متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت }

در این بخش از سایت ادبی و هنری روزانه قصد داریم چندین متن انگلیسی در مورد سکوت را برای شما دوستان قرار دهید. این متون زیبا با فاز سنگین و ادبی نوشته‌ اند. امیدواریم این متون زیبا مورد توجه شما دوستان و عزیزان قرار بگیرد.

متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت }

چندین متن انگلیسی در مورد سکوت

not everybody will understand your silence, remember that.

همه سکوت تو رو درک نمی کنند،

این را به یاد داشته باش….!!!

Don’t mistake silence for weakness.

 Smart people don’t plan big moves out loud.

سکوت را با ضعف اشتباه نگیرید.

افراد باهوش حرکت های بزرگ را با صدای بلند برنامه ریزی نمی کنند….

چندین متن انگلیسی در مورد سکوت

A meaningful silence is always better than a meaningless words .

یک سکوت معنادار همیشه از کلمات بی‌معنی بهتر است… !!!

Distance doesn’t separate people silence does.

این فاصله نیست که باعث جدائی آدم ها میشود، بلکه سکوت است.

The most oppressed silence is when you know you are right, but because you love him, you stay silent.

مظلومانه‌ترین سکوت هم وقتی است که میدانی حق با توست، ولی چون دوستش داری، سکوت میکنی.

Silence and smile are two powerful tools. Smile is the way to solve many problems and silence is the way to avoid many problems.

سکوت و لبخند دو ابزار قوی هستند.

خنده راهی برای حل بسیاری از مشکلات و سکوت راهی برای پرهیز از بسیاری از مشکلات است.

Sono stato annegato nel silenzio

انگار توی سکوت غرق شدم

مطلب مشابه: جملات انگلیسی درباره زنان قوی با معنی فارسی (متن سنگین و سخنان بزرگان)

𝐘𝐨𝐮 𝐭𝐚𝐥𝐤 𝐛𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐛𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐭

حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی

𝐒𝐢𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐩𝐥𝐲 𝐭𝐨 𝐚 𝐟𝐨𝐨𝐥

سکوت بهتریت جواب برای یک احمقه

چندین متن انگلیسی در مورد سکوت

𝕊𝕚𝕝𝕖𝕟𝕔𝕖 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕞𝕠𝕤𝕥 𝕡𝕠𝕨𝕖𝕣𝕗𝕦𝕝𝕝 𝕤𝕔𝕣𝕖𝕒𝕞

سکوت قویترین فریاد است

𝙎𝙄𝙇𝙀𝙉𝘾𝙀 𝙄𝙎 𝘽𝙀𝘼𝙐𝙏𝙄𝙁𝙐𝙇 𝙒𝙃𝙄𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙊𝙋𝙇𝙀 𝙇𝙄𝙀

سکوت چ زیباست وقتی همه دروغ میگویند !

Full of thousands of unsaid words but condemned to silence!

پُر از هزاران حرف نگفتهِ اما محکُوم بهِ سکُوت

From one place to another

That’s why Forough Farrokhzad says:

“Recently, I don’t say anything against people’s unkindness!

Silence and silence and silence…

as if I am speechless; Maybe blind and deaf!

I have no more energy to explain

And not even his boredom…”

از یک جایی به بعد

همین میشه که فروغ فرخزاد میگه:

“تازگی‌ها، در برابر بی مهری آدمَ‌ها هیچ نمی‌گویم !

سکوت و سکوت و سکوت …

انگار که لال شده باشم؛ شاید هم کور و کر !

دیگر نه انرژی توضیح دادن دارم

و نه حتی حوصله‌اش را …”

مطلب مشابه: متن انگلیسی درباره شادی + جملات کپشن و استوری با ترجمه در مورد شاد بودن

چندین متن انگلیسی در مورد سکوت

متن سنگین درباره سکوت

I want a long journey with a road full of flowers and plants and rain.

Let the wind blow through my fingers and hair

A long silence and loneliness.

Close my eyes by the sea and just listen to the sound of the waves.

Biklam music in a cozy place with the aroma of tea and my favorite book.

دلم یه سفر طولانی می‌خواد با جاده‌ای پر از گل و گیاه و بارون.‌

باد بزنه لای انگشتا و موهام

یه سکوت و تنهایی طولانی‌‌‌.

لب دریا چشامو ببندم و فقط به صدای موج‌ها گوش کنم.

موزیک بیکلام تو یه جای دنج با عطر چایی و کتاب مورد علاقه‌ام.

Silence,

The end of love is for someone who

We are angry with him

But we can’t afford to lose it…

سکوت،

انتهای محبت به کسی هست که

از او خشمی داریم

اما توان از دست دادنش را نداریم

Listening to silent songs with closed eyes will take you wherever you want. In absolute silence and peace.

شنيدن چشم بسته آهنگای بی‌کلام آدم رو قشنگ می‌بره همونجایی که دلش می‌خواد. تو سکوت و آرامش مطلق.

Silence, clouds, the sound of rain, the smell of the rain forest and a cup of espresso coffee….

A delightful combination that you must experience

سکوت، ابر، صدای باران، بوی جنگل باران خورده و یک فنجان قهوه ی اسپرسو….

‌ترکیب لذتبخشی که باید تجربه‌ش کنی 💚

Silence is not weakness.

out of respect,

therefore,

You never hear the voice of God…!

سکوت از ضعف نیست،

از بزرگواریست،

برای همین،

هیچوقت صدای خدا را نمی شنوی…!

Be silent to hear what life is going to say, because it only speaks in silence.

Let’s be patient that it takes time to say it because life is in no hurry for its words.

And trust the way he speaks to us, with the relationships and situations he puts in our way.

سکوت کنیم تا بشنویم قرار است زندگی چه بگوید، چون فقط در سکوت حرف میزند.

صبور باشیم که گفتنش، زمان میبرد چون زندگی هیچ عجله ای برای صحبت‌هایش ندارد.

و اعتماد کنیم به روشی که با ما سخن میگوید، با رابطه‌ها و موقعیت‌هایی که سر راهمان قرار میدهد.

مطلب مشابه: متن جالب انگلیسی؛ جملات انگلیس قشنگ انگیزشی، احساسی، آموزنده و ناب

چندین متن انگلیسی در مورد سکوت

جملات زیبا و با معنی انگلیسی سکوت

If you ever want to cry

call me

I don’t promise I can make you laugh

But I can cry with you…

If one day you decide to run away

Do not hesitate to call me

I don’t promise to ask you to stay, but I can run away with you…

If one day you don’t want to talk to someone, call me so we can be silent together…

But if one day you call me and I don’t answer you, hurry to me

Because I will definitely need you…

“Gabriel Garcia Marquez”

اگر روزی خواستی گریه کنی

مرا صدا بزن

قول نمی دهم بتوانم بخندانمت

ولی می توانم با تو بگریم…

اگر روزی برآن شدی که بگریزی

در این که مرا صدا بزنی هیچ درنگ مکن

قول نمی دهم از تو بخواهم که بمانی ولی می توانم با تو بگریزم…

اگر روزی نمی خواستی با کسی سخنی بگویی مرا صدا بزن تا با هم سکوت کنیم…

ولی اگر روزی مرا صدا زدی و من پاسخت ندادم به نزد من بشتاب

زیرا قطعاً من به تو نیاز خواهم داشت…

“گابریل گارسیا مارکز”

What did I want from the world?

Sit a little and

Looking at the moon and the sky

A little running and

Reaching the peaks of the distant and

A little silence and

Hearing the voice of the universe and

Telling and hearing a little love and

A little liberation and the glory of familiarity

A little trip…

What did I want from the world?

A little wishful thinking, nothing more…

من از جهان چه خواستم؟

کمی نشستن و

به ماه و آسمان نگاه کردن و

کمی دویدن و

به قله‌های دورها رسیدن و

کمی سکوت کردن و

صدای کائنات را شنیدن و

کمی از عشق گفتن و شنفتن و

کمی رهایی و شُکوهِ آشنایی و

کمی سفر…

من از جهان چه خواستم؟

کمی خیالِ خوش، نه بیشتر…

مطلب مشابه: متن انگلیسی آرامبخش؛ جملات خاص درباره حس آرامش با ترجمه

چندین متن انگلیسی در مورد سکوت

I am afraid to talk to you too much

Don’t get tired

And I am afraid to keep silent

Don’t think that you are no longer important to my heart…

بیم آن دارم که زیاد با تو سخن بگویم

مَبادا خسته شوی

و بیمِ آن دارم که سکوت کنم

مبادا گمان کنی که دیگر برایِ قلبم مهم نیستی…

Be silent to hear what life is going to say, because it only speaks in silence.

Let’s be patient that it takes time to say it because life is in no hurry for its words.

And trust the way he speaks to us, with the relationships and situations he puts in our way.

سکوت کنیم تا بشنویم قرار است زندگی چه بگوید، چون فقط در سکوت حرف میزند.

صبور باشیم که گفتنش، زمان میبرد چون زندگی هیچ عجله ای برای صحبت‌هایش ندارد.

و اعتماد کنیم به روشی که با ما سخن میگوید، با رابطه‌ها و موقعیت‌هایی که سر راهمان قرار میدهد.

Silence is powerful, it gives you focus and power to grow, people grow in silence, stay away from everything that keeps you from achieving your goals, focus on yourself regardless of people and their words, you have the power.

سکوت ، قدرتمنده ، به تو تمرکز و قدرت رشد کردن میده، آدما توی سکوته که رشد میکنن ، دور شو از هرچی که تورو از رسیدن به خواسته هات دور میکنه، تمرکز کن رو خودت بدون توجه به آدما و حرفاشون ، تو توانشو‌ داری

A pain that forces a person to be silent

It is much heavier than the pain that makes a person scream…

And humans only scream at each other,

Not to silence either…

دردی که انسان را به سکوت وامیدارد

بسیار سنگین‌تر از دردیست که انسان را به فریاد وامیدارد…

و انسان‌ها فقط به فریاد هم می‌رسند،

نه به سکوت هم….

Someday, I want a cottage by the sea, maybe in the middle of the forest, I want the smell of rotten wood, I want a world of silence, without a single bit of thought, the city and its smoke and people, to drown in the sound of nature and peace. hug…

یه وقتایی دلم یه کلبه میخواد که کنار دریا باشه، شایدم وسط جنگل، دلم بوی چوب بارون خورده میخواد، دلم یک دنیا سکوت میخواد، بدون حتی یک ذره دغدغه فکری، شهر و دود و دم و آدماش، غرق بشم تو صدای طبیعت و آرامشو بغل کنم…

مطلب مشابه: متن انگلیسی در مورد لبخند و جملات درباره خنده عاشقانه با ترجمه فارسی

چندین متن انگلیسی در مورد سکوت

was saying:

Every boy kept silent in a fight with you

without hating your suffering and loving you,

Every girl was silent in the fight

Do not grumble anymore without forever

He left you out of his heart :)!

میگفت:

هر پسری تو دعوا باهات سکوت کرد

بدون متنفره از رنجوندنت و عاشقته،

هر دختری هم تو دعوا سکوت کرد و

دیگه غر نزد بدون برای همیشه

تو رو از قلبش کنار گذاشته:)!

At a certain stage of facing suffering, a person chooses loneliness.

Because he realizes that every presence only doubles his pain. It is impossible for an outside observer to understand his inner distress.

chooses silence or other masks; Anger, ridicule, indifference and…

در مرحله‌ی خاصی از مواجهه با رنج، انسان تنهایی را برمی‌گزیند.

چرا که متوجه می‌شود هر حضوری تنها رنجش را مضاعف می‌کند. درک پریشانی درونش برای ناظر بیرونی ناممکن است.

سکوت را انتخاب می‌کند یا دیگر نقاب‌ها را؛ خشم، مسخرگی، بی‌تفاوتی و…

چندین متن انگلیسی در مورد سکوت

From inflammation of the times

A little silence, stop me!

To a quiet corner and a candle

In thin poetic lines

To the smell of perfume

I want to be happy

From inflammation and commotion

As long as I stay away

Just like in the heart of sadness

Be a little patient

That’s enough for me

That alone

But be brave…

از التهاب زمانه

کمی سکوت، مرا بس!

به کنج خلوت و شمعی

به خط نازک شعری

به بوی عطر و عبیری

دلم قرار بگیرد

از التهاب و هیاهو

همین که دور بمانم

همین که در دل غم‌ها

کمی صبور بمانم

مرا بس است همین‌ها

همین‌که بی‌کس و تنها

ولی جسور بمانم…

مطالب مشابه را ببینید!

شعر و متن مصائب حضرت زینب (اشعار سوزناک درباره حضرت زینب در کربلا) شعر، متن و دلنوشته سوزناک شهادت حضرت رقیه؛ کودک خردسال امام حسین زیباترین متن ماه محرم برای پست اینستاگرام؛ دلنوشته درباره امام حسین (ع) جملات تبریک تولد فلسفی { 20 متن با معنی و سنگین تبریک تولد } متن نوحه زنجیر زنی (شعر مداحی امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا) متن نوحه سینه زنی (اشعار زیبا برای اجرای مراسم عزاداری) بهترین متن عاشقانه برای عشقم با کمیاب ترین و خاص ترین جملات برای شوهر و خانم جملات تکان دهنده انگیزشی هشت ریشتری (100 سخن ناب برای افزایش انگیزه) جملات روانشناسی درباره زندگی؛ 70 متن برای داشتن حس و حال خوب شب بخیر عاشقانه غمگین | 100 پیامک شب بخیر احساسی غم انگیز