متن در مورد ادب و احترام + مجموعه اشعار و جملات زیبا در مورد رعایت احترام و ادب

متن های زیبا در مورد رعایت کردن ادب و احترام با اشعار زیبا در ادامه این بخش روزانه آماده کرده ایم.

متن و جملات ویژه در مورد ادب و احترام

از بی ادبی کسی به جائی نرسید
درّیست ادب به هر گدائی نرسید

***

یاد بگیریم وقتی اشتباهی آزمون سر زد، عذرخواهی کنیم و یاد بگیریم وقتی کسی از ما
عذرخواهی کرده بهش احترام بگذاریم! عذرخواهی نشانه ضعف نیست. نشانه‌ی ادب و شعوره …

***

ز ادب پرس، مپرس از نسب و ثروت
ز هنر گوی، مگوی از پدر و مادر

***

هیچ ثروتی، چون عقل، و هیچ فقری، چون نادانی نیست. هیچ ارثی، چون ادب، و هیچ پشتیبانی، چون مشورت نیست.

***

متن در مورد ادب و احترام

شعر در مورد ادب

چو باشی با ادب یابی معانی
چو باشی بی ادب زو باز مانی

***

حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

***

از خدا جوییم توفیق ادب
بی ادب محروم ماند از لطف رب
بی ادب تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد

***

در خردسالی ادب کن، چون تا پیر شوی بهره آن ببری …

***

متن زیبا در مورد احترام گذاشتن

آگاه باش که اگر بینوا شوی ادب تو را ثروتی است و اگر در تنهایی و غربت مانی او تو را یار وفاداری است…

***

شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
محک خالص کافر ز مسلمان ادب است
آیه آیه همه جاسوره‌ی قرآن ادب است

***

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان ملحق گردی …

***

متن در مورد ادب و احترام

ادب و تربیت یک نوع تاثیر قلبی است که اشخاص را تحت نفوذ و سلطه خود قرار می‌دهد و تاثیر در قلب بوسیله تلقین انجام می‌گیرد

***

جملات ویژه در مورد رعایت ادب

ادب از بی ادب آموز که لقمان گوید
از عمل سوخته عکس العملی ساخته ام

***

ادب عبارت است از جامه ایست که بر آنچه می‌گویند و می‌نویسند می‌پوشانند تا در گوش و ذهن شنونده و خواننده جالب‌تر جلوه کند …

***

خسرو، ادب چه جویی، از چشم مست شوخش؟
هندو چو مست باشد، از وی ادب نیاید

***

سعادت خانواده دو شرط واجب دارد: محبت و ادب، اما ادب از محبت لازمتر است …

***

ادب پیرایه‌ نادان و داناست
خوش آن کو از ادب خود را بیاراست

***

متن در مورد ادب و احترام

ادب سرمایه‌ای است که هرگز ضرر نمی‌کند، اما بدست آوردن آن آسان نیست.

***

شعر در مورد احترام گذاشتن

از احادیث و روایات به ما شد معلوم
شرف و منزلت مرد سخندان ادب است
آیه آیه همه جا سوره‌ی قرآن ادب است
گشت ازعلم و ادب، مذهب اسلام، عیان

***

ادب برای ازدواج همانقدر اهمیت دارد که روغن برای موتور …

***

بی ادب گفتن سخن با خاص حق
دل بمیراند سیه دارد ورق

***

متن در مورد ادب و احترام

جملات زیبا در مورد علم و ادب

آیه آیه همه جا سوره‌ی قرآن ادب است
گرتو خواهی که دلت دردوجهان شادشود
هه کس از سخنت خرم و دل شاد شود
خاطرت یک سره از رنج و غم آزاد شود

***

راحتِ روح زنان، زینت مردان ادب است
باادب باش که سرمایه‌ی خوبان ادب است

***

آنکس که ادبش بیشتر است نزد خدا گرامی‌تر است …

***

باادب باش که اندرهمه جا یابی راه
در قیامت نشود روی سفید تو سیاه
همچو یوسف به سرتخت برآیی ازچاه
باادب باش که سرمایه‌ی خوبان ادب است

***

متن در مورد ادب و احترام

بهترین چیزی که پدران برای فرزندان باقی می‌گذارند فرهنگ و ادب است …

***

با ادب باش که تکلیف جوانان ادب است
فرق مابین بنی آدم و حیوان ادب است

***

حق شناسی و انصاف فطرت انسانی نیست بلکه محصول ادب و تربیت است.

مطالب مشابه را ببینید!

متن موفقیت در زندگی (جملات انگیزه دهنده موفقیت برای کپشن و استوری) متن شاد باش و زندگی کن (40 جملات، شعر و عکس نوشته شادی) جملات فلسفی تامل برانگیز و عمیق { 50 جمله کوتاه فلسفی زندگی } جملات انرژی مثبت خداوند [ متن انرژی بخش درباره پروردگار جهانیان ] صبح بخیر عربی با ترجمه فارسی؛ 40 متن صباح الخیر یا صبحت بخیر عربی متن آموزنده خاص (جملات ویژه آموزنده زیبا از بزرگان) متن آرزوی موفقیت انگلیسی (جملات کوتاه آرزوی شادی و موفقیت با ترجمه) متن صدای باران؛ جملات دلنشین بارش باران و شعر در مورد باران متن درباره رابطه و عاشقی (40 جمله کوتاه احساسی رابطه عاشقانه) متن خفن در مورد مادر با جملات قشنگ؛ 50 جمله سنگین برای مادر عزیز