متن کوتاه انگلیسی + جملات ناب انگلیسی کوتاه با معنی برای پروفایل و بیو

جملات و تکست کوتاه انگلیسی زیبا

مجموعه گلچین جدید جملات و متن کوتاه انگلیسی و سخنان بزرگان با تکست های زیبای انگلیسی و با معنی فارسی برای بیو و پروفایل را در این قسمت روزانه آماده کرده ایم.

There are three types of hands

begging hands

keeping hands

and bountiful hands

and the best hands are bountiful hands

سه نوع دست داريم : دست گدايی كننده

دست حفظ كننده مال

و دست بخشنده

و بهترين آنها دست بخشنده است

***

The best favor is health

and the best thing which could fill man’s heart

I belief in God

بهترين نعمت سلامتی است

و بهترين چيز در قلب مومن

اعتقاد به خداست

***

متن کوتاه انگلیسی

God has not given any disease

unless He has created a remedy for it

خداوند هيچ بيماری را نازل نكرده

مگر اينكه برای آن دوايی هست

***

Truth is heavy and difficult but pleasant

and falsehood is light and easy

but painful and dangerous

حقيقت، سنگين و تلخ است

اما لذت بخش و دروغ سبک و آسان است

اما دردناک و خطرناک

***

متن انگلیسی زیبای خاص

The people of paradise have four signs

open face

eloquent

clear tongue

merciful heart

and bountiful hand

اهل بهشت چهار نشان دارند :

روی گشوده

زبانی فصيح

قلبی رؤوف

و دستی سخاوتمند

***

متن کوتاه انگلیسی

Your worst friends are those who

flatter and talk with you glibly

and conceal your faults

بدترين دوستان تو كسانی هستند كه

از تو با چاپلوسی تمجيد كرده

و خطاهای تو را می پوشانند

***

متن زیبای انگلیسی کوتاه با عکس نوشته با معنی فارسی

.You see a person’s true colors when you are no longer beneficial to their life

شخصیت واقعیِ یک آدم را وقتی می‌بینی که دیگر وجودت برایش هیچ منفعتی نداشته باشد.

***

An envious person sustains a loss to himself

before causing a loss to whom he envies

حسود اول به خود ضرر ميزند

قبل از اينكه به ديگری ضرر برساند

***

متن کوتاه انگلیسی

If we don’t feel unhappy

we are happy

 ما همین که احساس بدبختی نکنیم

خوشبختیم

***

Never break four things in your life

Trust

Promise

Relation & Heart

Because when they break they don’t make noise

but pains a lot

در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.

اعتماد

قول

ارتباط و قلب

زیرا شکسته شدن آنها صدائی ندازد

ولی دردناک است

چارلز

***

متن کوتاه انگلیسی

I will not say I failed 1000 times

I will say that I discovered

there are 1000 ways that can cause failure

من نمی‌ گویم که 1000 بار شکست خورده‌ام

من می‌ گویم فهمیده‌ ام 1000 راه وجود دارد

که می‌ تواند باعث شکست شود

توماس ادیسون

***

جملات و متن کوتاه و زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

In a day

when you don’t come across any problems

you can be sure that you are traveling in a wrong path

در یک روز

اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌ شوید

می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌ کنید

***

متن کوتاه انگلیسی

.Two things define you.  Your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything

دو چیز معرف شماست، صبرتان وقتي هيچ چيز نداريد و منش‌‌تان وقتى همه چيز داريد.

***

چالش رهبری در این است که قوی باشی، اما نه گستاخ، مهربان باشی، اما نه ضعیف، جسور باشی، اما نه زورگو، متفکر باشی، اما نه تنبل، افتاده باشی، اما نه کم‌رو، سربلند باشی، اما نه مغرور، شوخ طبع باشی  اما بدون سبک‌سری و بی‌خردی.

***

جملات ادبی و خاص انگلیسی برای بیو و پروفایل

.A good plan for today is better than a great plan for tomorrow. Look backward with satisfaction and look forward with confidence

یک نقشه خوب برای امروز بهتر از یک نقشه عالی برای فرداست. به گذشته با رضایت نگاه کن و به آینده با اطمینان.

***

متن کوتاه انگلیسی

.Fake a smile. Don’t let them know you’re hurting. They don’t care anyway

 لبخندِ مصنوعی بزن، اجازه نده متوجه این شوند که صدمه‌ای دیدی، ‌آن‌ها در هر صورت اهمیتی نمی‌دهند.

***

…Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
…Perhaps the time’s definition of coal is diamond

شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است…
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است…

***

The liar’s punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.

مجازات دروغگو در این نیست که حرفش را باور نمی‌کنند و هیچکس به او اعتماد ندارد، بلکه در این است که نمی‌تواند به هیچکس اعتماد کند.

***

متن کوتاه انگلیسی

.Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you

به خصلت‌های خود بیش از آبرو و حیثیت اهمیت دهید، زیرا خصلت‌ها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو و حیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.

***

متن کوتاه انگلیسی

.When the door of happiness closes, another opens but often times we look so long at the closed door that we don’t see the one which has been opened for us
وقتی در شادی بسته می‌شود، در (شادی) دیگری باز می‌شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می‌مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی‌بینیم.

مطالب مشابه را ببینید!

متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده متن انگلیسی در مورد خدا + جملات ناب و زیبا در مورد خداوند با ترجمه فارسی متن انگلیسی سنگین؛ جملات زیبا و با معنی با موضوعات مختلف به انگلیسی متن انگلیسی بهار و جملات و اشعار دل انگیز در مورد فصل زیبای بهار متن انگلیسی درباره زندگی سخت با ترجمه فارسی؛ جملات سنگین زندگی متن انگلیسی درباره تنهایی با ترجمه فارسی با جملات غم انگیز احساسی متن انگلیسی حفاظت از محیط زیست + جملات انگلیسی مهم محیط زیست با ترجمه فارسی متن انگلیسی تبریک روز مهندس با جملات زیبا و ترجمه شده متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ جملات غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه متن انگلیسی خفن برای استوری؛ جملات فوق زیبا با ترجمه