تک بیتی خواجوی کرمانی؛ اشعار کوتاه عاشقانه با معنی قشنگ

در این مطلب تک بیتی خواجوی کرمانی با مجموعه اشعار کوتاه زیبای رمانتیک با معنی قشنگ و احساسی را گردآوری کرده ایم.

اشعار زیبای تک بیتی خواجوی کرمانی

تک بیتی خواجوی کرمانی

تا کی آزاری به بیزاری و زاری خلق را
مرهم آزار باش و خلق را آزرده گیر

ایوب صبوریم که از محنت کرمان

چون یوسف گم گشته به کنعان نرسیدیم

تو چه ياری که نداری غم و انديشه يار
ياری آنست که يار از غم يار انديشد

ز تو دیده چون بدوزم که تویی چراغ دیده

ز تو کی کنار گیرم که تو در میان جانی

ز شهر یار که آید که حال یار بگوید
رسد به بنده و رمزی ز شهریار بگوید

مطلب مشابه: تک بیتی سنگین با قشنگ ترین اشعار کوتاه فلسفی با معنی

تک بیتی خواجوی کرمانی

شعر تک بیتی عاشقانه

ای دل ز دلبر پنهان چه داری

دردی که جز او درمان ندارد

یاد باد آنکه ز روی تو و عکس می ناب
دیده پر شعشعه شمس و قمر بود مرا

دامن گل نبرد هر که ز خار انديشد
مهره حاصل نکند هر که ز مار انديشد

آن بهشتی که همه در طلبش معتکف اند
من کافر، همه شب با تو به آغوش کشم

کس نیست که دست من غمخوار بگیرد
یا دادم از آن دلبر عیار بگیرد

درد غم عشق را طبیب نباشد
مکتب عشاق را ادیب نباشد

مطلب مشابه: اشعار تک بیتی حسین منزوی و مجموعه شعر عاشقانه کوتاه این شاعر

چند سوزیم من و شمع شبستان همه شب
چند سازیم چنین بی سر و سامان همه شب

از هزاران دل یکی را باشد استعداد عشق
تا نگویی درصدف هر قطره‌ ای گوهر شود

از دو عالم دست کوته کن چو سرو آزاده‌ وار
کانکه کوته دست باشد در جهان سرور شود

ما سر بنهادیم و به سامان نرسیدیم
در درد بمردیم و به درمان نرسیدیم

کس حال من سوخته جز شمع نداند
کو بر سر من شب همه شب اشک فشاند

هر شبی کز خم گیسوی توام یاد آید
در خیالم گذرد خواب پریشان همه شب

مطلب مشابه: تک بیتی های محمد شمس لنگرودی با اشعار کوتاه عاشقانه و احساسی این شاعر

برو ای باد بدانسوی که من دانم و تو
خیمه زن بر سر آن کوی که من دانم و تو

حدیث عشق ز ما یادگار خواهد ماند
بنای شوق ز ما استوار خواهد ماند

دل گر خطری دارد از جان خطرش نبود
از جان خطرش نبود دل گر خطری دارد

در دلم بود کزین پس ندهم دل بکسی
چه کنم باز گرفتار شدم در هوسی

رفتی و مرا برسرآتش بنشاندی
باز آی که از دست تو برخاک نشستم

زلفت بخواب بینم و خواهم که هر شبی
تعبیر خواب های پریشان من شوی

مطلب مشابه: تک بیتی های غمگین مولانا با اشعار احساسی ناب و خواندنی

مرا از زندگانی چیست روی دلبران دیدن
حیات جاودانی چیست پیش دوستان بودن

بستیم دل در آن سر زلف دراز باز
گشتیم صید آن صنم دلنواز باز

ز تو با تو راز گویم به زبان بی‌ زبانی
به تو از تو راه جویم به نشان بی‌ نشانی

مطلب مشابه: شعر تک بیتی رهی معیری و مجموعه اشعار کوتاه عاشقانه این شاعر

لعل شیرین تو وصفش بر شکر باید نوشت
مهر رخسار تو شرحش بر قمر باید نوشت

گفتا تو از کجایی کاشفته می‌نمایی
گفتم منم غریبی از شهر آشنایی

چون کسی نیست که با او نفسی بتوان برد
برو و همدم خود باش و دم از دست مده

ای لب لعلت ز آب زندگانی برده آب
ما ز چشم می پرست مست و چشمت مست خواب

چان پرورم گهی که تو جانان من شوی
جاوید زنده مانم اگر جان من شوی

مطلب مشابه: تک بیتی فردوسی با اشعار ناب و عاشقانه این شاعر

این مطالب را هم ببینید