بهترین جملات و سخنان چگوارا + جملات پندآموز از ارنستو چه گوارا

سحنان زیبا و آموزنده چگوارا

مجموعه جملات پندآموز و سخنان آموزنده از چگوارا را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم.

ارنستو چه گِوارا پزشک، چریک، دیپلمات، نظریه پردازی و یکی از شخصیت های اصلی انقلاب کوبا بود. چهره و ظاهر این فرد به صورت فراگیر به عنوان یکی از نمادهای  پادفرهنگ انقلابی و یک نشان حماسی جهانی شناخته شده در فرهنگ عامه تبدیل شده‌ است.

رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است.

***

مردم را دریاب… هرگز سازش نکن… کسانی که سازش نمی کنند میمیرند . اما مرگشان عین حیات و زندگیست … آری . تو نیز میمیری . اما در چهره ات نشانی از مرگ نخواهد بود…

***

به کار فرهنگی به معناى واقعى کلمه اهتمام ورزید.

***

بهترین جملات و سخنان چگوارا

اینکه احساس کنید . ارزشهای مورد نظرتان برآورده میشود یا نه . بستگی به قوانین فردی شما دارد.

***

انقلاب سیبی نیست که پس از رسیدن از درخت بیفتد . باید وادار به افتادنش کنی.

***

اگر با دیدن هر بی عدالتی بدنت از خشم به لرزه می افتد . پس یکی از رفقای من هستی.

***

بهترین جملات و سخنان چگوارا

شور و اشتیاق لازمه ی هر کار بزرگی است . و برای انقلاب کردن . عشق و شور و جسارت بشدت زیادی لازم است.

***

جملات آموزنده چه گوارا

هنگامی که نیروهای جور و ظلم . خود را برای رسیدن به قدرت در برابر قانون قرار می دهند . صلح شکسته شده است

***

بهترین جملات و سخنان چگوارا

من علاقه مند به جامعه خشکِ اقتصادی نیستم. ما علیه نکبت و از خود بیگانگی مبارزه می کنیم.

***

من آزادی بخش نیستم. آزادی بخش وجود ندارد . مردم هستند که خود را آزاد می کنند.

***

بهترین جملات و سخنان چگوارا

آخرین ساعات حیات استعمار است . و میلیون ها نفر از ساکنان آفریقا . آسیا و آمریکای لاتین برخاسته اند تا با زندگی جدید دیدار کنند. حق خود را بخواهند . حق تعیین سرنوشت خویش

***

سخنان آموزنده و زیبای چگوارا

چشمان آزاد  ما به افقی جدید باز شده و می ‌تواند دیروز را ببیند. ما به عنوان بردگان استعمار نمی ‌توانستیم تصویر کفتار و شغال را در پشت ظاهر استعمار کنندگان مشاهده کنیم. حیوان گوشتخواری که غذایش مردم غیر مسلح هستند.

***

میدانم . برای کشتن من آمده ای. شلیک کن بزدل . تو یک مرد را میکشی.

***

بهترین جملات و سخنان چگوارا

در یک انقلاب . انسان یا پیروز می شود یا می میرد . اگر آن انقلاب واقعی باشد.

***

با بیشتر شدن درجات استثمار . حس انقلاب هر لحظه قوی تر می شود.

***

به یاد می آورم امید به آینده . اندوه آدمی را می شوید. همه چیز در حال تکامل است. قاعده قصه همین است. حلاوت حیات و ترانه هستی همین است.

***

بهترین جملات و سخنان چگوارا

هر قطره خون ریخته شده ما تجربه ایست که به آیندگان میرسـد . تا فردا آن را در مبارزه برای رهایی سرزمینشان بکار ببرند. همچنان که خلقی خود را آزاد میسازد و گامی در پیکار برای رهایی برمیدارد.

***

اگر خواهان صلح جهانی هستیم . همزیستی مسالمت آمیز نباید به کشورهای قدرتمند محدود شود.

***

دشمن ما و دشمن همه آمریکا . دولت انحصار طلب ایالات متحده است.

***

جملات آموزنده زیبا از چگوارا

حتی مرگم را هم شکست به حساب نمی آورم. به جای آن تنها حسرت ترانه ای ناتمام را با خود به گور خواهم برد.

***

گنجشکی که از مترسک بترسد از گرسنگی می میرد… چه کسی می ترسد ؟

***

ما هرگز نمی ‌توانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمعن شویم تا وقتی که برای آن مایل به مردن باشیم.

***

آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه می خورد که برای نیل به آن کوتاه ترین مسیر را انتخاب می کنند.

***

بهترین جملات و سخنان چگوارا

شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از زندگی گرفت.

***

عید من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان . شام یک شب پادشاه نباشد.

***

در یک انقلاب . انسان یا پیروز می شود یا می میرد . اگر آن انقلاب واقعی باشد.

***

من نه یک مسیحی هستم و نه یک بشر دوست. من هر چیزی به جز یک مسیحی هستم . و بشر دوستی در مقایسه با باور من دارم بی ارزش به نظر می رسد. من به جای این که اجازه بدهم به یک صلیب میخ کوبم کنند . با هر سلاحی که دستم به آن برسد پیکار خواهم کرد.

***

بهترین جملات و سخنان چگوارا

ما نباید نزد مردم برویم و بگوییم: ما آمده ایم تا شما را زیر بال و پر خود گرفته و فقیر نوازی کنیم . یا علم خودمان را به شما تعلیم دهیم . کمبود فرهنگتان . جهلتان را از مسائل ابتدایی و اشتباهاتتان را به خودتان گوشزد کنیم. به جایش باید با ذهنی پژوهنده و روحی فروتن . از منبع عظیم دانایی و خرد ِمردم بهره بگیریم.

***

سکوت استدلالی است که معانی دیگری را به دوش می کشد.

***

ما هرگز نمی توانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمئن شویم تا وقتی که برای آن مایل به مردن باشیم.

***

متن های زیبا از سخنان چگوارا

اگر تو در برابر هر بی عدالتی از خشم به لرزه می افتی ؛ بدان که یکی از رفقای من هستی(یکی مثل من هستی) .

***

انقلاب . سیبی نیست که پس از رسیدن می افتد . ما باید به افتادن مجبورش کنیم.

***

رهبران بی رحم تعویض می شوند تا رهبر دیگری بی رحم شود.

***

میدانستم در لحظه ای که روح بزرگ حاکم . ضربه ای می زند تا تمام بشریت را به دو دسته مخالف تقسیم کند . من در کنار مردم عادی خواهم بود.

***

یک انقلابی واقعی همان جایی خدمت می کند که به او احتیاج است.

این مطالب را هم ببینید