متن صبح بخیر انگیزشی با فونت خاص (جملات انگیزه دهنده صبحت بخیر)

در این بخش مجموعه متن صبح بخیر انگیزشی با فونت خاص و جملات زیبای کوتاه را ارائه کرده ایم. امیدواریم این مجموعه از متن های صبحت بخیر انگیزه دهنده در سایت روزانه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

جملات و متن صبح بخیر انگیزشی با فونت خاص و جالب

متن صبح بخیر انگیزشی با فونت خاص (جملات انگیزه دهنده صبحت بخیر)

‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌🍃🌺🍃
بار دڪَر آن
صبح بخندید و بتابید
تا خفته صدساله هم از خواب درآمد
بار دڪَر آن
قاضی حاجات ندا ڪرد
خیزید ڪه آن فاتح ابواب درآمد

مولانا

‌‌‌‌‎‌‌

🍃🌺🍃
‘خدایا’ تنهایے یعنے
‘بے تو ماندن’
پس بہ من ایمانے بده
در هر حالے هستم تو را
ڪنارم ببینم در
‘شادے و غم’
در تنهایے و خلوت
و در ‘خواب و بیدارے’ …

شبتون پر از لبخند خدا💫💥

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

قلبت ڪہ بي نظم زد
عاشقي😔
اشڪت ڪہ بي اختیار سرازیر شد
دلتنڪَي🥺
شبت ڪہ بیخواب ڪَذشت
نڪَراني😔
روزت ڪہ بي‌شوق آغاز شد
ناامیدے🥺
سینہ‌ت ڪہ آه کشید
پرحسرتي💔
دلت ڪہ بي‌دلیڸ ڪَرفت
هے بگذریم…😔💔

متن صبح بخیر انگیزشی با فونت خاص (جملات انگیزه دهنده صبحت بخیر)

عکس نوشته و متن صبح بخیر خاص

«صُبح‌بِخیـــراٰمونْ☀️💛»
وقتی‌آغوشِت‌ْازمَن
آغٰازمی‌شَوَد
هَرروزصٌبح‌راٰ
وَبهارراٰ
و؏ـِشق‌راٰ
همه‌ِیکجاٰدارَم
صٌبح‌بخیرجاناٰنم..🤍🦋💍🍷

بازدَم‌هاٰی‌ِتٌوشددَم‌هاٰی‌ِشوراَنگیزِمَن
باتواَم‌شیرین‌تَرین‌دِلدارِمَــن؛
⦇صٌبحت‌بِخِیر ⦈💭🖇💞

مطلب مشابه: جملات انگیزشی صبحگاهی زیبا با متن های خاص صبح بخیر با انرژی و شاد

پیشنهاد ویژه: صبح بخیر رفیق + جملات زیبا و متن های خاص صبحت رفیق برای دوست

صبح
شروع عاشقی ست
پس عاشقانه شروع می ڪنم
صبح دوست داشتنت را
که وجودت شب و روز را
بخیر میڪند…♥️🔗

❁━━─چَشم ٺو …

مایہ‌ے آرامش هر صبـــح من اسٺ↠

⁂پلڪِ خود باز ڪن⁂

اندوه جهانم برود…♥️🔗

─━─•⊰صبح بخیـر زندگےِ مـــن ⊱•─━─

متن صبح بخیر انگیزشی با فونت خاص (جملات انگیزه دهنده صبحت بخیر)

کپشن و استوری صبح بخیر

کمی به حرف دلت گوش بده شاید دلش خواست دائم‌زیرِلب‌بگه ؛
الهم‌اخرجنےحُب‌دنیامِن‌قلبے🫀!
ینۍخدایاخارج‌ڪن‌حُب‌دنیاروازقݪب‌مَن:)

⊱· ———— · ⊰ ꥟ ⊱ · ———— ·⊰

صبح بخــیر بہ چشم‌هاٺ
ڪہ مقاومٺ قلب مرا شڪسٺه‌اند..🖇♥️

.
صُبح‌هاٰازکٌدام‌گوشه‌یِ‌آسماٰن’دلَم’
طٌلوع‌میکٌنی؟!
که‌ِمَن‌هَنوزبیداٰرنَشده
از ‘حُضورت’ سَرمستَم …🤍🥂🌟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

✿ خُورشید نَباشِہ ✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ ! ✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️ ─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─️

مطلب مشابه: متن انگیزشی برای شروع صبح + جملات صبح بخیر پر انرژی شروع روز زیبا

صبح یعنے عشق❣ عشق ❣ یعنی سلامتےِ تو❣ سلامتےِ تو❣ یعنے قشنگےِ این دنیا❣ من امروز ❣ دُنیاےِ قشنگے برایت آرزو دارم❣💕 #صبحت‌بخیرعشقمـ♥️♾🦋 ️

‘ صبح ‘به ما مےآموزد…
ڪه باورداشتہ باشیم …
روشنایےباتاریکی معنامےیابد…
وخوشبختے …💐🍃🌸
با عبور ازسختےها زیباست

صبحتون بخیر
روزتان پرامید و نشاط🍃🌺💚

متن صبح بخیر انگیزشی با فونت خاص (جملات انگیزه دهنده صبحت بخیر)

صبحت بخیر با فونت خاص

ڪاشڪے محڪوم
اغوشت شوم

شاید ڪه تو
باورت گردد

ڪه من زندانے چشم توام
بے تومیمیرم

‌ صبحت بخیرعشقم😍😘❤️🌸💜

انگار دوبارہ روزِ دلخواہ رسید✨
نور از پسِ تارے شبانگاہ رسید🌝
برخیز و بخند و زندگے ڪن با عشق🌼
صبح دگرے دوبارہ از راہ رسید💛

مطلب مشابه: شعر عاشقانه صبح بخیر + مجموعه اشعار زیبای صبح بخیر برای همسر و عشق زندگی

هرصــبح
دوستت دارم هایم را
به خورشیــد مے دهم
تا برایت بیاورد
دوستت دارمِ من را
خورشیــد با بوسه هایش
هر صبــح
به تو مے رسـاند
صبــح بــخـیر عـزیزدلـم♥️👉
‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌
سعی‌کن‌هرروز‌که‌
ازخواب‌بیدارمیشی،
نسبت‌به‌کسی‌که‌شب‌گذشته‌به
تخت‌خواب‌رفت،آدم‌بهتری‌شده‌باشیツ💜🌿

اولین‌کسۍکہ‌صبح‌ها،
بعدازبیدارشدن‌و‌شب‌ها…
قبل‌ازخواب‌رفتن‌بہ‌‌او‌فکرمیکنۍ
يقينا معشوق،محبوب،
دلبر،دلدار،مالک‌ِقلب‌توست!💕’

‘پِـسَـرِ دوصـداشـتَـنــیღ’

سُخنِ شِیرِین مَگُو…!
مَردُم اِین شَهر بَد گُمانَنَد…💯

امروز صبحِ دیگرے سٺ …
بہ لبهـٰایٺ گلهـٰاے سرخ بزن ؛
نـٰاخن‌هـٰایٺ را بہ رنگِ دلم رنگ کن!
مطمئن بـٰاݜ …
من عـٰاݜقِ ٺو خواهم‌‌ مـٰاند!🔗♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍

‘ زندگے ‘ سازِ دل است …
تو نوازنده‌ٔ این
سازے و بس …
تو اگر شاد زنے شاد شوے …
گرچه باشی
چو قنارے به قفس !! …

این ما هستیم که زندگى را زیبا یا زشت مى‌بینیم. دنبال رسیدن به یک خوشبختى بى نقص نباشید. از چیزهاى کوچک زندگى لذت ببرید. اگـر آن‌ها را کنار هم بگذارید، مى‌توانید کل مسیر زندگی را بـا خوشحالى طى کنید… صبحتون قشنگ🌱🌺 ️

مطلب مشابه: متن صبح بخیر عاشقانه ❤️ + 100 جمله رمانتیک برای گفتن صبح بخیر به عشق و همسر

اونجاکه‌مولانا‌میگه: صبح‌آمده‌برخیز‌که‌خورشید‌تویی ؛ درعالمِ‌ناامیدی ، امید‌تویی . ‌‌. : )!🌿🌥’️

◗؏ـِشــق‌ْ◖راٰ
بوسه‌ِبِخیرمیکٌند؛
صٌــبح‌راٰ
سلامِ‌تـٌو…
صبح‌بِخِیــرجاناٰنَم🏖🧿💖

بی‌گُماٰن‌روزِقَشنگی‌بِشَوداِمروزَم چون‌ْسرِصُبحْ ، سلٰامَم‌به(تُ…♡) خیلی‌چَسبید ‌⇠🥰⇢ ••(صُبح‌ْبِخیـــرجـــاٰنانَم)••♥🎼🍷 ️

صبح شروع عاشقےست !
پس عاشقانـہ شروع مےڪنم صبح
دوست داشتنت را ڪـہ وجودت ،
شب و روزم را بخیر مےڪند ♥️∿ ǝʌol

صُبح ها باید❣
دَم نوشِ یادِ تو را❣
در کافه یِ عشق ❣
نوشید ..❣.
تا واژه هایِ زندگی❣
دلبرانه❣
مثنویِ زیبایِ بودن را❣
سَر دهند …❣
صبح بخیر دلبرکم❣💕

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم

قشنگے صبــح همون وقٺیڪه🌤🌈
| با نوازش موهام
✫بیدارم میڪنے…
|منم با چشماے بسٺہ دسٺامو باز میڪنم
✫ڪه بغلم کنـے. . .🥰🫂💖

. ❨صُبحَت‌بِخِیࢪ✨❩ اۍٖدلخواه‌تَرینْ‌انڪًیزه‌؎ بیداࢪ؎ٖصُبح ، وَشُروعِ‌هَرروزَم💖🥂🫀 .️

⟐• عشق قشنڪَم ؛ ⟐• ⇜ ٺوC᭄‌⇝ ⟐• اون دلیل هستے ڪہ ؛ ⟐• بہ خاطرش هر روز صُبح 🌤 ⟐• با هیجان از خواب بیدار میشم:)♥️☕ ‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‌‌️

💞زندگے ڪــــــــــوچه ےِ سبزے است 🍃 میانِ دِل دشت ڪـــــــــــــه در آن 💞 عشق مهم است و گذشت!🍃 #شعرانه’🫐☁️’️

تُو…♡ مثل خورشیدی زرد و دلنشین ، می‌درخشی وسط آسمونِ قلبم^_^☀️🌿 °• صُبح بخیر دلبَــــر •°💕️

مطلب مشابه: متن صبح بخیر عشقم به همراه جملات و اشعار عاشقانه صبح بخیر گفتن به همسر

مطالب مشابه را ببینید!

متن صبح بخیر زیبا و پر انرژی جدید { 50 متن فوق العاده زیبای صبحت بخیر} جملات انگیزشی صبحگاهی زیبا با متن های خاص صبح بخیر با انرژی و شاد صبح بخیر رفیق + جملات زیبا و متن های خاص صبحت رفیق برای دوست متن انگیزشی برای شروع صبح + جملات صبح بخیر پر انرژی شروع روز زیبا شعر عاشقانه صبح بخیر + مجموعه اشعار زیبای صبح بخیر برای همسر و عشق زندگی متن صبح بخیر عاشقانه ❤️ + 100 جمله رمانتیک برای گفتن صبح بخیر به عشق و همسر متن صبح بخیر انگیزشی ایجاد انرژی مثبت + پیام صبح بخیر خوشگل و قشنگ متن رسمی صبح بخیر بهاری + جملات سلام صبح بخیر اداری برای همکار و رئیس متن و جملات سلام صبح بخیر بهاری + صبحت بخیر زیبا برای همسر و دوستان اس ام اس و جملات صبح بخیر | متن های شاد برای صبح بخیر گفتن عاشقانه به همسر