متن تسلیت به انگلیسی + جملات فوت و درگذشت به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی برای دوستان و فامیل

مجموعه پیام تسلیت انگلیسی با ترجمه فارسی

مجموعه ای زیبا از متن و پیام تسلیت به انگلیسی با ترجمه فارسی برای عرض تسلیت فوت آشنایان و فامیل را در این مطلب روزانه گردآوری کرده ایم.

متن تسلیت برای درگذشت معلم و مربی

I will forever cherish his leadership and guidance. I will carry him forever in my heart. Please accept my heartfelt condolences.

من همیشه رهبری و هدایت او را گرامی خواهم داشت. من او را برای همیشه در قلب خود نگه خواهم داشت. لطفاً تسلیت صمیمانه من را بپذیرید.

***

It’s so sad that my great mentor is gone so soon. I pray his family finds the love and strength needed to forge ahead in his huge absence. My deepest sympathies.

خیلی ناراحت کننده است که چنین معلمی اینقدر زود پر کشیده است. من دعا می‌کنم که خانواده وی در غیاب عظیم او، عشق و قدرت لازم برای پیشرفت را پیدا کنند. همدردی صمیمانه‌ی مرا بپذیرید.

***

Accept my deepest sympathies. His dedicated tutorship and unrelenting discipline formed the bulk of my life’s foundation.

همدردی‌ عمیق من را بپذیرید. تدریس منحصر به فرد و نظم و انضباط زیاد او، بخش عمده‌ی پایه و اساس زندگی من را تشکیل داد.

***

متن تسلیت برای فوت فرزند

She / He will always be remembered, as I will forever hold her / his in my heart. God rest her /his soul.

او همیشه در یادها خواهد ماند، همانگونه که همیشه در قلب من خواهد ماند. خداوند او را بیامرزد.

***

She / He will always be remembered, as I will forever hold her / his in my heart. God rest her /his soul.

او همیشه در یادها خواهد ماند، همانگونه که همیشه در قلب من خواهد ماند. خداوند او را بیامرزد.

***

متن تسلیت به انگلیسی

She / He will always be remembered, as I will forever hold her / his in my heart. God rest her /his soul.

او همیشه در یادها خواهد ماند، همانگونه که همیشه در قلب من خواهد ماند. خداوند او را بیامرزد.

***

جملات تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

I am sorry to hear about your sister, she lived a fabulous life and was an inspiration to everyone who knew her. My deepest condolences.

راجع به خواهرتان متاسفم، او زندگی محشری داشت. برای همه‌ی کسانی که او را میشناختند، الهام‌بخش بود. تسلیت صمیمانه‌ی مرا بپذیرید.

***

In this sad time, I would like to extend my heartfelt condolences to you and your family on the painful exit of your dear sister. She was so important to our world, and will never be forgotten.

در این زمان ناراحت کننده، مراتب تسلیت خود را به شما و خانواده‌تان برای فقدان دردناک خواهر عزیزتان، عرض می‌کنم. او برای ما بسیار مهم بود و هیچگاه فراموشش نخواهیم کرد.

***

In this sad time, I would like to extend my heartfelt condolences to you and your family on the painful exit of your dear sister. She was so important to our world, and will never be forgotten.

در این زمان ناراحت کننده، مراتب تسلیت خود را به شما و خانواده‌تان برای فقدان دردناک خواهر عزیزتان، عرض می‌کنم. او برای ما بسیار مهم بود و هیچگاه فراموشش نخواهیم کرد.

***

جملات زیبا برای تسلیت فوت برادر و داداش به انگلیسی

Your brother is the kindest and bravest person I have ever met, Stay strong and know that he continues to live in our heart. My sympathies.

برادر شما مهربانترین و شجاع‌ترین شخصی است که من تاکنون ملاقات کرده‌ام، قوی باشید و بدانید که او همچنان در قلب ما زندگی می‌کند. همدردی من را بپذیرید.

***

متن تسلیت به انگلیسی

Every time you miss him, search in your heart, there you can feel him, be with him and embrace him. May his gentle soul rest in peace.

هر گاه که دلتنگ او می‌شوید، به قلبتان رجوع کنید، همراه او باشید و او را در آغوش بکشید. باشد که روح او در آرامش باشد.

***

Your brother can only be physically gone but never the life lived and the memories shared. Have faith and be strong, may his soul rest in peace.

برادرتان ممکن است فقط از نظر فیزیکی دیگر وجود نداشته باشد، اما زندگی و خاطرات ما جای دارد. محکم باش و ایمان داشته باش. باشد که روح او در آرامش باشد.

***

جملات تسلیت درگذشت مادر با ترجمه فارسی

Please accept my heartfelt condolences on the passing of your mother, know that I’m available if you need a shoulder to cry on. God bless her soul.

لطفا تسلیت صمیمانه‌ی مرا به خاطر فوت مادرتان بپذیرید. اگر نیازی به شانه‌ای برای گریه داشتید من در خدمت شما خواهم بود. خداوند او را بیامرزد.

***

Once the tears have dried up, and you have said your goodbyes, what is left is the beautiful and happy memories that you shared with your mother. May you find comfort in the memories you shared with your mom, accept my sincere condolences.

هنگامی که اشک‌ها خشک شوند و خداحافظی به پایان رسد، تنها چیز زیبایی که باقی می‌ماند، خاطرات زیبا و شاد شما با مادرتان است. باشد که خاطرات شما با مادرتان مایه‌ی تسلی شما شود. تسلیت خالصانه‌ی مرا بپذیرید.

***

Losing someone we love is never easy, but we must be thankful for, the beautiful moments and memories we shared with them. Your mother was a beautiful and kind soul, and she will not be forgotten.

از دست دادن عزیزان اصلا آسان نیست، اما ما باید به خاطر همه‌ی لحظات و خاطراتی که با آن‌ها داشتیم، شکرگزار باشیم. مادرتان بسیار زیبا و مهربان بود. هیچ‌گاه او را فراموش نخواهیم کرد.

***

پیام تسلیت به انگلیسی برای فوت پدر

My condolences to you and your family on the passing of your father. It is never easy to lose a parent, no matter their age. I pray for your peace and comfort during this difficult period.

به شما و خانواده‌تان به خاطر فوت پدرتان تسلیت می‌گویم. از دست دادن والدین، صرف نظر از سنشان، هیچگاه آسان نیست. برای آرامش و تسلی شما در این زمان سخت دعا می‌کنم.

***

I am so sorry to hear about your father’s passing. We hope that the love of family and friends will comfort and strengthen you in the days ahead.

از شنیدن خبر فوت پدرتان خیلی متاسفم. ما امیدواریم که عشق خانواده و دوستان‌تان موجب تسلی و قوت قلب شما در روزهای پیش رو باشد.

***

.Please accept my condolences on the loss of your dad. His life is an inspiration to me and many others

لطفا تسلیت مرا برای فوت پدرتان بپذیرید. زندگی او الهام‌بخش من و بسیاری از افراد دیگر بود.

***

جملات غمگین فوت همسر به انگلیسی با ترجمه فارسی

May the fond memories of your wife / husband bring you comfort during this hard time in your life. My heart and prayers go out to you and your family.

باشد که یادآوری خاطره‌های همسرتان در این شرایط سخت تسلی خاطر برایتان به ارمغان آورد. قلب و دعاهایم به همراه شما و خانواده‌تان.

***

متن تسلیت به انگلیسی

I am deeply saddened by the loss of your wife / husband. She / He will be truly missed, and I will include you and your family in my daily prayers.
از شنیدن خبر فوت همسرتان از صمیم قلب ناراحت شدم. مطمئنا جای او بسیار خالی خواهد بود و از شما و خانواده‌تان در دعاهای روزمره‌ام یاد خواهم کرد.

***

My heartfelt sympathy for the loss of your husband / wife. I know you had a great marriage and loved him / her so much. I share your grief at this trying time.

همدردی صمیمانه‌ی مرا برای از دست دادن همسرتان بپذیرید. می‌دانم که زندگی مشترک فوق‌العاده‌ای داشتید و عاشق همسرتان بودید. مرا شریک غم و اندوه خود بدانید.

***

I heard about the passing of your husband / wife; I hope you can take some comfort in knowing that he / she was a great friend, and he / she will be sorely missed.

من خبر فوت همسرتان را شنیدم؛ امیدوارم این سخن که همسرتان فرد فوق‌العاده‌ای بود و بسیار دلتنگ او خواهیم بود، کمی باعث تسلی خاطرتان شود.

***

متن های کوتاه تسلیت به انگلیسی

Wishing you peace to bring comfort and the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts

***

We lost a great friend, but the universe received a new beautiful star. My condolences to you and your family

Nothing is more painful in life as the separation of a jewel. God rest his soul. My most sincere condolences

***

When we lose a loved one here on earth, we gain an angel in heaven that watches over us. Our most sincere condolences to you

***

Mother is the most expensive being on earth. No one and nothing can fill the void created by the loss of our dear mother

***

Mother is the most expensive being on earth. No one and nothing can fill the void created by the loss of our dear mother

***

“My thoughts are with you and your family at this hard time caused by the painful loss of your dear brother. Accept my deepest sympathy”

***

In these moments of loss, words are useless. God rest her soul in peace and the angels to always be there with you!

***

“I cannot even begin to understand what you are going through right now, but I would like to offer my prayers and condolences to you and your family.”

***

“A person that departs from this earth never truly leaves, for they are still alive in our hearts and minds, through us, they live on. Surely she will not be forgotten.”

***

In this sorrowful time, we would like to extend to you our heartfelt condolences. May our Lord comfort you and your loved ones

***

My heartfelt condolences go out to you and your family. I will surely miss the presence of a truly lovable and kind person

***

“My heartfelt sympathy for the loss of your husband. I know you had a great marriage and loved him so much. I share your grief at this trying time.”

***

Please accept my condolences, just know that I am here for you, please don’t hesitate to reach out, especially during this difficult time

***

My deepest sympathies go out to you and your family. May God give you the peace that you seek

***

 My heart goes out to you and your family on the passing of your husband, father and best friend, know that you are in my thoughts and prayers

***

It’s terrible to hear about your loss and I express my sincere sympathy to you and your family

***

متن و جملات ابراز همدردی کوتاه

(we will miss (name
دلمون براي (اسم اون خدا بيامرز) تنگ ميشه (رو به صاحب عزا)

*

We are here for you. Call when you need us
ما در کنارت هستيم (پشتيبانت هستيم). اگه کمکي ازمون بر اومد بهمون خبر بده (رو به صاحب عزا)

*

You have my deepest sympathy
نهايت تاسف و همدردي من رو بپذيريد

*

Our thoughts and prayers are with you
ياد و دعاهامون همراه شماست

*

Please accept my condolences
لطفا همدردي من رو بپذيريد (رو به صاحب عزا)

*

He/She would be in our prayers during difficult time
در مواقع گرفتاري، ياد او هميشه در دعايمان باقي خواهد ماند

*

He/She would always be dearly missed
يادش هميشه با ما خواهد بود

*

my heart is filled with sympathies for your loss
قلبا در مورد اين واقعه احساس همدردي مي کنم

*

I offer my deepest sympathies for your loss
نهايت همدردي رو براي از دست دادن عزيزتون ابراز مي کنم

*

I was sorry to hear about the loss of your mother
ناراحت شدم وقتي شنيدم که که مادرتون ور از دست دادين

*

I am terribly sorry about your loss
خيلي متاسفم که (شنيدم) يکي رو از دست دادين

مطالب مشابه را ببینید!

متن زیبا برای جوان از دست رفته (جملات سوزناک برای دختر و پسر فوت شده) متن یادبود اموات + جملات به یاد در گذشتگان و فوت شدگان عزیز متن تبریک عید عزیزان فوت شده؛ جملات تبریک سال نو به پدر، مادر، برادر، خواهر و عشق از دست رفته تبریک عید به پدر فوت شده + پیام های غمگین تبریک سال نو و نوروز بدون پدر جملات غمگین تبریک سال نو و عید به مادر فوت شده با متن های غمگین و سوزناک متن تسلیت گفتن (کوتاه، بلند، ادبی، رسمی و صمیمانه) برای فوت عزیزان و اقوام متن تسلیت فوت خاله + جملات تسلیت و همدردی درگذشت خاله متن تبریک ولنتاین به عشق فوت شده؛ غمگین ترین جملات تبریک روز عشق متن ادبی سالگرد فوت پدر + جملات ویژه سالگرد درگذشت پدر عزیز متن دلتنگی فاز سنگین برای عزیزان فوت شده + جملات غمگین برای دوستان درگذشته