سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا + جملات گردآوری شده از حکیم ابن سینا

سخنان و جملات جالب از ابوعلی سینا

در این مطلب زیباترین سخنان حکیم ابوعلی سینا را با مضامین مختلف در مورد دانش، فلسفه، انسانیت و زندگی را گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید. زادروز ابوعلی سینا، روز یکم شهریور را روز پزشک نام نهاده اند.

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

***

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

***

نسان، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر، زودتر او را تعقیب می کند.

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج می شود.

***

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند.

***

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.

***

جملات کوتاه از ابوعلی سینا

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

***

شر بالذات همان عدم است. اما نــه هر عدمی. بلکــه عدم کمالاتی کــه مقتضای نوع و طبیعت یک چیز است.

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

یک دکتر ناشی . معاون مرگ است.

***

موسیقی ،صدای خداست.

***

انسان، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر، زودتر او را تعقیب می کند.

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

من در بین موجودات از گاو خیلی می‌ترسم . زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد.

***

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام میشود.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

سخنان آموزنده از ابن سینا

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

***

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج می شود.

***

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

***

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

***

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.

مطالب مشابه را ببینید!

سخن بزرگان در مورد رویا و رویا پردازی (جملات درباره خیالپردازی مثبت) سخن بزرگان در مورد پاداش + متن و جملات زیبا با کلمه پاداش دادن متن و جملات تلاش و کوشش + عکس نوشته و سخن بزرگان در مورد تلاش متن ثروتمند شدن با جملات انگیزشی و سخن بزرگان با عکس نوشته های پولساز! جملات عصبانیت و خشم + سخن بزرگان در مورد خشم و عصبانی شدن سخن بزرگان علم و هنر در مورد عشق و جملات خاص درباره عشق متن درباره غذای سالم + جملات و سخن بزرگان در مورد غذا خوردن و تغذیه سالم جملات زیبا در مورد خانه و سخن بزرگان درباره خانه و منزل سخن بزرگان در مورد شب یلدا + تعدادی شعر زیبا در مورد شب یلدا از شاعران مختلف متن در مورد هوس + جملات و سخن بزرگان در مورد هوا و هوس افراد