متن در مورد کینه و نفرت + سخنان بزرگان و جملات سنگین در مورد کینه و تنفر

کینه و نفرت زیاد در نهایت باعث از پا در آمدن شخص می شود و می تواند بر تمام جنبه های زندگی تاثیر منفی بگذارد. به همین جهت اندیشمندان و بزرگان در مورد حس تنفر و کینه جملات و سخنان زیبایی را گفته اند و در ادامه این متن جملات و سخنان سنگین در مورد کینه و نفرت را ارائه کرده ایم.

متن و سخن بزرگان در مورد کینه و نفرت

سازگاری، عکس ناسازگاری است، آرزو، عکس نفرت و جلب شیئی، عکس دفع آن است.

افلاطون

***

هیچ دلبستگی ای نیست که روزی به نفرت مبدل نشود؛ حتی مهر مادری.

یوهان ولفگانگ فون گوته

***

انسان های سنگین جان و سختگیر دقیقا با آنچه دیگری را سنگین تر می کند، یعنی عشق و نفرت، سبکتر می شوند و گاهی به سطح می آیند.

فریدریش نیچه

***

متن در مورد کینه و نفرت

تا زمانی که امری یا کسی را کم ارزش می پنداریم، نفرت نمی ورزیم، بلکه تازه زمانی چنین می کنیم که آن را همسان یا برتر می دانیم.

فریدریش نیچه

***

نقل قول نادرست اغلب معلول یک نیت ناپاک است و در نهایت، بی شرمی نفرت انگیز و فرومایگی فطرت و بدذاتی و چنین شخصی همانند کسی که دست به جعل سند می زند دیگر در اختیار خودش نیست و تا ابد اخلاق صدق و راستی را از کف می دهد.

آرتور شوپنهاور

***

کینه و تنفر را به کسانی واگذار کنید که نمی توانند دوست بدارند.

ویکتور هوگو

***

متن در مورد کینه و نفرت

سخنان زیبا در مورد حس تنفر

ما هرگز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که روابط ما با دیگران تا چه حدی از احساسات ما، عشق ما، فقدان عشق ما، لطف و مهربانی ما و یا از کینه و نفرت ما سرچشمه می گیرد و تا چه حد از قدرت و ضعف ما در میان افراد تاثیر می پذیرد.

میلان کوندرا

***

در مردم داری هیچ نشانی از نفرت انسانی نیست، اما به همین دلیل هم تحقیر انسانها بسیار است.

فریدریش نیچه

***

متن در مورد کینه و نفرت

هیچ تاریخی به دور از حب و بغض و اشتباه نیست.

یوهان ولفگانگ فون گوته

***

آنجا که عشق یا نفرت اهمیتی ندارد، زن نقشی میانه بر عهده می گیرد.

فریدریش نیچه

***

دانایان، هماره آماج تیر خشم و کین جاهلانند، اما همین که یکی از آنان بمیرد، مردمان به آه و ناله پردازند و به نامش پول گرد آرند تا بنایی به یادبودش بسازند و نامش را جاودانی کنند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

***

نفرت به همان اندازه ی دوست داشتن، خوب است. یک دشمن می تواند به خوبی یک دوست باشد. برای خود زندگی کن، زندگیت را بزیی، سپس به راستی دوست انسان خواهی شد.

جبران خلیل جبران

***

متن در مورد کینه و نفرت

جملات در مورد کینه داشتن

بهتر است برای چیزی که هستی، مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی.

آندره ژید

***

اگر زن درصدد تلاش و کوشش مجدد برای دور کردن مرد از شغل اش برآید، جز اینکه کینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد.

آندره موروا

***

خدای من؛ اگر قلب داشتم، کینه و نفرتهای خود را بر روی یخ می نوشتم و به امید برآمدن خورشید می ماندم.

گابریل گارسیا مارکز

***

زن نفرت را تا به آن پایه می آموزد که دلبری را از یاد می برد.

فریدریش نیچه

***

متن در مورد کینه و نفرت

همه جا سادگی و بی ریایی جذاب است و تزویر نفرت انگیز.

آرتور شوپنهاور

***

کینه پنهان نمی ماند.

ویلیام شکسپیر

***

خداوند دعای کسانی را می شنود که می خواهند نفرت از آنها گرفته شود، اما نسبت به آنهایی که می خواهند از عشق بگریزند ناشنواست.

پائولو کوئلیو

***

از زمان کودکی، پدر و آموزگار مدرسه برای ما تکرار می کنند که خیانت، نفرت انگیزترین چیزی است که می توان تصور کرد. اما خیانت کردن چیست؟ خیانت، از صف خارج شدن و به سوی نامعلوم رفتن است.

میلان کوندرا

***

دنیا پر از ابلیسانی است که پیوسته به ما کینه می ورزند، زیرا طاقت آنکه کمال خود را به حال خود گذارند، ندارند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

***

متن در مورد کینه و نفرت

سخنان زیبا در مورد داشتن کینه و نفرت

در حقیقت، غیبت تجلی رشک و نفرت فرو خورده ی گروههای محروم اجتماعی است.

فریدریش نیچه

***

به راستی اگر انسان، اندیشه‌ی خود را متوجه به وجود راستین نماید، دیگر زمان آن نخواهد داشت که رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستیزه کند و درباره‌ی آنها دشمنی و کینه در درون خود بپروراند.

افلاطون

***

حقیقت، انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود.

وینستون چرچیل

***

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

***

نگارش شتابزده و بی دقت، بی احترامی نفرت انگیز به خواننده است.

آرتور شوپنهاور

مطالب مشابه را ببینید!

جملات عاشقی از بزرگان + متن و سخنان نویسندگان در مورد عشق و عاشق جملات در مورد تغییر در زندگی + سخنان الهام بزرگان با موضوع تغییر سخنان قشنگ کوتاه موضوعات مختلف { 10 سخن ناب و زیبا از بزرگان } جملات زیبا در مورد زن + نقل قول ها و سخنان جالب بزرگان در مورد زنان جملات انگلیسی درباره زنان قوی با معنی فارسی (متن سنگین و سخنان بزرگان) سخنان بزرگان در مورد مردان بزرگ (جملات سنگین درباره مردانگی و بزرگی) جملات قصار امام رضا؛ سخنان مذهبی و زیبا از امام هشتم شیعیان جملات انگیزشی موفقیت کاری و سخنان بزرگان درباره پیروزی در شغل و پیشرفت تعریف هنر از دیدگاه بزرگان ( سخنان بزرگان و فلاسفه درباره هنر ) متن در مورد کار + سخنان و جملات زیبا از بزرگان در مورد کار کردن