متن در مورد گناه + جملات و سخن بزرگان مورد گناه و گناهکار

متن و سخن بزرگان در مورد گناه و گناهکار را در این بخش روزانه گردآوری کرده ایم.

متن و سخن افراد معروف در مورد گناه

در ادامه جملات ناب بزرگان در مورد گناه کردن در زندگی را بخوانید.

تا زمانی که انسان گمان می کند وجودش می تواند برای جلوگیری از خطا و اشتباه مفید باشد باید در پست خود باقی بماند.

آندره موروا

***

امکان ندارد شما به راه خطا نرفته باشید، اما چرا باز هم آن را حقیقت می پندارید؟

فریدریش نیچه

***

فرصت بدی کردن در هر روز صدها بار به دست می آید و فرصت خوبی کردن در هر سال، یکبار.

ولتر

***متن در مورد گناه

فرد خودپسند از هر نظر نیکی که درباره خود می شنود، خوشحال می شود (بدون توجه به سودمندی و یا اصولا درستی یا نادرستی آن) و از هر نظر بدی ناراحت می شود؛ زیرا خود را تسلیم هر دو می کند.

فریدریش نیچه

***

سخن بزرگان در مورد گناه افراد

چه بسیارند مردانی که گناهکار و مجرم نیستند مگر به دلیل ضعف آنان برای یک زن.

ناپلئون بناپارت

***

والاترین نگرش های ما، هر بار که غیر منتظره به گوش کسانی برسد که برای آنها مهیا و معین نشده اند، باید و مقرر چنین است که بسان حمایت و شاید هم جنایت طنین انداز شود.

فریدریش نیچه

***

متن در مورد گناه

تحلیل نهایی حقایق انسان چیست؟ خطاهای انکارناپذیر وی.

فریدریش نیچه

***

با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بترس.

فریدریش نیچه

***

سخنان ناب در مورد گناهکاران

سعادتمند کسی است که از هر اشتباه و خطایی که از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.

سقراط

***

جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم.

فریدریش نیچه

***

گونه ای از بی گناهی در شگفت زدگی هم وجود دارد و کسی دستخوش آن می شود که فکر نکرده باشد او نیز ممکن است شگفت زده شود.

فریدریش نیچه

***

متن در مورد گناه

کسانی که دلایل منطقی را به شهود متصل می کنند راه به خطا رفته اند.

فریدریش نیچه

***

سلیقه من آن است که به جای برپا داشتن مترسک در پیرامون خود، بگذاریم غارت شویم؛ باز هم پای سلیقه در میان است، فقط سلیقه.

فریدریش نیچه

***

متن در مورد افراد گناهکار

در میان اندوه و خطا و غم، شبنم جوانی را در دل خود نگهدار و بر لبان خود لبخند حقیقت را.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

***

گونه ای از نخوت در نیکی وجود دارد که همانند بدی، موردی استثنایی است.

فریدریش نیچه

***

متن در مورد گناه

آدم تبهکار می رود، ولی زیانهایش بعد از او می ماند.

ویلیام شکسپیر

***

غرق در اندیشه جهان، دیدم ذره ای که نام آن « نیکی » است استوار بسوی ابدیت می شتابد، و دریای بی کرانی که « بدی » نام دارد خود را به هر سوی می کشاند، تا ناپدید شود و بمیرد.

والت ویتمن

***

اگر از نعمتهایی که خداوند هر روز به ما می دهد با آغوش باز لذت بریم، هنگامی که بدی فرا می رسد، نیروی کافی برای تاب آوردنش داریم.

یوهان ولفگانگ فون گوته

***

جملات زیبا در مورد گناه کردن

اینکه برای انجام خوبی یا بدی، فداکاریهایی انجام می دهیم ارزش نهایی اعمال ما را تغییر نخواهد داد.

فریدریش نیچه

***

گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی وا دارد.

امام علی (ع)

***

خطاهای بشری اول رهگذر، بعد میهمان و چندی نمی گذرد که صاحبخانه می شوند.

ولتر

***

ما باید خوبی را در هر جا پیدا می کنیم بگیریم و بکوشیم تا بدی را هم از هر جا که هست دور سازیم.

جواهر لعل نهرو

***

کسی که “اقرار می کند” از بند خود آزاد می شود و آن کس که به گناه خود “اقرار می کند” فراموش می کند.

فریدریش نیچه

***

هر کس خودش و کشورش را خوبتر و بهتر از دیگران می شمارد، اما در حقیقت هیچ کسی نیست که در خود میزانی خوبی و میزانی هم بدی نداشته باشد و به همین شکل، هیچ کشوری هم نیست که در آن چیزهای بد و از برخی نظرها خوب نباشد.

جواهر لعل نهرو

***

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیکی، دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدکار دیگر هم پنهان خواهند بود.

افلاطون

***

بدی کردن، خواه با دوست و خواه با دیگران، کار آدم دادگر نیست؛ بلکه کار شخص ستمگر است.

افلاطون

***

نوعی بی گناهی در دروغ نهفته است که نشانه ای از باور نیک است.

فریدریش نیچه

***

بزرگترین گناه من از دانستن سرچشمه می گیرد.

فرناندو پسوآ

***

جملات زیبا در مورد گناهکاران

هر گاه به مردم بدی کنیم، بیشتر بر تباهی آنها می‌افزاییم.

افلاطون

***

چه نیک می توانیم حواس خویش را گذرگاهی برای امور سطحی و اندیشه خویش را شهوتی خدایی برای جهش ها و خطاها بدانیم! از همان سر منزل کار دریافته ایم که ناآگاهی خویش را پاس بداریم تا از خود زندگی لذت ببریم!

فریدریش نیچه

***

خود را بیان کردن همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بیان کردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد.

فرناندو پسوآ

***

باید نیک و بد را جبران کنیم، اما چرا در حق آن کس که در حق ما نیکی یا بدی روا کرده است؟

فریدریش نیچه

***

در آمد و شد با دانشمندان و هنرمندان به آسانی مرتکب خطا می شویم، زیرا در پس وجود دانشمندانی جالب توجه، اغلب انسانی میان مایه را می یابیم و در پشت هنرمند میان مایه، اغلب انسانی بسیار جالب توجه.

فریدریش نیچه

***

افراطی ترین صورت هیچ انگاری می تواند این دیدگاه باشد که همه باورها؛ همه چیزی را حقیقی انگاشتن ها، لزوماً به خطا می روند؛ به این علت ساده که هیچ دنیای حقیقی در کار نیست. چنین است یک ظاهر دورنمایی که از درون ما سرچشمه گرفته است.

فریدریش نیچه

***

فن پیر شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدی ها و معایب پیری، که در پایان زندگانی ما، یعنی دوره ی نیکبختی و خوشبختی ما پا به عرصه ی ظهور می گذارد.

آندره موروا

***

وکلای جنایتکار به ندرت هنرپیشگی کافی را برای آن دارند که از جنبه هراس انگیز و زیبای جرم به نفع مجرم بهره جویند.

فریدریش نیچه

***

ای جویندگان دانش، ای عارفان، تا زمانی که نمی توانید بر خود مسلط شوید و مالک خویش باشید، باید به غارت و فتح بپردازید.

فریدریش نیچه

***

اگر دشمن دارید، بدی او را با خوبی پاسخ ندهید؛ زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد، بلکه به او وانمود کنید که با این عمل خود به شما خدمت کرده است.

فریدریش نیچه

مطالب مشابه را ببینید!

متن زندگی | جملات کوتاه در مورد زندگی | سخن بزرگان در مورد زندگی متن شادی و شاد بودن؛ شعر، جملات، دلنوشته و سخن بزرگان درباره حس شادی سخن بزرگان در مورد شب یلدا + تعدادی شعر زیبا در مورد شب یلدا از شاعران مختلف متن مرگ؛ جملات، اشعار و دلنوشته درباره حس مرگ و سخن بزرگان سخن بزرگان در مورد رویا و رویا پردازی (جملات درباره خیالپردازی مثبت) سخن بزرگان در مورد پاداش + متن و جملات زیبا با کلمه پاداش دادن متن و جملات تلاش و کوشش + عکس نوشته و سخن بزرگان در مورد تلاش متن ثروتمند شدن با جملات انگیزشی و سخن بزرگان با عکس نوشته های پولساز! جملات عصبانیت و خشم + سخن بزرگان در مورد خشم و عصبانی شدن سخن بزرگان علم و هنر در مورد عشق و جملات خاص درباره عشق