متن در مورد وظیفه + جملات و سخن بزرگان در مورد وظیفه و انجام خدمت

جملات و سخن بزرگان در مورد وظیفه و خدمت

مجموعه متن، سخنان و جملات زیبای بزرگان در مورد انجام وظیفه و خدمت را در این بخش از روزانه آماده کرده ایم.

هر عیش و لذتی را که در دنیا می بینید، دارای رنج و زحمت است و اگر همان زمان برای ما زحمت ایجاد نکند، در آینده اسباب دردسر می شود. فقط دو لذت وجود دارد که هرگز نتیجه ناگوار و پشیمانی دربر ندارند: نیکی کردن به مردم و انجام وظیفه.

ژان-ژاک روسو

***

کسی به جز خودم مسئول سقوطم نیست؛ بزرگترین دشمنی که باعث به وجود آمدن سرنوشتی غم انگیز و اندوهبار برایم شده تنها خودم هستم.

ناپلئون بناپارت

***

دوست ندارم کسی چیزی به من هدیه کند، چرا که طرف مقابل با اهدای آن می خواهد مرا موظف کند تا مانند او چیزی هدیه کنم؛ حال به خود اهدا کننده یا سایرین.

فرناندو پسوآ

***

متن زیبا در مورد وظیفه و وجدان

اگر شما دقیقتر فکر کرده بودید، اگر بهتر مشاهده کرده بودید و بیشتر فهمیده بودید، دیگر در تمام شرایط، فلان کار را “وظیفه” و فلان چیز را “وجدان” نمی خواندید.

فریدریش نیچه

***

آنچه در دنیا برای انسان اهمیت دارد، انجام وظیفه است.

ژان-ژاک روسو

***

وظیفه و کار ما این نیست که دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای که در پشت ابر و تاریکی پنهان شده اند باشیم، بلکه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بکنیم که در دسترس ما قرار گرفته اند.

توماس کارلایل

***

اینکه برخی می ترسند یا افسرده می شوند، به این دلیل است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند؛ بابت احساس بدی که دارند مسئولیت را از سر خود باز می کنند چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا اینکه بگویند: باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم.

وین دایر

***

جملات خواندنی در مورد انجام خدمت

هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خشنود نباشد.

رومن رولان

***

نخستین وظیفه‌ی ما نسبت به خودمان این است که نگذاریم تهیدست و بی‌پول شویم.

جرج برنارد شاو

***

متن وظیفه

زن و مرد، هر دو به حکم طبیعت، شریک در انجام همه‌ی وظایف می‌باشند، ولی در همه‌ی کارها زن ناتوان‌تر از مرد است.

افلاطون

***

سخنان زیبا در مورد وظیفه و تعهد

وظیفه ای را که از همه به شما نزدیکتر است، انجام دهید.

یوهان ولفگانگ فون گوته

***

من در آرزوی انجام خدمتی بزرگ و پرشکوه زندگی می کنم، اما سخت ترین وظیفه من انجام خدمات کوچکی است که به گونه ای بزرگ و شکوهمند پدیدار شوند.

هلن کلر

***

زندگی می تواند برای آنهایی که در جستجوی دانش هستند یک تجربه باشد و نه یک وظیفه.

فریدریش نیچه

***

به دست گرفتن مال خود و انجام وظیفه‌ی خویش، عین دادگری است.

افلاطون

***

وظیفه ما پیش از هر چیز آن است که خود را با دیگری اشتباه نگیریم.

فریدریش نیچه

***

وظیفه هنر تجلی ایده ها است.

آرتور شوپنهاور

***

شما ماموریت و مسئولیتی ویژه را در برابر خودتان و دیگران به دوش دارید و پیش از هر چیز و هر کس در برابر خودتان مسئول هستید.

آنتونی رابینز

***

احساس وظیفه در کار، نیکو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت.

برتراند راسل

***

اولین وظیفه، گرفتن حق خود از زندگی است.

آرتور شوپنهاور

***

انسان محکوم است که آزاد باشد، چرا که به محض پرتاب شدن به این دنیا، مسئول کارهای خویش است.

ژان-پل سارتر

***

خدمت به وطن نیمی از وظیفه است و خدمت به انسانیت، نیم دیگر آن.

ویکتور هوگو

***

وظیفه ی کشتی، دریانوردی نیست، ورود به بندر است.

فرناندو پسوآ

***

اندوه و نشاط همواره دوشادوش هم سفر می کنند و در آن هنگام که یکی بر سفره ی شما نشسته است، دیگری در رختخوابتان آرمیده باشد. شما پیوسته چون ترازویی بی تکلیف در میانه ی اندوه و نشاط هستید.

جبران خلیل جبران

***

کوشش، نخستین وظیفه ی انسان است.

یوهان ولفگانگ فون گوته

این مطالب را هم ببینید