جملات زیبا از نویسندگان فرانسوی؛ 50 سخن با معنی فرانسوی با ترجمه

در این بخش جملات زیبا از نویسندگان فرانسوی معروف با موضوعات مختلف را گردآوری کرده ایم. امیدواریم که این 50 سخن از بزرگان فرانسوی که به زبان فرانسوی و با ترجمه فارسی تهیه شده اند مورد توجه شما قرار بگیرد.

جملات زیبا از نویسندگان فرانسوی؛ 50 سخن با معنی فرانسوی با ترجمه

جملات از نویسندگان معروف فرانسوی

کار سه شر بزرگ را از ما می گیرد: بیماری، رذیلت و کمبود.

Le travail éloigne de nous trois grands maux: l’ennui, le vice et le besoin.

ولتر

در زندگی ما آنچه را که می خواهیم انجام نمی دهیم اما در قبال آنچه هستیم مسئول هستیم.

Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que l’on est.

ژان پل سارتر Jean-Paul Sartre

خوشبختی بدون شجاعت و فضیلت بدون مبارزه وجود ندارد.

Il n’y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat.

ژان ژاک روسو Jean-Jacques Rousseau

ما نیمی از عمر خود را در انتظار کسانی که دوستشان داریم و نیمی دیگر را در حال ترک کسانی که دوستشان داریم سپری می کنیم.

On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu’on aimera et l’autre moitié à quitter ceux qu’on aime.

Victor Hugo  ویکتور هوگو

برای انتقاد از افراد باید آنها را بشناسید و برای شناخت آنها باید آنها را دوست داشته باشید.

Pour critiquer les gens il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer.

Coluche کلوش

مطلب مشابه: سخنان جین آستین نویسنده مطرح زن انگلیسی با جملات آموزنده و زیبا

 دوستان من، این را به یاد داشته باشید، هیچ علف هرز یا مردان بدی وجود ندارد. فقط پرورش دهندگان بد وجود دارد.

Mes amis, retenez ceci, il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs.

ویکتور هوگو

جملات زیبا از نویسندگان فرانسوی؛ 50 سخن با معنی فرانسوی با ترجمه

ما فقط از آسیبی که کسانی که دوستشان داریم به ما وارد شده اند رنج می بریم. بدی هایی که از طرف دشمن به وجود می آید، حساب نمی شود.

On ne souffre jamais que du mal que nous font ceux qu’on aime. Le mal qui vient d’un ennemi ne compte pas.

ویکتور هوگو

وقتی حرفی برای گفتن نداریم، همیشه بد صحبت می کنیم.

On parle toujours mal quand on n’a rien à dire.

دوست داشتن به این معنا نیست که به یکدیگر نگاه کنید، این است که با هم در یک جهت نگاه کنید.

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction.

Antoine De Saint-Exupéry آنتوان دو سنت اگزوپری

سخنان زیبا از نویسندگان فرانسوی

آنچه از زندگی آموخته ام این است که از داشته های خود حداکثر استفاده را ببرید.

Ce que j’ai appris de la vie est de tirer le meilleur parti de ce que vous avez.

استیون هاوکینگ

مطلب مشابه: جملات فلسفی ویل دورانت نویسنده با متن های آموزنده زیبا

هرچه امید بیشتر باشد، ناامیدی شدیدتر است.

Plus l’espérance est grande, plus la déception est violente.

فرانس اولیویه گیزبرت  Franz-Olivier Giesbert

مهم نیست زندگی چقدر سخت به نظر می رسد، همیشه کاری وجود دارد که می توانید انجام دهید و موفق باشید.

Même si la vie semble difficile, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir.

استیون هاوکینگ

گفتن راز دیگران خیانت است، گفتن راز خود حماقت است.

Dire le secret d’autrui est une trahison, dire le sien est une sottise.

ولتر

جملات زیبا از نویسندگان فرانسوی؛ 50 سخن با معنی فرانسوی با ترجمه

حسادت دلیل عشق نیست بلکه ناپختگی است.

La jalousie n’est pas une preuve d’amour mais d’immaturité.

فرانسوا دولتو

تمام شرارت از ضعف ناشی می شود. کودک شرور است فقط به این دلیل که ضعیف است. آن را قوی کنید، خوب خواهد بود

Toute méchanceté vient de faiblesse; l’enfant est méchant que parce qu’il est faible; rendez-le fort, il sera bon.

ژان ژاک روسو

جملات ادبی و آموزنده فرانسوی

افرادی که به ضریب هوشی خود می بالند بازنده هستند.

Les gens qui se vantent de leur Q.I sont des perdants.

استیون هاوکینگ

مطلب مشابه: سخنان میلتون فریدمن نویسنده معروف با جملات زیبای آموزنده

زندگی یک گل رز است که هر گلبرگ آن یک توهم و هر یک خار یک واقعیت است.

La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité.

آلفرد دی موست Alfred De Musset

ما مادر خود را تقریباً بدون آنکه بدانیم دوست داریم و تا لحظه جدایی نهایی متوجه عمق کامل ریشه های این عشق نمی شویم.

On aime sa mère presque sans le savoir, et on ne s’aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu’au moment de la séparation dernière.

گی دو موپاسان

هر کس در مدرسه ای را باز کند، زندان را می بندد.

Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison.

ویکتور هوگو

جملات زیبا از نویسندگان فرانسوی؛ 50 سخن با معنی فرانسوی با ترجمه

مالیخولیا خوشحالی غمگین بودن است.

La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste.

ویکتور هوگو

خدا زنان را فقط برای رام کردن مردان آفرید.

Dieu n’a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes.

ولتر

مطلب مشابه: سخنان توماس کارلایل؛ جملات آموزنده و متن های ناب از نویسنده معروف

عشق غیبت یا مرگ را بهتر از شک و خیانت تحمل می کند.

L’amour supporte mieux l’absence ou la mort que le doute ou la trahison.

آندره مائوروا André Maurois

حسادت دیگران حداقل این مزیت را دارد که باعث می شود شادی خودمان را کشف کنیم.

La jalousie d’autrui a, du moins, cet avantage parfois de nous faire découvrir notre propre bonheur.

Charles Regismanset  چارلز رگیس

زندگی کوتاه تر از آن است که بتوانید آن را برای حسرت تمام چیزهایی که شهامت امتحان آن را نداشته اید، خرج کنید.

La vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce qu’on n’a pas eu le courage de tenter.

ماری کلود بوسیرس ترمبلی Marie-Claude Bussières-Tremblay

سخنان زیبا از نویسنده و فیلسوفان فرانسوی

در قلبی که از حافظه پریشان است، جایی برای امید وجود ندارد.

Dans un coeur troublé par le souvenir, il n’y a pas de place pour l’espérance.

آلفرد دی موست

از هیچ چیز و هیچ کس تقلید نکنید. شیری که شیر را کپی می کند میمون می شود.

N’imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe.

ویکتور هوگو

کسانی که زندگی می کنند کسانی هستند که مبارزه می کنند.

Ceux qui vivent sont ceux qui luttent.

ویکتور هوگو

مطلب مشابه: سخنان آنتوان چخوف نویسنده روس با جملات آموزنده و عکس نوشته

اختلاف بزرگترین شر انسان است و مدارا تنها راه درمان آن است.

La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède.

ولتر

کافی است یک مادر لبخند فرزند خود را ببیند تا از واقعیت سعادت عالی متقاعد شود.

Il suffit qu’une mère voit sourire son enfant pour être convaincue de la réalité d’une félicité suprême.

شاتو بریاند  Chateaubriand

شما می توانید بزرگ شوید و حتی پیر شوید، اما برای مادر شما هنوز یک کودک کوچک هستید.

On peut grandir, et même vieillir, mais pour sa maman on est toujours un petit enfant.

ژان گاستالدی

ابتدا باید بدانید چه می خواهید، سپس باید شهامت گفتن آن را داشته باشید، سپس برای انجام آن به انرژی نیاز دارید.

Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut ensuite l’énergie de le faire.

ژرژ کلمانسو

مطلب مشابه: سخنان رومن رولان با جملات فلسفی آموزنده از این نویسنده

از بین همه کسانی که هیچ حرفی برای گفتن ندارند، بهترین آنها کسانی هستند که سکوت می کنند.

De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent.

کلوش

بسیاری از جوانان بر این باورند که آینده ای ندارند، در حالی که هیچ هدفی ندارند.

Trop de jeunes se croient sans avenir, alors qu’ils sont sans objectif.

ژاک شیراک

سخنان آموزنده از نویسندگان اهل فرانسه

یک مرد هرگز نباید از اعتراف به اشتباه خود خجالت بکشد؛ زیرا با این اعتراف، او ثابت می کند که امروز عاقل تر از دیروز است.

Un homme ne doit jamais rougir d’avouer qu’il a tort; car, en faisant cet aveu, il prouve qu’il est plus sage aujourd’hui qu’hier.

ژان ژاک روسو

جنگ همیشه آخرین راه حل است، همیشه تصدیق شکست است، همیشه بدترین راه حل است، زیرا مرگ و بدبختی را به همراه دارد.

La guerre, c’est toujours un ultime recours, c’est toujours un constat d’échec, c’est toujours la pire des solutions, parce qu’elle amène la mort et la misère.

ژاک شیراک

اگر مجبور باشم زندگی ام را از نو شروع کنم، چیزی را تغییر نمی دهم. فقط من چشمانم را کمی بازتر می کنم

Si je devais recommencer ma vie, je n’y voudrais rien changer; seulement j’ouvrirais un peu plus grand les yeux.

ژول رنارد Jules Renard

مطلب مشابه: سخنان قصار هاروکی موراکامی نویسنده با جملات مفهومی زیبا

تغییر قبل از هر چیز یک حالت ذهنی است.

Le changement est d’abord un état d’esprit.

ژاک شیراک

بدبینی راه را برای همه چشم پوشی ها باز می کند.

Le pessimisme ouvre la voie à tous les renoncements.

ژاک شیراک

به نظر می رسد این سرنوشت اجتناب ناپذیر انسان است که نمی تواند در هیچ کجا آزاد باشد.

Il semble que ce soit le sort inévitable de l’homme de ne pouvoir être libre nulle part.

Jean-Paul Marat    ژان پل مارات

کسی که از نظر اخلاقی بیشترین قدرت را داشته باشد برنده است: کسی پیروز است که می تواند، یک ربع ساعت بیشتر از دشمن، باور کند که شکست نمی خورد.

Celui qui peut moralement tenir le plus longtemps est le vainqueur: celui qui est vainqueur, c’est celui qui peut, un quart d’heure de plus que l’adversaire, croire qu’il n’est pas vaincu.

ژرژ کلمانسو

توانایی گریه کردن تمساح ها هرگز مرا تحت تأثیر قرار نداده است.

La capacité à faire pleurer les crocodiles ne m’a jamais ému.

Jean-François Deniau   ژان فرانسوا دنیائو

مطلب مشابه: سخنان دارن هاردی نویسنده و سخنران انگیزشی با جملات آموزنده موفقیت

وعده ها فقط برای کسانی که آنها را دریافت می کنند لازم الاجرا است.

Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent.

ژاک شیراک

فلسفه ارزش خود را از عدم قطعیت آن می گیرد.

La philosophie tire sa valeur de son incertitude même.

برتراند راسل   Bertrand Russell

مشکل در این دنیا این است که احمق ها از خود مطمئن هستند و مانند خروس های حیاط مغرور هستند، در حالی که افراد باهوش پر از شک هستند.

Le problème en ce bas monde est que les imbéciles sont sûrs d’eux et fiers comme des coqs de basse cour, alors que les gens intelligents sont emplis de doute.

برتراند راسل

قدردانی حافظه کوتاهی دارد.

La reconnaissance a la mémoire courte.

بنژامن‌ کنستان

تفاوت بین پرندگان و سیاستمداران در این است که هر چند وقت یکبار پرندگان پرواز خود را متوقف می کنند!

La différence qu’il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c’est que de temps en temps les oiseaux s’arrêtent de voler!

کلوش  Coluche

هزینه یک لبخند کمتر از برق است، اما به همان اندازه نور می دهد.

Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière.

Abbé Pierre  راهب پیر

شادی گاهی در ناشناخته ها پنهان می شود.

Le bonheur est parfois caché dans l’inconnu.

ویکتور هوگو

بهتر است یک وجدان پاک داشته باشید تا یک سرنوشت مرفه. من یک خواب خوب را بهتر از یک تخت خوب دوست دارم.

Mieux vaut une conscience tranquille qu’une destinée prospère. J’aime mieux un bon sommeil qu’un bon lit.

ویکتور هوگو

بهترین دولت، دولتی است که کمترین مردان بی استفاده را داشته باشد.

Le meilleur gouvernement est celui où il y a le moins d’hommes inutiles.

Voltaire  ولتر

مطلب مشابه: سخنان اسکار وایلد و جملات آموزنده و ناب از نویسنده معروف ایرلندی

مطالب مشابه را ببینید!

تبریک عاشقانه روز وکیل؛ جملات و متن های احساسی تبریک به همسر و عشق جملات تبریک ازدواج به دوست و فامیل + عکس نوشته های تبریک ازدواج متن امام زمان + جملات زیبا در مورد ظهور امام دوازدهم حضرت مهدی (عج) اشعار تبریک نیمه شعبان + مجموعه ویژه روز ولادت امام زمان (عج) متن نیمه شعبان و تبریک ولادت حضرت مهدی (ج) با اشعار و جملات زیبا متن تبریک تولد دختر عمو + جملات و دلنشین تبریک تولد متن تسلیت فوت خاله + جملات تسلیت و همدردی درگذشت خاله اشعار فروغی بسطامی + مجموعه شعر کوتاه و بلند عاشقانه فروغی بسطامی متن تبریک خانه دار شدن + جملات برای تبریک خرید منزل جدید اشعار لیلا کردبچه + مجموعه اشعار بلند و کوتاه عاشقانه لیلا کردبچه