خریدی گوهر و دُرِ یتیم

الا تا نگرید که عرش عظیم

بلرزد همی چون بگرید یتیم

برحمت بکش آبش از دیده پاک

بشفقت بیفشانش از چهره خاک

دنیا زیباتر می شود ، اگر :

در حضور بیمار ، سلامتی مان را به رخش نکشیم !

در حضور فقیر ، دم از مال منالمان نزنیم !

در حضور ناتوان ، قدرت نمایی نکنیم !

در حضور غصه دار ، خوشحالی نکنیم !

در حضور زندانی ، آزادی مان را جلوه نمایی نکنیم

در حضور افرادی که فرزند ندارند ، از بچه هایمان تعریف نکنیم !

در حضور یتیم ، از پدر و مادرمان تعریف نکنیم !

شعرهای زیبا درباره یتیم

مرا باشد از درد طفلان خبر

که در طفلی از سر برفتم پدر

یکی خار پای یتیمی بکند

بخواب اندرش دید صدر خجند

همی گفت و در روضه ها می چمید

کز آن خار بر من چه گلها دمید

یکی شبهای وانفسای دنیا

شنیدم ناله ی یک طفل تنها

خداوندا ندارم من به دنیا

رفیق وهمدمی جزاشک شبها

نه دست مادری تسکین غمها

نه آغوش پدر دارم خدایا

یتیم وبی کس ونالانم اینجا

برایم درد وغم کردی مهیا

که چون پروانه ای صدرنگ زیبا

بسوزم اینچنین بر شمع غمها

که هرشب هست برمن مثل یلدا

وجودم را فرو بردی به غمها

ودیدم ناگهان آن طفل تنها

به خوابی رفت دراین سوزوسرما

همی رفتم کنار او در انجا

ودیدم رفته بود از دارِ دنیا

ندانم حکمت کارت خدایا

چرا رحمی نمانده توی دلها

که من سردر گمم در کاردنیا

چه ظلمی کرده بود این طفل تنها

چراجان داددر این سوز وسرما

جوابم را بده یابار الاها

پروازِ منتظرِ

نگاهِ

دخترِ یتیمِ دیار ما

زیر سایه ی

آلاچیق شکسته ی احساس کاذب مان

تلنگری است

به تفکر اندیشمند

انساندوستی ما.

ما انسانیم آیا !!؟.

ای آخرین رنج،

روزی شانه هایم به غایت لرزید.

ای آخرین رنج،

گریه هایم تمام و

اشک های شوقم به غایت روزی خشک

عشقمان یتیم شد.

کاش می دانستی

این عشقِ یتیم شده را

بزرگ کردن

با دستانی خالی،

به تنهایی،

چقدر سخت است

و چقدر صبر می خواهد!

مطلب مشابه: حدیث درباره مال و ثروت؛ سخنان درباره لقمه حلال و رزق و روزی با برکت

شعرهای زیبا درباره یتیم

بگو با من حدیثی از غمت را

عطایم کن دلی عبدالعظیمی

گرفتم نان و خرمای غزل را

علی هستی و من بچه یتیمی

همیشه در خیالم سیب دارم

که نیمی هادی و مهدی است نیمی..

یتیمی بی نوا آزرده خاطر

بشد عاشق چو بر یک دخت شاطر

یکی دختر که رعنا بود و خوشگل

قیامت قد؛ قیامت رو ؛ جواهر

ولی دختر ز آن جا رخت بر بست

چنان گویی که گردید است مسافر

به هر گاهی که مادر نان طلب کرد

به چشمان می شد آن دختر چو ظاهر

ولی افسوس آن زیبا نیامد

پناه آورد عاشق سوی شاعر

به گو شعری که دلبر باز آید

دلم را شاد کن وافر به وافر

نوشت از بهر او شعری بسی ناب

جوان خوش از درون شد روح طاهر

ولی افسوس که شعر را سوخت شاطر

شدش از این خبر آزرده خاطر

یتیمی گر قرارش آرزو بود

پدر کی مرده بود اندر بنادر

یتیمان آرزوها خام دارند

به جز گاهی که آن هم هست نادر

بگو با من حدیثی از غمت را

عطایم کن دلی عبدالعظیمی

گرفتم نان و خرمای غزل را

علی هستی و من بچه یتیمی

همیشه در خیالم سیب دارم

که نیمی هادی و مهدی است نیمی..

انشام دوباره بیست بابای گلم!

موضوع: (کسی که نیست)

-بابای گلم-

دیشب زن همسایه به من گفت: یتیم

معنای یتیم چیست بابای گلم!

من منتظرم عزیزم!حتما” برگرد

از این سفر دراز لطفا” برگرد

دعوت شده ای به مدرسه،باباجان!

یک لحظه فقط بیا و فورا” برگرد

چه نمازی سـت؟ کز آن می رود ایمانِ یتیم

دیـده بُگشـــــا و ببیـن حــالِ پـریشـــانِ یتیم

چه نمازی؟ به سحر خواندی و درشامگهان

دُرِّ اشـــکی ست فــراورده ی چشــمانِ یتیم

پاسخت چیسـت الاعاشقِ سیم و زَر و زور؟

بوده ای گــرگ، به چشــمانِ هـراسـانِ یتیم

چون گلی بر لبِ جــویی بزند بوسـه بر آب

می تــراود غــــزلـم از لبِ غــم خـوانِ یتیم

می بَرَد لشگرِ غم را به سحر ناله ی عشـق

تا شـــود شـــاد، دلِ پُـر غـــــمِ انســـانِ یتیم

گــر چــه جـــانانِ جهــاننـد، بـزرگـانِ ادب

ســـــائـلاننـد، درِ خـــانـه ی سـلـــطانِ یتیم

در ســحـرگاه…، بخــواندند بـه آئیــــنِ ادب

سعدی و حافــظ و هاتف، همـه قــرآنِ یتیم

مطلب مشابه: حدیث درباره ازدواج؛ مجموعه احادیث درباره بهترین ازدواج ها

شعرهای زیبا درباره یتیم

مال یتیم

نیست

منار و دکل نفت

که رفت در چاه جیب

جایزه اما

از حقوق مستمری

در جیب چند تا شعر

هست

مال یتیم !

وقتی پدر نیست انگار زندگی هم نیست آرامش هم نیست

وقتی پدر نیست انگار همه چیز عوض شده

وقتی پدر نیست انگار زندگی با هیچ چیزی شیرین نمیشه

وقتی پدر نیست انگار خنده ها از هزاران گریه تلخ تر میشه

کاش خدا یه فرصت دیگه بهم میداد تا با پدرم بودن را

بیشتر احساس میکردم

کاش میشد دوباره تو آغوشش برم و بهش بگم دوستش دارم

بهش بگم بابا زندگی بی تو معنا نداره

کاش میشد فرصت های از دست رفته رو جبران کرد… بابا خیلی دوست دارم دلم برات تنگ شده

حدیث‌های آسمانی درباره یتیم و یتیمان

حدیث‌های آسمانی درباره یتیم و یتیمان

رسول اكرم صلى الله عليه و آله :

خَيرُ بَيتٍ فِى المُسلِمينَ بَيتٌ فيهِ يَتيمٌ يُحسَنُ إِلَيهِ وَشَرُّ بَيتٍ فِى المُسلِمينَ بَيتٌ فيهِ يَتيمٌ يُساءُ إِلَيهِ أَنَا وَكافِلُ اليَتيمِ فِى الجَنَّةِ هكَذا؛

بهترين خانه هاى مسلمانان خانه اى است كه در آن يتيمى باشد و به او نيكى كنند و بدترين خانه هاى مسلمانان خانه اى است كه در آن يتيمى باشد و با او بدى كنند، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم.

نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510

امام على عليه السلام :

 ما مِن مُؤمِنٍ و َلا مُؤمِنَةٍ يَضَعُ يَدَهُ عَلى رَسِ يَتيمٍ تَرَحُّما لَهُ إِلاّ كَتَبَ اللّه  لَهُ بِكُلِّ شَعرَةٍ مَرَّت يَدُهُ عَلَيها حَسَنَةً؛

 هيچ مرد و زن مؤمنى نيست كه دست محبت بر سر يتيمى بگذارد، مگر اين كه خداوند به اندازه هر تار مويى كه بر آن دست كشيده است ثوابى برايش بنويسد.

    وسایل الشیعه ج21 ، ص375 – بحارالأنوار(ط-بیروت)ج72، ص4، ح

رسول اكرم صلى الله عليه و آله :

مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ كَمَا أَوْجَبَ لِأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ النَّارَ.

هر كس يتيمى را سرپرستى كند تا آن كه بى نياز گردد، خداوند به سبب اين كار بهشت را بر او واجب سازد، همچنان كه آتش دوزخ را بر خورنده مال يتيم واجب ساخته است.

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص4، ح8

رسول اكرم صلى الله عليه و آله :

أَ تُحِبُّ أَن يَلينَ قَلبُكَ وَتُدرِكَ حاجَتَكَ؟ اِرحَمِ اليَتيمَ و َامسَح رَاسَهُ وَ أَطعِمهُ مِن طَعامِكَ يَلِن قَلبُكَ و َتُدرِك حاجَتَكَ؛

آيا دوست دارى نرمدل شوى و به خواسته ات برسى؟ به يتيم مهربانى كن و دست محبت بر سر او بكش و از غذايت به او بخوران، تا دلت نرم شود و به خواسته ات برسى.

    نهج الفصاحه ص160 ، ح

رسول اكرم صلى الله عليه و آله :

ثلاثة في ظلّ العرش يوم القيامة يوم لا ظلّ إلّا ظلّه: و اصل الرّحم يزيد اللَّه في رزقه و يمدّ في أجله و امرأة مات زوجها و ترك عليها أيتاما صغارا و قالت: لا أتزوّج على أيتامي حتّى يموتوا أو يغنيهم اللَّه و عبد صنع طعاما فأضاف ضيفه و أحسن نفقته فدعا عليه اليتيم و المسكين فأطعمهم لوجه اللَّه عزّ و جل‏

سه كس روز رستاخيز هنگامى كه سايه ‏اى جز سايه عرش نيست در سايه آن جاى دارند، كسى كه با خويشان نيكى كند خداوند روزى او را زياد و عمرش را دراز كند و زنى كه شوهرش بميرد و اطفال صغيرى باقى گذارد و وى گويد من با وجود يتيمان خود شوهر نميكنم تا بميرند يا خداوند آنها را بى‏ نياز كند و كسى كه غذائى فراهم آورد و بمهمان خود بخوراند و پذيرائى او را كامل كند سپس يتيم و فقير را بر آن دعوت كند و آنها را براى رضاى خدا غذا دهد.

مطلب مشابه: حدیث درباره اسراف؛ مجموعه احادیث و سخنان مذهبی درباره اسراف کردن

حدیث‌های آسمانی درباره یتیم و یتیمان

 امام باقر عليه السلام :

أَربَعٌ مَن كُنَّ فيهِ بَنَى اللّه  لَهُ بَيتا فِى الجَنَّةِ: مَن آوَى اليَتيمَ وَ رَحِمَ الضَّعيفَ و َأَشفَقَ عَلى والِدَيهِ وَ أَنفَقَ عَلَيهِما و َرَفِقَ بِمَملوكِهِ؛

چهار چيز است كه اگر در كسى باشد خداوند خانه اى در بهشت براى او بنا مى كند: كسى كه يتيمى را پناه بدهد، به ناتوان رحم كند، نسبت به پدر و مادرش دلسوز و مهربان باشد، براى آنها خرج كند و با مملوك خود مدارا نمايد.

محاسن ج1، ص8، ح

رسول اكرم صلى الله عليه و آله :

لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ قَوْماً تُقْذَفُ فِي أَجْوَافِهِمُ النَّارُ- وَ تَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْما

شبى كه به آسمان برده شدم گروهى را ديدم كه در شكم هاى آنان آتش افكنده مى شود و از مخرجشان خارج مى گردد. گفتم: اى جبرئيل، اينها كيستند؟ گفت: اينها كسانى هستند كه اموال يتيمان را به ناحق مى خورند.

وسایل الشیعه ج17 ، ص248 -بحارالأنوار(ط-بیروت) ج76، ص267، ح

 پيامبر صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله :

خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسلِمينَ بَيْتٌ فيهِ يَتيمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَ شَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمينَ بَيْتٌ فيهِ يَتيمٌ يُساءُ إلَيْهِ اَنَا وَ كافِلُ الْيَتيمِ فِى الْجَنَّةِ هكَذا؛

بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم.

نهج الفصاحه ص470 ، ح

متن‌های الهی درباره یتیم

متن‌های الهی درباره یتیم

قهر بر يتيمان هرگز:

آيات ششم تا نهم سوره ضحى نيز به جنبه عواطفى و نحوه برخورد به ايتام پرداخته است. خداوند در اين آيات ابتدا به دوران يتيمى پيامبر(صلى الله عليه وآله) اشاره كرده، و يادآور الطافش به حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) شده، سپس مسلمانان را از تحقير ايتام منع مى كند. به اين آيات توجّه كنيد: «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى * وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى * وَ وَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى * فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ»؛ (آيا او تو را يتيم نيافت و پناه داد؟! و تو را گمشده يافت و هدايت كرد، و تو را فقير يافت و بى نياز نمود، حال كه چنين است، يتيم را تحقير مكن). بنابراين، هيچ كس حقّ تحقير يتيمان را ندارد.

د رفتارى با يتيمان هم رديف كفر به خدا!

در آيه اوّل و دوّم سوره ماعون تعبير بسيار تكان دهنده اى در مورد بدرفتارى با ايتام وجود دارد. به اين آيات توجّه كنيد: «أَرَأَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيمَ»؛ (آيا كسى كه پيوسته روز جزا را انكار مى كند ديدى؟! او همان كسى است كه يتيم را با خشونت مى راند). طبق اين آيات خشونت و بدرفتارى با يتيمان همرديف كفر به خداست.

 بخشى از خمس براى يتيمان:

در آيات گذشته از خشونت و برخورد تند با يتيمان منع شد، و مسلمانان مأمور اكرام و احترام به يتيمان شدند، و به آنها سفارش شد كه در برخورد با اموال يتيمان دقّت و احتياط را مراعات كنند. هم چنین در آيه شريفه 41 سوره انفال منبع مالى و اقتصادى ايتام نيز معرّفى شده است، تا ايتامِ فاقدِ درآمد و فقير، بتوانند از بخشى از خمس، زندگى خود را اداره كنند. توجّه فرماييد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ»؛ (بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و مستمندان و واماندگان در سفر [از آنها] است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه [با ايمان و بى ايمان در جنگ بدر] نازل كرديم، ايمان آورده ايد، و خداوند بر هر چيزى تواناست).

آرى بخشى از خمس، سهم يتيمان نيازمند است كه با اجازه مرجع تقليد صرف آنها مى شود. خلاصه اين كه خداوند متعال در بيش از بيست آيه، از زواياى مختلف در مورد ايتام بحث كرده، و مسلمانان را نسبت به آن آگاه نموده است

کپشن‌ درباره یتیم

کپشن‌ درباره یتیم

معلمان گرامی اول مهر نزدیک است شغل پدرها را نپرسید؛

وقتی هنوز احترام ‌به همه ی شغل ها و پدرها را یاد دانش آموزانتان نداده اید!

حالا قصه ی چشمان یتیمی که نم دارد بماند…

باورکنید مرد یتیم میشود،

وقتی دوست داشتنش در وجود زنی میمیرد…

– این روزها

واژه ها بهانه گیر شده اند

می گویند خسته شدیم از بس بی صاحب سرِ هم شدیم!

عزیز نداشته ام ؛

عاشقانه هایم یتیم مانده اند

بیا و در حقشان پدری کن!..

#سیما_امیرخانی

چنان زلال شود

آن کسی که تو را یک بار

فقط یک بار نگاه کند

که هیچ‌گاه کسی جز تو را نبیند از آن پس

حتی اگر هزار بار هزاران چهره را نگاه کند

یتیمِ زیبایی خواهد بود این جهان اگر آدم‌هایش

بدون رویتِ تو

چشم گشوده باشند ‌

چگونه جهان به غربتِ ابدی

دوباره عادت خواهد کرد

اگر تو را نبیند

. #رضا_براهنی

انگار جمعه

حق یتیمی را خورده…

و خدا

عاقش کرده

طوری که به دل هیچ کس ننشیند…

کپشن‌ درباره یتیم

معلمان گرامی اول مهر نزدیک است شغل پدرها را نپرسید؛

وقتی هنوز احترام ‌به همه ی شغل ها و پدرها را یاد دانش آموزانتان نداده اید!

حالا قصه ی چشمان یتیمی که نم دارد بماند…

ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ….

ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻩ ﺑﺎﺭ … ﮐﻪ ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

” ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ “

ﺳﺮ ﺁﻥ ﺳﻔﺮﻩ ی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﯾﺘﯿﻢ ﺍﺳﺖ

” ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ “

ﭘﺸﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮔﻠﯽ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﮔﻔﺖ :

” ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ “

ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻪیﺧﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﻬﺎ ، ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩ ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :

” ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ “

ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺭﻓﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﺨﺘﻪ …..!

ﮔﻮﺷﻪ ﺗﯿﺮﻩ آن ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻮﺷﺖ :

ﺩﺭ ﺩﻝ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩ

” ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ “

امروز از طرف خدا هدیه ای به انسانی دیگر بده…

امروز به عابر ناشناسی لبخند بزن و ته دلت بگو: “این لبخند هدیه ای از طرف خدا بود برای تو…”

امروز کودک یتیمی را در آغوش بگیر و نوازشش کن و ته دلت بگو: “این هدیه ای از طرف خدا برای تو بود.”

امروز پول کرایه بیشتری به راننده تاکسی بده و ته دلت بگو: “بقیه اش هدیه ای بود از طرف خدا.”

امروز و هر روز هدیه ای باش از طرف خدا…

امروز و هر روز بیندیش چگونه میتوانی دست خدا، پای خدا, چشمان خدا و روح خدا باشی.

حسین پناهی:

من روزه ام!!!!

تمام سال را روزه ام.

ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.

فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.

فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.

فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.

فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.

فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.

فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.

فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.

فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.

فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.

فکر من حق ندارد زورگو باشد.

فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و بی تفاوت از کنارش عبور کند.

فکر من

آری من روزه ام ،

نه روزه نخوردن غذا ،

بلکه روزه انسان بودن،

روزه مردانه زیستن،

روزه جاودانه شدن.

آری من تمام سال را روزه ام.

تمام ساعتها را روزه ام.

تمام دقائق را روزه ام.

مطالب مشابه را ببینید!

متن شبانه برای استوری {80 کپشن و استوری قشنگ احساسی} جملات انگیزشی روانشناسی عمیق { 60 متن انگیزه دهنده روانشناسی خاص } جملات زیبا برای تشکر؛ 50 متن رسمی و صمیمانه سپاسگزاری از عزیزان تبریک تولد خواهر مردادی [ 60 متن و جملات تولدت مبارک خواهر مرداد ماهی ] تبریک تولد برادر مردادی {30 جملات و متن تولدت مبارک برادر مرداد ماهی} جملات درباره شام غریبان و اشعار سوزناک امام حسین علیه السلام تبریک تولد فرزند دختر مردادی {50 جملات فرزند دختر متولد ماه مرداد} 60 تبریک تولد پدر مردادی {جملات و متن پدر تولدت مبارک مرداد ماهی} متن روز عاشورا + جملات غمگین و سوزناک در مورد کربلا و شهیدان عاشورا تبریک تولد رفیق مردادی [ متن احساسی تولدت مبارک دوست مرداد ماهی ]