متن انگیزشی انگلیسی کوتاه و سخنان انگیزه دهنده اندیشمندان و افراد معروف جهان

متن و جملات جدید انگیزشی انگلیسی کوتاه

جملات جدید انگیزشی و متن های انگیزه دهنده به زبان انگلیسی با سخنانی از اندیشمندان، فلاسفه و افراد معروف در سطح جهان را در این بخش روزانه گرداوری کرده ایم.

“Don’t allow your past or present condition to control you. It’s just a process that you’re going through to get you to the next level.” – T.D. Jakes

اجازه ندهید شرایط و اتفاقات گذشته یا حال شما را کنترل کنند. همه اینها فقط روندیست که باید طی کنید تا به مرحله بعدی برسید- تی. دی. جیکز

***

“You will meet two kinds of people in life: ones who build you up and ones who tear you down. But in the end, you’ll thank them both.” — Anonymous

در زندگی تان با دو نوع آدم ملاقات خواهید کرد: آدمهایی که شما را می سازند و کسانی که تخریبتان می کنند. ولی در نهایت، از هر دوی آنها متشکر خواهید بود- ناشناس

***

“I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living or get busy dying.” — Shawshank Redemption

به نظرم همه چیز به یک انتخاب ساده برمیگردد؛ یا مشغول زندگی باش یا مشغول مرگ- رستگاری در شاوشنک

***

“When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.” — Paulo Coelho

وقتی تلاش می کنیم بهتر از آنچه که هستیم باشیم، تمام چیزهای اطرافمان نیز بهتر می شود – پائولو کوئلیو

***

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Happiness is the feeling that power increases — that resistance is being overcome.” — Friedrich Nietzsche

خوشبختی یعنی احساس افزایش قدرت، احساس غلبه مقاومت- فردریک نیچه

***

“I have learned to seek my happiness by limiting my desires, rather than in attempting to satisfy them.” — John Stuart Mill

من یاد گرفته ام که به جای تلاش برای رسیدن به هر خواسته و تمایلی، آنها را محدود کنم تا به سعادت و خوشبختی برسم- جان استوارت میل

***

جملات پندآموز انگیزشی انگلیسی

“Never take life seriously. Nobody gets out alive anyway.” — Anonymous

هیچ وقت زندگی را جدی نگیر. به هر حال هیچ کسی از آن زنده بیرون نمی رود- ناشناس

***

در همین لحظه شاد باش. این لحظه، زندگی توست- عمر خیام

***

“Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.” — Mark Twain

زندگی ایده آل یعنی دوستان خوب، کتابهای خوب و وجدانی آسوده- مارک تواین

***

“Life would be tragic if it weren’t funny.” — Stephen Hawking

اگر زندگی انقدر خنده دار نبود، غم انگیز می شد- استیون هاوکینگ

***

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Don’t be afraid to fail. It’s not the end of the world, and in many ways, it’s the first step toward learning something and getting better at it.” — Jon Hamm

از شکست نترسید. شکست پایان جهان نیست، بلکه از بسیاری جهات اولین گام به سوی یادگیری و پیشرفت در چیزی است- جان هام

***

“Life is very interesting… in the end, some of your greatest pains, become your greatest strengths.” – Drew Barrymore

زندگی خیلی جالب است… در نهایت بعضی از بزرگترین دردهای شما به بزرگترین نقاط قوتتان تبدیل می شوند- درو بریمور

***

متن های جدید انگیزشی انگلیسی

“Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.”– Buddha

در گذشته زندگی نکن و در خیال آینده هم نباش. ذهنت را روی لحظه کنونی و حال متمرکز کن- بودا

***

“Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.” – Sholom Aleichem

زندگی برای خردمندان رویا، برای احمق ها بازی، برای ثروتمندان کمدی و برای فقرا یک تراژدی است- شولوم علیچم

***

“Life is a flower of which love is the honey.” — Victor Hugo

زندگی گلیست که شهد آن عشق است- ویکتور هوگو

***

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about.” — Marilyn Monroe

لبخند بزن، چون زندگی زیباست و بهانه های زیادی برای لبخند زدن دارد- مرلین مونرو

***

“The unexamined life is not worth living.” — Socrates

زندگی نیازموده، ارزش زیستن ندارد- سقراط

***

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Turn your wounds into wisdom.” — Oprah Winfrey

زخم هایتان را به حکمت تبدیل کنید- اپرا وینفری

***

“I believe you make your day. You make your life. So much of it is all perception, and this is the form that I built for myself. I have to accept it and work within those compounds, and it’s up to me.” – Brad Pitt

من معتقدم شما خودتان روزتان را می سازید. خودتان زندگی تان را می سازید. من به این موضوع باور دارم و این شکلیست که برای خودم ساخته ام. من باید آن را بپذیرم و با آن کنار بیایم و همه اینها به خود من بستگی دارد- برد پیت

***

سخنان انگیزشی به زبان انگلیسی

“The minute that you’re not learning I believe you’re dead.” – Jack Nicholson

من معتقدم لحظه ای که در آن شما چیزی یاد نمی گیرید، در واقع مرده اید- جک نیکلسون

***

“In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on.” ― Robert Frost

همه چیزهایی که در زندگی آموخته ام را می توانم در سه کلمه خلاصه کنم: زندگی ادامه دارد- رابرت فراست

***

“Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.” — Charles Swindoll

فقط ده درصد زندگی شامل اتفاقاتیست که برای شما می افتد. نود درصد آن نحوه واکنش نشان دادن شما به این اتفاقات است- چارلز سوئیندال

***

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“There are no regrets in life, just lessons.” — Jennifer Aniston

پشیمانی و حسرتی در زندگی وجود ندارد، هر چه هست فقط درس است- جنیفر آنیستون

***

“I believe that nothing in life is unimportant every moment can be a beginning.” — John McLeod

من من معتقدم که هیچ چیز در زندگی بی اهمیت نیست. هر لحظه ای در زندگی می تواند یک شروع و آغاز باشد- جان مک

***

“It had long since come to my attention that people of accomplishment rarely sat back and let things happen to them. They went out and happened to things.” – Leonardo Da Vinci

از مدتها قبل متوجه شدم به ندرت پیش می آید که افراد موفق دست روی دست بگذارند و عقب بایستند تا اتفاقی برایشان پیش بیاید. در عوض آنها جلو می روند و اتفاقات برایشان رخ می دهد- لئوناردو داوینچی

***

جملات انگیزشی و انگیزه دهنده زیبا با ترجمه فارسی

“Throughout life people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too.” — Will Smith

در طول زندگی، مردم شما را عصبانی می کنند، به شما بی احترامی می کنند و رفتار بدی با شما دارند. ولی اجازه بدهید خداوند با کارهای آنها برخورد کند، چرا که نفرت شما از آنها، قلب خودتان را هم در بر خواهد گرفت- ویل اسمیت

***

“When we do the best we can, we never know what miracle is wrought in our life or the life of another.” — Helen Keller

وقتی تمام تلاشمان را به کار می گیریم، هرگز خبردار نمی شویم که چه معجزه ای در زندگی خودمان یا دیگران ایجاد شده است- هلن کلر

***

“The healthiest response to life is joy.” — Deepak Chopra

بهترین واکنش به زندگی، شادی کردن است- دیپاک چوپرا

***

“The way I see it, every life is a pile of good things and bad things. The good things don’t always soften the bad things, but vice versa, the bad things don’t always spoil the good things and make them unimportant.” – Doctor Who

به نظر من زندگی همه ما مجموعه ای از اتفاقات خوب و بد است. درست است که اتفاقات خوب همیشه باعث از بین رفتن تلخیها نمی شوند ولی برعکس آن هم صدق می کند. اتفاقات بد همیشه باعث از بین رفتن خوشیها و کم اهمیت شدنشان نمی شوند.

***

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.” – Vivian Greene

زندگی این نیست که منتظر بمانید تا طوفان به پایان برسد. بلکه به این معناست که یاد بگیرید چطور باید زیر باران برقصید- ویویان گرین

***

“Identity is a prison you can never escape, but the way to redeem your past is not to run from it, but to try to understand it, and use it as a foundation to grow.” —Jay-Z

هویت شما شبیه زندانیست که هرگز نمی توانید از آن بگریزید، اما راه نجات یافتن از گذشته فرار کردن از آن نیست، بلکه تلاش برای فهمیدن آن و استفاده از گذشته به عنوان پایه و اساسی برای رشد است- جی. زی

***

“There are no mistakes, only opportunities.” —Tina Fey

هیچ اشتباهی در زندگی وجود ندارد، همه آنها فقط فرصت هستند- تینا فی

***

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“It’s never too late – never too late to start over, never too late to be happy.” – Jane Fonda

هیچ وقت برای شروع دوباره دیر نیست. هیچ وقت برای شاد بودن دیر نیست- جین فوندا

***

“You’re only human. You live once and life is wonderful, so eat the damned red velvet cupcake.” – Emma Stone

تو فقط یک انسانی. فقط یکبار زندگی می کنی و زندگی واقعا فوق العاده است. پس تا می توانی از شیرینی های آن لذت ببر- اما استون

***

“All life is an experiment. The more experiments you make, the better.” – Ralph Waldo Emerson

همه زندگی یک آزمایش است. هر چه بیشتر آزمایش کنید برایتان بهتر خواهد بود- رالف والدو امرسون

***

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes … the ones who see things differently — they’re not fond of rules … You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can’t do is ignore them because they change things … They push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius …” – Steve Jobs

من اینجا به دیوانگان، افراد ناسازگار، شورشیان و کسانی که به نظر وصله ناجور می آیند اشاره می کنم. اینها کسانی هستند که به شکلی متفاوت به مسائل نگاه می کنند و قوانین را دوست ندارند. شما می توانید این افراد را تحسین یا تحقیر کنید اما تنها کاری که نمی توانید انجام بدهید نادیده گرفتنشان است، چون آنها همه چیز را تغییر می دهند… آنها بشر را به جلو می برند و با اینکه ممکن است برخی ها این افراد را دیوانه بدانند ولی از نظر ما آنها نابغه محسوب می شوند…- استیو جابز

***

“It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities.” —J. K. Rowling

این انتخاب های ماست که بسیار بیشتر از توانایی هایمان نشان می دهد ما واقعاً چه هستیم- جی.کی. رولینگ

***

سخنان انگیزه دهنده خاص و زیبای انگلیسی

“If you’re not stubborn, you’ll give up on experiments too soon. And if you’re not flexible, you’ll pound your head against the wall and you won’t see a different solution to a problem you’re trying to solve.” —Jeff Bezos

اگر سرسخت نباشید خیلی زود از امتحان کردن دست می کشید و اگر منعطف نباشید امیدتان را از دست می دهید و نمی توانید برای مشکلتان راه حل متفاوتی پیدا کنید- جف بزوس

***

“Life is what we make it, always has been, always will be.” — Grandma Moses

زندگی همان چیزیست که ما می سازیم. تا بوده همین بوده و تا همیشه همین خواهد بود- مادربزرگ موسی

***

“Life’s tragedy is that we get old too soon and wise too late.” — Benjamin Franklin

قسمت غم انگیز و تراژدی زندگی این است که ما خیلی زود پیر و خیلی دیر عاقل می شویم- بنجامین فرانکلین

***

متن انگیزشی انگلیسی کوتاه

“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” —Dr. Seuss

وقتی چیزی در زندگی ات تمام می شود به خاطرش گریه نکن، در عوض برای اینکه چنین چیزی در زندگی ات رخ داد، لبخند بزن- دکتر سوس

***

“If you can do what you do best and be happy, you’re further along in life than most people.” —Leonardo DiCaprio

اگر می توانی بهترین عملکرد را داشته باشید و از بابت آن احساس شادی کنی، در واقع تو از بیشتر مردم در زندگی جلوتر هستی- لئوناردو دی کاپریو

***

“Life is never easy. There is work to be done and obligations to be met – obligations to truth, to justice, and to liberty.” — John F. Kennedy (JFK Quotes)

زندگی اصلا آسان نیست. زندگی پر از کارهاییست که باید انجام بدهید و تعهداتیست که باید به آنها پایبند باشید؛ تعهد به به حقیقت، عدالت و آزادی- جان اف کندی

***

“Live for each second without hesitation.” — Elton John

هر ثانیه را بدون ذره ای شک و تردید زندگی کنید- التون جان

***

“Make each day your masterpiece.” – John Wooden

هر روز طوری زندگی کنید که شاهکار زندگی تان باشد- جان وودن

***

“You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you get.” – Michael Phelps

برای هیچ چیز نمی توانید محدودیت قائل شوید. هر چه بیشتر رویا در سر داشته باشید، به جلوتر پیش می روید- مایکل فلیپس

***

“When you cease to dream you cease to live.” —Malcolm Forbes

وقتی از رویابافی دست می کشید، زندگی تان متوقف می شود- مالکوم فوربز

***

“If you spend your whole life waiting for the storm, you’ll never enjoy the sunshine.” —Morris West

اگر تمام عمرتان را در انتظار طوفان سپری کنید، هرگز از تابش آفتاب لذت نخواهید برد- موریس وست

***

“Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.” — Kobe Bryant

همه چیزهای منفی، فشارها و چالش ها در واقع فرصتی برای رشد من است- کوبی برایانت

***

“I like criticism. It makes you strong.” — LeBron James

من انتقاد شنیدن را دوست دارم چون باعث قوی تر شدنمان می شود- لبرون جیمز

***

“Every strike brings me closer to the next home run.” – Babe Ruth

هر شکستی مرا به هدف نهایی نزدیک تر می کند- باب روث

***

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” – Mark Twain

دو روز مهم در زندگی شما وجود دارد: روزی که به دنیا می آیید و روزی که دلیل تولدتان را می فهمید- مارک تواین

***

“The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain.” —Dolly Parton

چیزی که من فهمیده ام این است که اگر رنگین کمان می خواهید باید باران را به جان بخرید- دالی پارتون

***

“Do all the good you can, for all the people you can, in all the ways you can, as long as you can.” — Hillary Clinton (inspired by John Wesley quote)

تا جایی که می توانید، به هر کسی که می توانید، به هر شیوه ای که می توانید و تا زمانی که می توانید خوبی کنید- هیلاری کلینتون (با الهام از نقل قول جان وسلی)

مطالب مشابه را ببینید!

متن انگیزشی کسب و کار برای کپشن؛ جملات انگیزه دهنده شغلی برای استوری متن انگیزشی قشنگ و جدید برای کپشن؛ جملات انگیزه دهنده برای زیر عکس متن روحیه دادن به ورزشکار از بزرگان با جملات انگیزه دهنده ورزشی خاص متن فوق انگیزشی با معروف ترین جملات انگیزه دهنده زندگی متن انگیزشی شغلی و جملات انگیزه دهنده برای کسب و کار متن بیو انگیزشی با جملات انگیزه دهنده موفقیت برای بیوگرافی متن انگیزشی دوست داشتن خود و جملات انگیزه دهنده خودباوری متن حال خوب کن با جملات انگیزه دهنده و سخنان قوی و تاثیرگذار از بزرگان متن انرژی مثبت پسرونه با جملات انگیزه دهنده کوتاه جملات انگیزه دهنده قوی درباره حل مشکلات و استقامت در مقابل سختی ها