سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا + جملات گردآوری شده از حکیم ابن سینا

سخنان و جملات جالب از ابوعلی سینا

در این مطلب زیباترین سخنان حکیم ابوعلی سینا را با مضامین مختلف در مورد دانش، فلسفه، انسانیت و زندگی را گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید. زادروز ابوعلی سینا، روز یکم شهریور را روز پزشک نام نهاده اند.

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

***

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

***

نسان، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر، زودتر او را تعقیب می کند.

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج می شود.

***

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند.

***

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.

***

جملات کوتاه از ابوعلی سینا

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

***

شر بالذات همان عدم است. اما نــه هر عدمی. بلکــه عدم کمالاتی کــه مقتضای نوع و طبیعت یک چیز است.

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

یک دکتر ناشی . معاون مرگ است.

***

موسیقی ،صدای خداست.

***

انسان، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر، زودتر او را تعقیب می کند.

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

من در بین موجودات از گاو خیلی می‌ترسم . زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد.

***

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام میشود.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

سخنان آموزنده از ابن سینا

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

***

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج می شود.

***

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

***

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

***

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.

مطالب مشابه را ببینید!

متن شادی و شاد بودن؛ شعر، جملات، دلنوشته و سخن بزرگان درباره حس شادی سخن بزرگان درباره موفقیت برای رشد و توسعه فردی در زندگی (60 جمله آموزنده) سخن بزرگان درباره یوگا و به آرامش رسیدن (جملات ناب در مورد یوگا کردن) سخن بزرگان درباره امام رضا (ع) و جملاتی زیبا در وصف امام هشتم جملات در مورد علم + متن و سخن بزرگان در مورد کسب دانش سخن بزرگان در مورد قبول اشتباه؛ جملات آموزنده درباره پذیرش و قبول اشتباهات متن در مورد نظم + جملات و سخن بزرگان در مورد نظم داشتن و ترتیب متن در مورد وظیفه + جملات و سخن بزرگان در مورد وظیفه و انجام خدمت متن در مورد شکیبایی + جملات زیبا و سخن بزرگان در مورد صبر و شکیبایی سخن بزرگان درباره بهار؛ جملات احساسی بزرگان درباره زیبایی بهار