تبریک روز جهانی زنان + متن، جملات و عکس نوشته تبریک روز 8 مارس روز جهانی زن

به مناسبت روز جهانی زنان Women’s Day تعدادی جملات، متن و عکس نوشته تبریک روز جهانی زن را گردآوری کرده ایم.

متن، جملات و عکس نوشته تبریک روز جهانی زنان

تبریک روز جهانی زنان + متن، جملات و عکس نوشته تبریک روز 8 مارس روز جهانی زن

Wishing a very Happy Women’s Day to my dearest aunt. You have no clue but you have inspired us all in so many different ways. Thank you for everything.

روز زن را به عزیزترین خاله‌ام (عمه‌ام) تبریک می‌گویم. شما به روش‌های مختلف الهام‌بخش همه ما بوده‌اید. برای همه چیز از شما ممنونم.

***

May God always give you all the strength to achieve all your dreams. Warm wishes on Women’s Day.

باشد که خداوند تمام قدرت خود را به تو بدهد که به تمام رویاهای خود دست یابی. با آرزوی بهترین‌ها.

***

Wishing a very Happy Women’s Day to the lady who can rule hearts and can also rule this world.

روز زن را بر بانویی که می‌تواند بر قلب‌ها حکومت کند و همچنین می‌تواند بر این جهان حکومت کند، تبریک می‌گویم.

***

مطلب مشابه: متن و جملات تبریک روز جهانی زن در 8 مارس + عکس نوشته های زیبای تبریک

تبریک روز جهانی زنان + متن، جملات و عکس نوشته تبریک روز 8 مارس روز جهانی زن

۸ مارس روز جهانی زنان به همه زنان ایرانی تبریک میگم با آرزوی فردایی بهتر برای تمامی زنان

زن ، روشن ترین افق پیروزی ، پرشکوه ترین اوج موفقیت است
بوسه بر دستان پر مهرت میزنم و شکوه بیشتر را برایت آرزو میکنم
روزت مبارک

***

To the woman who has always motivated me and believed in me, wishing you Happy Women’s Day.

به زنی که همیشه به من انگیزه داد و به من ایمان داشت، روز زن را به تو تبریک می‌گویم.

***

مطلب مشابه: معرفی زنان موفق ایرانی در تمامی حوزه ها (از قدیم تا به حال)

تبریک روز جهانی زنان + متن، جملات و عکس نوشته تبریک روز 8 مارس روز جهانی زن

If there is one woman whom I respect a lot then it is you my dear. It is because your belief and support in me that has brought me all the success. Happy Women’s Day to my wife.

اگر زنی هست که من خیلی به او احترام می‌گذارم، آن تو هستی عزیز من. دلیل آن این است که اعتقاد و حمایت تو از من باعث موفقیت من شده است. روز زن بر تو مبارک.

***

We may not realize it but woman is such an important part of our life, a part that makes us complete in every sense. Happy Women’s Day to you.

ما ممکن است متوجه این موضوع نباشیم، اما زن بخش مهمی از زندگی ماست، بخشی که ما را از همه لحاظ کامل می‌کند. روز زن بر شما مبارک.

***

مطلب مشابه: عکس نوشته روز جهانی زن + جملات و متن تبریک Women’s Day در 8 مارس

تبریک روز جهانی زنان + متن، جملات و عکس نوشته تبریک روز 8 مارس روز جهانی زن

Never ever underestimate yourself because it is not easy to be a wife, a mother, a daughter at the same time and keeping this family together. Happy Women’s Day to my wife.

هرگز خود را دست کم نگیر زیرا همسر بودن، مادر بودن و دختر بودن به صورت همزمان و نگه داشتن این خانواده در کنار هم کار ساده‌ای نست. همسر عزیزم روز زن مبارک.

***

تبریک روز جهانی زنان + متن، جملات و عکس نوشته تبریک روز 8 مارس روز جهانی زن

To all the ladies, who bring smiles to faces, who spread love, who make their houses homes, wishing you all a very Happy Women’s Day.

به همه خانم‌هایی که لبخند را به چهره دیگران می‌آورند، عشق را گسترش می‌دهند، خانه را گرم و صمیمی می‌کنند، روز زن را به همه شما تبریک می‌گویم.

***

happy women day 6

On the occasion of Women’s Day, I extend my warm wishes to all the women. You all are amazing and you will stay amazing even if no one would understand you value.

به مناسب روز زن، تبریک صمیمانه خود را به تمام زنان عرض می‌کنم. شما فوق العاده هستید و فوق العاده خواهید ماند حتی اگر کسی ارزش شما را درک نکند.

***

Wishing a very Happy Women’s Day to all the ladies. Never underestimate yourself because you may not realize it but you are very important.
روز زن را به همه بانوان تبریک می‌گویم. هرگز خود را دست کم نگیرید زیرا ممکن اس متوجه آن نباشید اما بسیار مهم هستید.

***

مطلب مشابه: متن تبریک روز زن + عکس نوشته های زیبای رمانتیک برای تبریک به همسر

happy women day 5

Wishing a very Happy Women’s Day to all my women colleagues. You all have the potential to make it big and your presence in our office is the proof.

روز زن را به تمام همکاران زن تبریک می‌گویم. شما همه پتانسیل تغییر اوضاع را دارید و حضور شما در این دفتر این را ثابت می‌کند.

***

تبریک روز جهانی زن

من زن شدم تحملی پایدار
یک دنیا از سیبی گفت که من چیدم
ولی هیچ کس نگفت نشان عشق
سیب سرخی شد که من به آدم دادم

روز جهانی زن مبارک

happy women day 7 e1646727530111

***

Cheers to a woman who never stopped trying one more time Honey, You taught me what endurance and hard work are / Happy international Women’s Day

به افتخار زنی که هرگز از تلاش و کوشش دست نکشید ، عزیزم تو به من بردباری و تلاش را آموختی / روز جهانی زن مبارک

happy women day 4 e1646727545483

Women are never weak because God has made them strong in every sense. Warm wishes on Women’s Day to all the women.

زنان هرگز ضعیف نیستند زیرا خداوند آن‌ها را از هر لحاظی قوی آفریده است. با آرزوی بهترین‌ها برای تما زنان جهان.

***

happy women day 8 e1646727523698

There is nothing impossible in this world for a woman because she is born with the dedication to make everything possible. Happy Women’s Day.

در این جهان هیچ چیزی برای یک زن غیرممکن نیست زیرا او با فداکاری به دنیا آمده است تا همه چیز را ممکن سازد. روز زن مبارک.

***

مطلب مشابه: متن ادبی تبریک روز زن به دوستان + استوری روز زن مبارک

happy women day 2 e1646727551864

هشت مارس روز جهانی زن، به همه
بانوان جهان، به ویژه به مهربانوهای ایران
خجسته باد

***

Having a wife like you is the most special thing that has ever happened to me. Thank you for filling my life with beautiful colors. Wishing you a very Happy Women’s Day.

داشتن همسری مانند تو خاص‌ترین اتفاق زندگی من است. از تو ممنونم که زندگیم را با رنگ‌های زیبا پر کردی. روز زن مبارک.

***

happy women day 3 e1646727557859

We all need our mothers, sisters, girl friends, wives and daughters to fill our lives with love. Happy Women’s Day.

همه ما به مادر، خواهر، دوست دختر، همسر و دخترمان نیاز داریم تا زندگیمان را پر از عشق سازند. روز زن مبارک.

***

The amount of love, strength, courage and dedication a woman has, no one can even dream of it. Warm wishes on Women’s Day.

میزان عشق، قدرت، شجاعت و فداکاری که یک زن دارد، هیچ وقت دست‌یافتنی نیست. با آرزوی بهترین‌ها در روز زن.

***

مطلب مشابه: عکس های پروفایل روز زن و تبریک روز زن + متن عاشقانه برای همسر و تشکر از او

happy women day 2 e1646727562590

To my loving girlfriend, I wish a very Happy Women’s Day. You may not know much potential you have but I know that you have the power to make it big.

روز زن مبارک دوست دختر دوست داشتنی من. ممکن است متوجه نباشی که تا چه اندازه بااستعداد هستی، اما من می‌دانم که قدرت تغییر در تو وجود دارد.

***

It is not easy to be a woman as you always have so much on your plate and you always make everything work out in the end. Happy Women’s Day.

زن بودن کار آسانی نیست زیرا کارهای زیادی باید انجام دهید و در نهایت همه چیز در جای درست قرار می‌گیرد. روز زن مبارک.

***

happy women day 1 e1646727568128

Salute to a woman who is a symbol of bravery and a sign of excellence.Celebrate your courage and confidence and keep rocking

Happy international Women’s Day

به احترام زنی که نماد جسارت و نشانه ی فوق العادگی است…شجاعت و اعتماد به نفست را جشن بگیر و به تلاش و کوششت ادامه بده

روز جهانی زن مبارک

***

زن ، روشن ترین افق پیروزی

پرشکوه ترین اوج موفقیت است

بوسه بر دستان پر مهرت میزنم

و شکوه بیشتر را برایت آرزو میکنم

روزت مبارک

***

مطلب مشابه: جملات زیبا در مورد زن + نقل قول ها و سخنان جالب بزرگان در مورد زنان

happy women day 1

Since the times you have come into my life, I have become a better person because I spend my time with an amazing woman every day. Happy Women’s Day to you my love.

از زمانی که وارد زندگی من شدی، من به انسان بهتری تبدیل شدم زیرا اوقات خود را هر روز با یک زن فوق العاده می‌گذرانم. روز زن مبارک عشق من.

***

When a woman has decided that she can do something, there is nothing impossible for her. Happy Women’s Day.

وقتی یک زن تصمیم به انجام کاری می‌گیرد، هیچ چیز نمی‌تواند مانع او شود. روز زن مبارک.

***

تمامِ خلق عالم زاده اوست

به نوعی این جهان پرورده اوست

بیا تا شاد و خرسندش نماییم

که یک دنیا صفا در خنده اوست

***

happy women day 1 e1646727581240

You make the best mothers, sisters, wives, daughters and also the most inspiring leaders. Wishing all the women a very Happy Women’s Day.

شما بهترین مادران، خواهران، همسران و نیز رهبران الهام‌بخش هستید. برای تمام زنان روز زن را تبریک می‌گویم.

***

همه ما می دانیم که این دنیا بدون زن و دختر هیچ معنی ندارد
زنان از هر کسی که تصور کند قوی تر است
بیایید امروز قدرت بی پایان آنها را جشن بگیریم
روز زن مبارک..

روز جهانی زن چه روزی است؟

روز جهانی زنان بزرگداشتی ویژه برای زنان است که هر ساله در روز 8 مارس یا 18 اسفند برگزار می شود و نقطه کانونی جنیش حقوق زنان می باشد. بسته به مناطق مختلف در جهان، تمرکز این جشن روی بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان و برگزار کردن جشن برای دستاورهای مختلف خانم ها می باشد.

روزجهانی زن چگونه برگزار می شود؟

در بسیاری از کشور‌ها این روز تعطیل رسمی است از جمله در روسیه که سه چهار روز قبل و بعد از ۸ مارس بازار گلفروشی‌ها داغ است. در چین، به توصیهٔ شورای دولتی خیلی از زنان می‌توانند این روز را نیمه‌وقت کار کنند البته خیلی از کارفرمایان هم نصف روز مرخصی به کارکنان زن خود نمی‌دهند. در ایتالیا، روز جهانی زن، یا “لا فِستا دِلا دونا” با هدیه دادن شاخه‌ای گل میموزا گرامی داشته می‌شود. منشاء این رسم روشن نیست اما باور این است که از رم و پس از جنگ جهانی دوم شروع شده است. در آمریکا، ماه مارس ماه تاریخ‌ساز زنان است. هر سال به افتخار دستاور‌د‌های زنان آمریکایی، رئیس‌جمهوری بیانیه‌ای صادر می‌کند.

 

مطالب مشابه را ببینید!

متن عاشقانه 2024 ❤ برای همسر و عشق زندگی و جملات خاص رمانتیک تبریک پدر متولد تیر از سوی فرزندان ( 30 متن و کوتاه عاشقانه برای بابا) جملات زیبا برای پسرم + متن های عاشقانه و احساسی برای فرزند پسر و پسر کوچولوم جملات در مورد تغییر در زندگی + سخنان الهام بزرگان با موضوع تغییر دلنوشته های عاشقانه خاص زنانه + متن های زیبای احساسی غمگین و شاد ویژه دخترانه جملات زیبا در مورد زن + نقل قول ها و سخنان جالب بزرگان در مورد زنان متن و دلنوشته احساسی و عاشقانه زنانه + عکس نوشته های عاشقانه دخترانه جملات انگلیسی درباره زنان قوی با معنی فارسی (متن سنگین و سخنان بزرگان) متن جالب انگلیسی؛ جملات انگلیس قشنگ انگیزشی، احساسی، آموزنده و ناب متن عاشقانه برای دخترم + جملات سرشار از احساس و عشق برای فرزند دختر