سخنان بزرگان در مورد اراده + جملات آموزنده افراد با تجربه و بزرگان جهان در مورد عزم و اراده

سخنان و جملات بزرگان در مورد اراده

مجموعه سخن بزرگان، افراد با تجربه، فلاسفه و دانشمندان جهان در مورد داشتن عزم و اراده با سخنان انگیزشی زیبا را در این بخش روزانه گردآوری کرده ایم.

Willpower and desire
when properly combined
make an irresistible pair

اراده و میل
اگر به درستی ترکیب و همراه شوند،
یک جفت جدایی ناپذیر و مقاوم خواهند شد.
ناپلئون هیل

***

همه ی آسیب ها و گزندهای این جهان، به جز مرگ، به سبب پایدار نبودن و نداشتن اراده ی استوار است.   مادام ژوفون

***

برای اینكه تا ماورای وجود خود پیش برویم، ابتدا باید خودمان باشیم و برای این كار به درک و فهم ویژه ای نیاز نداریم. تنها كافی است اراده كنیم كه خود را همان‌ گونه كه هستیم، ببینیم.   گای فینلی

***

مهمترین گام برای رسیدن به خواسته، نخستین گام یا “درست خواستن” است.   فلورانس اسكاول شین

***

تنها به سه دلیل، یارای بازگو كردن سخن خود را داشته باشیم، برای خواستن شفا، بركت و بهروزی.   مثل كهن

***

نمی توان به اصطلاح با قدرت اراده با دیگران ارتباط برقرار كرد و با كمک چماق، آنها را وادار به پدیرفتن باورها و نقطه نظرهای خود كرد.   آنتونی رابینز

***

تنبل ترین و سست اراده ترین افراد جامعه بیش از همه شكوه و شكایت دارند، بدترین اقسام چرخها چرخی است كه سر و صدا و هیاهوی آن زیادتر است.   اسمایلز

***

پشتکار و جدیت در کار، مقصد را نزدیک می كند.   فریدریش شیلر

***

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچ گاه با ناامیدی روبرو نخواهد شد.   ناپلئون بناپارت

***

هر کاری را که برای آینده پیش بینی می کنید
در نگاه اول قطعا برایتان دشوار است اما فراموش نکنید که
آینده جایی است که شما با قدرت اراده ی خود
می توانید آن را به بهترین نحو بسازید و این احتمالا کار چندان سختی نخواهد بود،
پس تسلیم نشوید.
ناشناس

***

رؤیا از طریق جادو تبدیل به واقعیت نمی‌ شود،
بلکه نیازمند عرق ریختن، اراده و کار سخت است…
کالین پاول

***

I see it
I will it
I work for it
I get it

میبینم
اراده می کنم
تلاش می کنم
به دستش میارم…

***

واسته های خود را در میان دو دیوار محكم اراده و عقل زندانی كنیم.

 ارسطو

سخنان بزرگان در مورد اراده

سخن کوتاه بزرگان در مورد اراده

اگر فردی بخواهد موجودیت خود را به خاطر رسیدن به هدفش به خطر بیندازد،
هیچ چیز نمی تواند دربرابر او مقاومت کند..

***

نتیجه اراده ضعیف، حرف است و نتیجه اراده قوی، عمل.

  گوستاولوبون

***

عبادت قدرت اراده شما را افزایش می دهد و
خداوند را در زندگی با شما همراه می کند
تا در همه لحظات کمکتان نماید
مکس لوکادو

***

تحقیقات نشان می دهد اهمیت اراده بیشتر از ضریب هوشی است
به همین دلیل هدف این نیست که باهوش شوید،
بلکه بهتر است تلاش کنید نظم و اراده بیشتری داشته باشید..
آدام اسمیت

***

Willpower is like a muscle
The more you train it
The stronger it gets

نیروی اراده مثل عضله است:
هرچه بیشتر آن را تمرین دهید
قدرتمندتر خواهد شد…

***

سخنان بزرگان در مورد اراده

جملات ادبی در مورد داشتن اراده

موفقیت در هر کاری که می خواهید انجام دهید
در گرو قدرت اراده شماست
پاراماهانزا یوگاندا

***

اراده داشتن برای انجام هر کار ارزشمندی و بسیار ضروری است..
برایان تریسی

***

اگر با شخص مباحثه كنیم و تمام قدرت استدلال و بیان خود را به كار اندازیم، چقدر ناراحت و خشمگین خواهیم شد، زمانی كه بفهمیم طرف مقابل نمی خواهد بفهمد و ما با اراده او سر و كار داریم، اینجاست كه منطق بی فایده است.

 آرتور شوپنهاور

***

قدرت اراده کوتاه ترین میانبر برای رسیدن به
موفقیت است..

***

من دریافته ام كه انسانی هر اندازه مصمم به خوشبخت زیستن باشد، به همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهد كرد.

   آبراهام لینكلن

سخنان بزرگان در مورد اراده

متن انگلیسی در مورد داشتن عزم در زندگی

Willpower is the basis of perseverance

اراده اساس استقامت است
ناپلئون هیل

***

شادی، اراده ای است که زحمت می کشد تا بر بازدارنده ها چیره شود و پیروزی را می شناسد.   ویلیام باتلرئیتس

***

برای اینکه تا ماورای وجود خود پیش برویم، ابتدا باید خودمان باشیم و برای این کار به درک و فهم ویژه ای نیاز نداریم. تنها کافی است اراده کنیم که خود را همان‌ گونه که هستیم، ببینیم.   گای فینلی

***

برخیز! سُستی مکن! پی دادِ راستی رو! راستان در این جهان و جهان دیگر به شادی بیارمند.   بودا

***

بدون مرگ، زندگی اهمیت و ارزشی نداشت. زیرا ترس از مرگ است كه زندگی را در نظر ما اینقدر لذت بخش و خواستنی جلوه می دهد.

  موریس مترلینگ

سخنان بزرگان در مورد اراده

سخنان بزرگان در مورد داشتن اراده

تنها به سه دلیل، یارای بازگو کردن سخن خود را داشته باشیم، برای خواستن شفا، برکت و بهروزی.   مثل کهن

***

تنبل ترین و سست اراده ترین افراد جامعه بیش از همه شکوه و شکایت دارند، بدترین اقسام چرخها چرخی است که سر و صدا و هیاهوی آن زیادتر است.   اسمایلز

***

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچ گاه با ناامیدی روبرو نخواهد شد.   ناپلئون بناپارت

***

صاحب اراده تنها پیش مرگ زانو می زند و آنهم در تمام طول عمرش بیش از یک مرتبه نیست.   نظام وفا

***

ایمان به حقیقت را هدف و مقصد اساسی زندگی خود قرار دادن و تکالیف را از روی وجدان به جا آوردن، طبع مرد را بلندتر و کاملتر می سازد. یکی را دوست داشتن و حیات او را آرزو کردن و دیگری را دشمن داشتن و مرگ او را خواستن، ناگزیر طبع آدمی را تاریک می سازد.   کنفوسیوس

***

سخنان بزرگان در مورد اراده

متن کوتاه و سخنان خواندنی در مورد عزم و تلاش

کشورهای پیشرفته از فقر درک و فهم، فقر اراده، تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند. امروزه بیماری وحشتناک تر از این در جهان وجود ندارد.   مادر ترزا

***

با شلاق اراده می توان اسبی وحشی و سرکش را رام کرد.   راسین

***

اراده قوی است که به همه قوای دیگر حکمرانی می کند، به شرطی که ما آن را با قوه عقل هموار سازیم.   دوفون

***

همین قدر که برای به دست آوردن آرزویی اراده کنیم، یک گام بلند در راه نیل بدان برداشته ایم.   سی فوستر

***

اراده مرد، باعث خوشبختی اوست.   شچدرین

***

سخنان بزرگان در مورد اراده

متن کوتاه در مورد اراده و عزم

من دریافته ام که انسانی هر اندازه مصمم به خوشبخت زیستن باشد، به همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهد کرد.   آبراهام لینکلن

***

هرگاه کسی برای دفاع از حقش برخاست، تو هم با او برخیز. اگر بنشینی، “حق” را تنها رها کرده ای نه برپاخاسته را.   آبراهام لینکلن

***

اراده، آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند.   آرتور شوپنهاور

***

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار اوست بدهد، عدالت نام دارد.   اولپن

***

اگر سخنان تو را اراده و عمل دنبال نکند، پس از کجا می توان ارج و بهای تو را شناخت؟ دوست عزیزم همیشه این گونه بوده و باز هم این گونه خواهد ماند. ناتوانی برای خود قانونی دارد، اما اراده جز کامیابی قانونی نمی شناسد.   فریدریش شیلر

***

اگر با شخص مباحثه کنیم و تمام قدرت استدلال و بیان خود را به کار اندازیم، چقدر ناراحت و خشمگین خواهیم شد، زمانی که بفهمیم طرف مقابل نمی خواهد بفهمد و ما با اراده او سر و کار داریم، اینجاست که منطق بی فایده است.   آرتور شوپنهاور

***

خودرایی و خودبینی، همه کام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن، راه اهرمن و دل به نیکی سپردن، راه یزدان است.   بزرگمهر

***

دنیا به حرف کسی گوش می دهد که دارای اراده ای قوی است و می داند که به کدامین سو می رود.   گالیله

مطالب مشابه را ببینید!

متن شادی و شاد بودن؛ شعر، جملات، دلنوشته و سخن بزرگان درباره حس شادی سخن بزرگان درباره موفقیت برای رشد و توسعه فردی در زندگی (60 جمله آموزنده) سخن بزرگان درباره یوگا و به آرامش رسیدن (جملات ناب در مورد یوگا کردن) سخن بزرگان درباره امام رضا (ع) و جملاتی زیبا در وصف امام هشتم جملات در مورد علم + متن و سخن بزرگان در مورد کسب دانش سخن بزرگان در مورد قبول اشتباه؛ جملات آموزنده درباره پذیرش و قبول اشتباهات متن در مورد نظم + جملات و سخن بزرگان در مورد نظم داشتن و ترتیب متن در مورد وظیفه + جملات و سخن بزرگان در مورد وظیفه و انجام خدمت متن در مورد شکیبایی + جملات زیبا و سخن بزرگان در مورد صبر و شکیبایی سخن بزرگان درباره بهار؛ جملات احساسی بزرگان درباره زیبایی بهار