سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا + جملات گردآوری شده از حکیم ابن سینا

سخنان و جملات جالب از ابوعلی سینا

در این مطلب زیباترین سخنان حکیم ابوعلی سینا را با مضامین مختلف در مورد دانش، فلسفه، انسانیت و زندگی را گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

***

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج می شود.

***

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند.

***

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.

***

جملات کوتاه از ابوعلی سینا

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

یک دکتر ناشی . معاون مرگ است.

***

موسیقی ،صدای خداست.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

من در بین موجودات از گاو خیلی می‌ترسم . زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد.

***

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام میشود.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

سخنان آموزنده از ابن سینا

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

***

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج می شود.

***

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

***

سخنان ابوعلی سینا با مفاهیم زیبا

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

***

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

***

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.

این مطالب را هم ببینید