متن شاخ انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته انگلیسی شاخ

مجموعه متن و جملات شاخ انگلیسی به همراه ترجمه فارسی را در این قسمت روزانه قرار داده ایم. در ادامه عکس نوشته های انگلیسی شاخ و سنگین را مشاهده می کنید و امیدواریم که بپسندید.

متن و جملات خفن و شاخ انگلیسی با ترجمه فارسی

A best friend is someone who knows exactly what you are thinking about just by taking one quick glance at you.

بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

***

Life is short
Appreciate each day like it was your last

زندگي كوتاهه
هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره !

***

متن شاخ دخترونه انگلیسی

People laugh at me because I am different and I laugh because they all are same

مردم به من می خندن چون من متفاوتم و من (به اونا) می خندم چون همه شون شبیه هم هستن!

***

متن شاخ انگلیسی 2

Those who like me… Raise your hands… And those who don’t like me raise your Standards

اونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو!

***

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Don’t play with me! Because I know I can play better than you

با من بازی نکن! چون می دونم بهتر از تو می تونم بازی کنم

***

The only thing making you unhappy are your own thoughts.

افکارت تنها چیزیه که باعث میشه شاد نباشی

***

Jealousy is just love and hate at the same time

حسادت، عشق و نفرت در یک زمان است

***

متن شاخ انگلیسی 3

متن شاخ برای بیو تلگرام

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.
بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

***

People say, you can’t live without love… I think oxygen is more important

مردم می گن بدون عشق نمی تونی زندگی کنی … من فکر می کنم اکسیژن مهم تره!

***

متن شاخ انگلیسی 1

Haters will see you walk on water .it’s beacaus you can’t swim

کسانی که ازت متنفرن
حتی اگه ببینن روی آب راه میری
میگن چون شنا کردن بلد نیستی

***

متن شاخ انگلیسی 4

متن انگلیسی برای بیو تلگرام

جملات مغرورانه انگلیسی

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other
-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

***

Follow your heart but don’t be stupid

از قلبت پیروی کن اما احمق نباش

***

Can I give you up,Can I come back down
Gotta get you out of my head

میتونم بیخیال تو بشم, و برگردم روى پاهام
باید تو رو از فکرم بیرون کنم

***

If I have to fight for your attention, then the hell with you and your attention…

اگه لازمه واسه توجه تو بجنگم، تو و توجهت می تونین برين به درک…

***

If another girl can take your man, darling, she’s doing you a favour.

اگه یه دختر دیگه میتونه مردتون رو بدزده، عزیزم، اون دختر داره در حقت لطف میکنه.

***

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel better

اگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

***

متن شاخ انگلیسی 5

My door is always open to you, so feel free to leave

در من همیشه برای تو بازه، پس هر وقت راحتی برو!

***

If you can’t be with your love, try to love who you are with
”اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”

***

I wish I had ‘Google’ in my mind and ‘Antivirus’ in my heart

کاش گوگل رو توی ذهنم و آنتی ویروس رو توی قلبم داشتم

***

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

I tried being like you, my personality didn’t like it

من سعی می کنم شبیه تو باشم اما شخصیت من اینو دوست نداره!

***

What is the sixth and the bottom of the abdomen?
Blonde and cheerful and pretty?
You see her calm or not!
سیکس پک و ته ریش چیه ؟
بلوند و خوش هیکل و خوشگل ؟
ببین کنارش آرامش داری یا نه!

***

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business
‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

***

Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است.

***

متن انگلیسی برای bio اینستاگرام

We live in the era of smart phones and stupid people

ما توی عصر گوشی های هوشمند و آدم های احمق زندگی می کنیم!

***

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

***

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

***

That’s Life…
Feel it, Live it & Enjoy it
زندگی این است ..
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

***

Live each day as if it’s your last.
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

***

جملات مفهومی انگلیسی و متن های شاخ سنگین

You’re not an option, You’re my priority..
تو یه انتخاب نیستی، تو اولویت منی..

***

The Answer of some letters are
just a breath deep…
جواب بعضی حرفا
فقط یه نفسِ عمیقه …

***

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

***

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

***

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

***

Remember it’s only a bad day
not a bad life
به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

***

Sometimes
the strongest people in the morning
are those who cried all night
گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

***

The indecency of world isn’t because of bad people !
It’s because of good people’s silence …
زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه …

***

Some people look for faults in others like there was a reward for it
بعضیا یه جورى دنبال ایرادات دیگران می گردن انگار براش جایزه میدن

***

Live for ourselves for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

***

جملات و متن های شاخ انگلیسی برای مخاطب خاص

You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

***

If you want to be strong
learn to enjoy being alone
اگه میخواى قوى باشى
یاد بگیر از تنهاییت لذت ببری

***

Every human being is a book
waiting for its reader
‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

***

-leave your pride behind , it’s so bad
+why?
-because you will lose many things…
+like what?
-Me
غرور خیلی بده بزار کنار
-چرا؟
+چون خیلی چیزارو از دست میدی…
-مثلا؟
+من

***

Prove yourself
to yourself
not others
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

***

I’m single because I am saving myself for someone who deserve me
من‌ تنهام چون خودمو واسه کسی نگه داشتم که لایق من

***

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience
هرگز با یک احمق بحث نکنید
آنها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

***

Stop waiting for the perfect time.
Time isn’t waiting for you.

اينقدر منتظر زمان مناسب نباش.
زمان براى تو صبر نميكنه.

***

The world is gonna judge you, no matter what you do, so live your life the way you want to.

مهم نیست که تو چه کارائی انجام دادی، ادما تو این دنیا همیشه قضاوتت میکنن، پس بنابراین اونجوری که دلت میخواد زندگی کن.

مطالب مشابه را ببینید!

متن شاخ جدید با جملات سنگین، مفهومی، تیکه دار و با معنی متن شاخ با فونت باحال با جملات کوتاه نیم خطی سنگین برای بیو و کپشن متن شاخ دخترونه اینستا + جملات خفن و سنگین مفهومی دخترانه متن خاص شاخ دخترونه؛ جملات شاخ سنگین و مفهومی دخترانه متن پر ابهت | متن های شاخص سنگین | قشنگ ترین جملات با معنی متن دندان شکن در جواب بی ادبی؛ جملات سنگین شاخ شکن برای افراد گستاخ متن‌ های دندان‌ شکن؛ 50 جمله سنگین و خفن شاخ شکن برای رو کم کنی تکست شاخ بازی دخترونه و متن گنگ سنگین با عکس نوشته متن گنگ تنهایی؛ جملات کوبنده حس تنها شدن مغرورانه شاخ متن رفاقتی شاخ و سنگین + متن مغرورانه رفاقتی لاتی تیکه دار