تعبیر خواب یوسف و معانی و تعابیر دیدن خواب های مختلف از دید این پیامبر

تعبیر خواب یوسف

در گذشته افراد زیادی زندگی می کردند که علم تعبیر خواب داشتند و قادر بودند اتفاقاتی که هر کس در خواب می دیده را تفسیر کنند و علت دیدن آن خواب را برای شخص تعیین کنند. این علم از طرف خداوند به این افراد اعطا می شد و آن ها را قادر می ساخت تا بتوانند هر خوابی را تعبیر کرده و به معنی و مفهوم آن دست پیدا کنند بنابراین هر کسی نمی تواند این علم را داشته باشد و یا به آن دست پیدا کند.

این افراد در گذشته تعبیر خواب های مختلف را انجام می دادند و افرادی این تعبیرات را برای آنان ثبت و ضبط می کردند و در جایی به شکل مکتوب نگه داری می کردند، از همین جهت امروزه ما از طریق همین آثار مکتوب به تعبیر خواب دسترسی داریم و می توانیم خواب هایی را که می بینیم را به وسیله این تعبیرات باقی مانده از آن افراد تفسیر کنیم.

تعبیر خواب یوسف از خواب زندانیان

یکی از معبران معروف که لقب پیامبری نیز داشته است حضرت یوسف است. تعبیر خواب یوسف یکی از معروف ترین تعبیر خواب ها می باشد که تا حد زیادی به حقیقت نزدیک است و واقعیت را آشکار می کند. تعبیر خواب یوسف از آنجایی معروف شد که او در زندانی که به دسیسه زلیخا گرفتار بود، دو زندانی که در آن جا بودند و از مستخدمان معبد خدای مصر بودند، خواب هایی عجیب می‌ بینند که به دنبال معبری هستند تا بتواند خواب آن ها را تعبیر کند. یکی از این خدمتکارها خواب دیده بود که در حال خدمت به پادشاه مصر است و برای او شراب می برد. و دیگری خواب دیده بود سینی پر از نانی بر سر دارد که کلاغ و پرندگان در آن نشسته و از آن نان ها می خورند.

تعبیر خواب یوسف

یوسف خواب این دو را به این ترتیب تعبیر کرد که آن خدمتکاری در حال شراب دادن و پذیرایی از پادشاه مصر بود، به زودی به جایگاه قبلی خود باز می گردد و از او رفع اتهام می شود و دوباره به عنوان خدمتکار در قصر مشغول به کار می شود.

خواب آن زندانی که سینی پر از نان را بر سر خود دیده بود به این صورت تعبیر کرد که، به زودی اعدام شده و پرندگان از بدن او تغذیه می کنند.

پس از مدت سه روز از قصر سربازانی به دنبال آن دو زندانی می آیند و آن ها را با خود می برند. در محضر پادشاه یکی از آنان به جرم خود اعتراف کرده و بخشیده می شود و به شغل قبلی خود باز می گردد. ولی دیگری جرم خود را قبول نمی کند و از قبول کردن آن سر باز می کند. در این هنگام پادشاه دستور اعدام او را می دهد و دستور می دهد او را بر دار آویخته کنید تا زمانی که اعضای بدن و مغز او توسط پرندگان خورده شود و بدین صورت تعبیر خواب یوسف درست از آب در می آید.

تعبیر خواب پادشاه مصر به وسیله یوسف

سال های طولانی می گذرد و پادشاه مصر خوابی می بیند که تمامی معبران قصر از تعبیر آن عاجز می شوند و این توانایی را ندارند که آن خواب را تعبیر کنند. مدت زیادی نمی گذرد که پادشاه دوباره خوابی می بیند و آشفتگی او بیشتر می شود و به معبران دستور می دهد به هر طریقی شده تعبیری برای خواب او پیدا کنند و آن ها باز هم از تعبیر آن خواب باز می مانند. در این زمان است که آن خدمتکار نجات یافته که یوسف خواب او را تعبیر کرده بود ناگهان یوسف را به یاد می آورد و با دشواری های فراوان این موضوع را با یکی از درباريان در میان می گذارد و ذکر می کند که من معبری را می شناسم که بی شک می تواند خواب پادشاه را تعبیر کند.

پادشاه که از دیدن خواب ها بسیار آشفته بود حرف خدمتکار را قبول می کند و دستور می دهد یوسف را از زندان بیاورند تا خوابش را تعبیر کند.

یوسف پس از رسیدن به قصر از پادشاه می خواهد که خوابش را برای او شرح دهد. پادشاه می گوید خواب هایی که دیده اولی به این شکل بوده که هفت گاو لاغر به سمت هفت گاو فربه رفته و شروع به بلعیدن آن ها می کنند و در ادامه می گوید خواب دومی که دیده به این شکل بوده که هفت ساقه گندم سالم و سرحال به وسیله هفت ساقه گندم خشکیده پیچیده می شوند و آن ها هم خشک می شوند و از بین می روند.

تعبیر خواب یوسف در این زمینه این بود که مصر قرار است هفت سال فراوانی نعمت و پرباری را تجربه کند و پس از پایان آن هفت سال، هفت سال دیگر می آید که قحطی همه جا را فرا می گیرد و همه چیز خشک و از بین می رود. پادشاه مصر که تعبیر خواب یوسف را منطقی می بیند او را از زندان آزاد کرده و به یکی از بزرگان مصر تبدیل می کند تا بتواند در طی این هفت سال فراوانی، برای هفت سال قحطی آذوقه و مواد غذایی و گندم انبار کند و اینگونه یوسف به ارج و مقام می رسد.

تعبیر خواب یوسف

تعبیر خواب های دیگر از یوسف

حضرت یوسف تعابیر مختلفی برای خواب ها بیان کرده است، این تعبیرات از جمله مواردی است که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

تعبیر خواب آتش توسط یوسف: تعبیر خواب یوسف در رابطه با آتش به این معنی تعبیر شده است که ممکن است در زندگی دچار خطراتی شوید و این خطرات ممکن است در زمینه بیماری، مال حرام و یا دعوا و نزاع و فتنه باشد.

تعبیر خواب یوسف از سیب: حضرت یوسف دیدن سیب در خداب را به معنی شادی از طرف دوستان و آشنایان یا خویشان می داند

تعبیر خواب یوسف از مار: حضرت یوسف دیدن مار در خواب را یه این صورت تعبیر می کند که فرد دشمنی دارد و اگر مار او را نیش بزند یعنی از طرف دشمن به فرد آسیب و یا گزندی می رسد. اگر مار بزرگی را در خواب ببیند به معنی دشمن بزرگ است.

تعبیر خواب یوسف از دندان: حضرت یوسف دیدن خواب افتادن دندان را به معنی جدایی از یکی از خویشان می داند و اگر دندانی شکسته شد به معنی غم و غصه برای فرد است.

تعییر خواب یوسف از دریا: در کل حضرت یوسف دیدن دریا در خواب را به معنی زیاد شدن روزی می داند و اگر کسی ببیند از آب دریا می خورد و آن آب گوارا بود به اندازه‌ ای که از آن آب خورده صاحب مال و نعمت می شود.

همچنین از جمله دیگر تعبیراتی که در تعبیر خواب یوسف بیان شده است شامل: مورچه، خانه، شراب، انگشتر، گوشت، طاووس، اسب، نان، خورشید، خون و موارد زیادی است که در مقاله امکان نام بردن همه آن ها نمی باشد.

جمع بندی

به طور کلی تعبیرهای خواب فراوانی از حضرت یوسف نقل شده است که این تعبیرات کاملی هستند و افراد می توانند برای تفسیر خواب های خود از آن ها بهره بگیرند. امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید و از همراهی شما متشکریم.

مطالب مشابه را ببینید!

فال حافظ امروز دوشنبه 27 فروردین اسفند با تفسیر { پیشگویی دقیق } تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران