عکس های مذهبی از حرم امام رضا (ع) در مشهد مقدس برای پروفایل

عکس های زیبا از حرم امام رضا (ع)

در ادامه عکس هایی زیبا از حرم امام رضا (ع) در شهر مشهد را مشاهده می کنید و امیدواریم که از تماشای این عکس ها لذت ببرید.

حرم امام رضا (ع) هر ساله زایرین زیادی را به خود می طلبد. گوشه گوشه ایران عزیز مردمانی هستند که ارادت خاصی به امام رضا (ع) دارند. امام رضا که به ضامن آهو لقب گرفته است، شفابخش بیماران و شفاعت کننده بسیاری از دلهاست.

 

هـر سـحر آفتاب من مولاست

همه شب ها شهاب من مولاست

به خراسان كه جز كويرى نيست

عـلـت انـتـساب من مولاست

سـينه ام دست رد زعالم خورد

 آن كـه داده جواب من مولاست

از هـر آن چه به عمر دل بستم

بـهـتـرين انتخاب من مولاست

ورشـكستم به دور از اين درگاه

چـون تـمام حساب من مولاست

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

خاک حرم رسید ، دوا نیز داده شد

آب حرم رسید، شفا نیز داده شد

ما طور خواستیم مقیم حرم شدیم

ما جلوه خواستیم ، خدا نیز داده شد

اصلا بهانه هاست که ما را می آورد

با دادن بهانه ، بها نیز داده شد

هر جا اگر به خواسته ها لطف می شود

در این حرم نخواسته ها نیز داده شد

از بس کریم بود که درهم خرید و رفت

در ازدحام ، حاجت ما نیز داده شد

اصلا به خواهش کم ما اکتفا نکرد

ما سنگ خواستیم ، طلا نیز داده شد

گفتم رضا، عطای حسینی نصیب شد

گفتم حسین ، امام رضا نیز داده شد

میخواستم به مشهد تو راهی ام کنند

دیدم برات کرببلا نیز داده شد

علی اکبر لطیفیان

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس های مذهبی از حرم امام رضا (ع) با کیفیت بالا

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا برای پروفایل

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس پروفایل حرم امام رضا

دل همیشه غریبم هوایتان كرده است

هواى گریه پایین پایتان كرده است

 وَ گیوه‏هاى مرا رد پاى غمگینت

مسافر سحر كوچه هایتان كرده است

 خداش خیر دهد آن كسى كه بال مرا

كبوتر حرم باصفایتان كرده است

 چگونه لطف ندارى به این دو چشمى كه

كنار پنجره هایت صدایتان كرده است ؟

 چگونه از تو نگیرم نجات فردا را

خدا براى همین‏ها سوایتان كرده است

چرا امید ندارى مدینه برگردى

مگر نه آنكه خدا هم دعایتان كرده است

 میان شهر مدینه یگانه خواهرتان

چه نذرهاى بزرگى برایتان كرده است

 تو آن نماز غریب همیشه‏ها هستى

كه كوچه‏هاى خراسان قضایتان كرده است

سپیده‏اى و به رنگ شفق در آمده‏اى

كدام زهر ستم جابجایتان كرده است

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس آستان قدس رضوی مشهد مقدس

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا (ع) در زمان شهادت امام رضا (ع)

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

جملات برای امام رضا

رضـا را بـگـويـيـد زار آمـدم

 پـنـاهـنـدة شـهريـار آمـــدم

به گلزار پر رونـق اهـل وبـيـت

گل سرخ زهـرا چـوخـار آمـدم

برآورده ام دستی از آسـتـيـن

 زنـم تـابـه دامـان يـار آمـدم

غريبـم ؛ درخـانـه ات مـي زنـم

 حضورت طـبـيـبـا نـزار آمـدم

نگاهي كن اي ماه هـشـتـم مـرا

 كه بـا ديـدة اشكبـار آمــدم

نـيـاورده ام ارمـغـانـي تـو را 

ولي بيدل و جـان نـثـار آمـدم

گنهكارم اي جان ؛ ولي عاشـقـم 

كه سويـت چنين شرمسار آمدم

رئوفـا ؛ جواب سلـامـم بــده 

كه بي مايه ؛ درويـش وار آمـدم

بـيـا بـازديـدم دم احـتـضـار 

كه اكنـون تورا در كنـار آمـدم

حبيبا ؛بـه داد دلـم رس كه مـن

 دل آزرده وداغــــدار آمـــدم

دلم پر ز سوداي اجداد تـوسـت

 بـر ايـن آرزو سـوگـوار آمـدم

من آن مفرغـم تـا كنـي كيـمـيـا

 كرم كن كه امـيـدوار آمــدم

شرابـم ده از سـاغـر مـعـرفـت

 كه لب تشنه وجان خمار آمـدم

مكن نـاامـيـدم بـه جـان جـواد 

به شوق تو تـا ايـن ديار آمـدم

شـفـاعـت بـفـرمـا كه آلـوده ام

بـه ايـن دامـن پـرغبـارآمـدم

منم طالبان خاصه مـسكيـن تـو 

رضاجان به صد افتـخـار آمـدم

ز پا بوسيت شـادمـانـم هـنـوز

بـه تـوفـيـق پروردگـار آمـدم

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

پروفایل شهادت امام رضا (ع)

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم زیبای امام رضا (ع)

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

بهر حاجات اگر دست دعا برخیزد
دلبری هست به هر حال به پا برخیزد
لطف آقای خراسان ز همه بیشتر است
هر زمان از دل پردرد صدا برخیزد
آه در سینه ی عشاق به هم مرتبطند
وقت نقاره زدن ناله ی ما برخیزد
جراتش نیست کسی حرف جهنم بزند
گر پیِ کار گنهکار ز جا برخیزد
زائر آن است که در کوی تو اتراق کند
آنکه در عرش نشسته ست چرا برخیزد ؟
تا به دست کرم تو به نوایی نرسد
از سر راه محال است گدا برخیزد
بر سر خاکم اگر آهوی تو گریه کند
از تمام جگرم بانگ رضا برخیزد
حرمت زودتر از کعبه مرا حاجی کرد
حج ما آخر ذی القعده به پا برخیزد

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس پروفایل حرم امام رضا (ع)

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا مشهد مقدس

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

باید غبار صحن تو را طوطیا کنند

 « آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند»

 هو هوی باد نیست که پیچیده در رواق

 خیل ملائکند رضا یا رضا کنند

 بازار عاشقان تو از بس شلوغ شد

 ما شاعرت شدیم که مارا سوا کنند

 «هر گز نمیرد آنکه دلش» جلد مشهد است

 حتی اگر که بال و پرش را جدا کنند

 هر کس به مشهد آمد و حاجت گرفت و رفت

 او را به درد کرببلا مبتلا کنند

 دردی عظیم و سخت که آن درد را فقط

 با یک نگاه گوشه ی چشمت دوا کنند

 از آن حریم قدسی ات آقای مهربان

 «آیا شود که گوشه ی چشمی به ما کنند»

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس گنبد امام رضا (ع) برای پروفایل

عکس حرم امام رضا در مشهد مقدس، عکس پروفایل آستان قدس رضوی

عکس زیبای حرم امام رضا (ع)

موارد بیشتر:

عکس پروفایل مذهبی

اس ام اس و متن التماس دعا

عکس نوشته آیه قرآنی برای پروفایل

مطالب مشابه را ببینید!

عکس نوشته آیت الکرسی برای پروفایل + متن مذهبی و قرآنی عکس نوشته نماز + متن و جملات مذهبی زیبا در مورد نماز اول وقت عکس نوشته مذهبی دخترانه ویژه پروفایل به همراه متن های زیبا در مورد دین و مذهب عکس نوشته مذهبی | جملات مذهبی | عکس های پروفایل دینی و مذهبی پیامبر و امامان عکس پروفایل مذهبی؛ عکس نوشته های معنوی و زیبا برای پروفایل عکس عاشقانه مذهبی برای زوج های مذهبی + نوشته و متن های زیبای رمانتیک سنگین عکس پروفایل درد دل با خدا + متن های زیبای راز و نیاز با خداوند بزرگ عکس نوشته سخنان حضرت علی (ع) + سخنان و جملات ناب آموزنده از امام علی (ع) عکس پروفایل شب قدر + متن و جملات شب قدر و عکس نوشته های شب احیا عکس استوری شب قدر | عکس های با اندازه مناسب برای شب قدر