عکس عاشقانه انگلیسی برای پروفایل با جملات عاشقانه و I Love You

عکس پروفایل عاشقانه انگلیسی I LOVE YOU

در این قسمت روزانه عکس نوشته های عاشقانه انگلیسی را مشاهده می کنید که برای عکس پروفایل می توانید انتخاب کنید تا عکس پروفایل خاصی داشته باشید.

For, you see, each day I love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow.
هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

***

Love is not written on paper, for paper can be erased. Nor is it etched on stone, for stone can be broken. But it is inscribed on a heart and there it shall remain forever.

عشق بر روی کاغذ نوشته نمی شود چون از روی کاغذ ممکن است پاک شود؛ بر روی سنگ نقش بسته نمی شود چون سنگ ممکن است بشکند. عشق بر قلب نقش می بندد و تا ابد باقی می ماند

–Anonymous

***

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.
کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی
–Sarah Bernhardt

***

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

–Jean Paul F. Richter

***

if i has to choose between loving you, and breathing. I would use my last breath to say I LOVE YOU.
اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛ از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم
Dani B

***

It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love, But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands
آسان است است فکردن به عشق، صحبت از عشق، خواستنِ عشق اما اصلا آسان نیست تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته ایم … در دستانمان
–Jaka

 

 

 

 

عکس عاشقانه انگلیسی

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

I want to touch your soul and have you in my heart and in my arms. You are a hero of my love story. Love you.

میخوام روحت را لمس کنم و تورا در قلب و بازوهایم داشته باشم، تو قهرمان زندگی منی.

عکس عاشقانه انگلیسی

جملات عاشقانه انگلیسی زیبا

I knew it from the very first moment, when I saw your eyes and your cute smile, that you are mine and only mine.

از همون لحظه اولی که چشمانت و خنده زیبایت را دیدم میدونستم که تو فقط مال منی.

عکس عاشقانه انگلیسی

جملات عاشقانه انگلیسی

 Your shoulder is my favorite place to cry on. Your heart is my favorite place to live in and your arms are my favorite place to fall.

شانه هایت، محل مورد علاقه من برای گریه کردن، قلبت محل مورد علاقه من برای زندگی کردن و بازوهایت زیباترین جای دنیا برای افتادن است.

عکس عاشقانه انگلیسی

متن I Love You

 My true story is that I don’t have a heart any more. Please check inside yourself, I believe that you have two.

واقعیت اینه که من دیگه قلبی ندارم، لطفاً خودتو چک کن باور دارم که تو دوتا قلب داری.

عکس عاشقانه انگلیسی

عکس استوری انگلیسی دوستت دارم

I love you like words in silence, like a speech of air, like a songs of lake, like sweetness of cake.

من دوست دارم مثل کلمات در سکوت ، مانند سخنرانی در هوا ، مانند آهنگهای دریاچه ، مانند شیرینی کیک.

عکس عاشقانه انگلیسی

پروفایل عاشقانه زیبا

People live,

People Die,

People laugh,

People cry,

some give up,

some will try,

some say hi,

some say bye

others may forget u ,

But never will I

مردم زندگی می کنند ،

مردم می میرند،

مردم میخندند،

مردم گریه میکنند،

برخی تسلیم می شوند،

برخی سعی خواهد کرد،

برخی می گویند که سلام،

برخی می گویند خداحافظ

دیگران ممکن است تو را فراموش کنند،

اما من هرگز

عکس عاشقانه انگلیسی

عکس نوشته استوری زیبا

 love all the stars

in the sky,

but they are nothing

compared to the ones

in your eyes!

Love U!

تمام ستاره های اسمان را دوست دارم

اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند

تو را دوست دارم

عکس عاشقانه انگلیسی

عکس پروفایل مخصوص استوری رمانتیک

پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد

no matter what the question is love is the answer

عکس عاشقانه انگلیسی

جملات رمانتیک و عاشقانه زیبا

My love for you is a journey, starting at forever and ending at never

عشق من برای تو یک سفر است شرو ع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی یابد

عکس عاشقانه انگلیسی

عکس نوشته رمانتیک برای عشق و همسر

عشق یعنی ترس از دست دادن تو

love is afraid of losing you

عکس عاشقانه انگلیسی

جملات پر احساس انگلیسی

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید

love is like a flower which blossoms whit trust

عکس عاشقانه انگلیسی

متن انگلیسی عاشقانه

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند

love is flower that is made to bloom by two gardeners

عکس عاشقانه انگلیسی

جملات انگلیسی عاشقانه برای همسر

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

love is something silent , but it can be louder than anything when it talks

عکس عاشقانه انگلیسی

متن پر احساس عاشقانه برای همسر

to tell someone howmuch you love,

how much you care.

Because when they””regone,

no matter how loud you shout and cry,

they won””thear you anymore

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

اون دیگر صدایت را نخواهد شنید

عکس عاشقانه انگلیسی

مطالب مشابه را ببینید!

عکس پروفایل لاکچری و دلبرانه + متن های عاشقانه دو نفره رمانتیک عکس متن دار عاشقانه و قشنگ برای پروفایل + متن جدید عاشقانه رمانتیک متن و جملات ابراز عشق و محبت به همسر + عکس عاشقانه برای همسر عکس پروفایل مادر؛ عکس نوشته با متن در مورد مادر، عکس نوشته پروفایل غمگین و عاشقانه برای مادر عکس های عاشقانه اینستاگرام + متن های کپشن و استوری رمانتیک برای عشقم عکس پروفایل تبریک سالگرد ازدواج و متن های عاشقانه تبریک سالروز ازدواج و عقد عکس نوشته ترکی عاشقانه و احساسی + متن های ترکی عاشقانه غمگین عکس پروفایل غمگین + متن های عاشقانه و جملات کوتاه غم انگیز عکس نوشته خودکاری + متن های زیبای عاشقانه و مفهومی نوشته شده با خودکار عکس نوشته بهاری عاشقانه برای پروفایل + جملات احساسی بهار